ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 1 145

నా పేరు నాని

మాది అమలపురం దగ్గర్లో బక పల్లెటూరు
నాకు అప్పుడు XX years
XX class చదువుతున్న
మాదో చిన్న school
నాకు అపుడపుడె మొడ్డ గట్టిపడడం అన్నీ జరుగుతున్నాయ్
కొట్టుకోవాలని కూడ తెలియదు
కాని ఎదెదో చెసేయాలని మాత్రం ఉండేది.

మా వాడికో పేరు కూడా ఉంది
వాడి పేరు చిట్టి
నాకు ఒక అన్న కూడా ఉన్నడు(మా పెద్దమ్మ కొడుకు) .వాడు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. వాడికేమో చిన్నప్పటి నుండి పోలిస్ అవ్వాలని కోరిక. అందుకే రోజూ జిమ్ కి వెళ్ళేవాడు.వాడితో పాటు తోడుగా నన్ను కూడా తిసుకెళ్ళేవాడు.
అలా ఆ ఎజ్ నుంచే బాడీని ఫిట్గా ఉంచేవాన్ని.మా బాబాయ్ కి మర్షల్ ఆర్ట్స్
లో కొన్ని టెక్నిక్స్* బాగా వచ్చు.
So అలా నాకు street fights కి కావలసిన అన్ని qualifications వచ్చేసాయ్.

నా గురించి చెప్పలేదు కదూ
Name: nani
Height: 5.7
Age:XX
Chitti height పడుకున్నప్పుడు :6 inches
Chitti height లేచినప్పుడు : 8 inches

సరిగ్గా అదే time లో మా principal గాడి కూతురు చాపెక్కింది.దాని సల్లు చుస్తే నాది 90 degrees లో నిటారుగా లేచేది.

ఇక అప్పటినుండి పోటుగాడి ప్రయాణం ప్రారంభమ్తెంది.తన *పేరు రమణి.
పతిరోజు తన పక్కన కూర్చుని మెల్ల మెల్లగా తన సల్లు touch చేసేవాన్ని.
నేనలా చేస్తూంటే తను నవ్వేది.
అలా మెలమెల్లగా మొదలైన నా ప్రయాణం ఎన్నెన్నో దారులు తిరిగింది.

ఒకరోజు రమణి, నేనూ క్లాస్ కి అందరి కన్న ముందే వచ్చాం. తను నేనూ పక్కపక్కన కూర్చొని చదువుకుంటున్నం .
నేను తన సల్లవంకే చూస్తున్న. పెద్ద బంగినపల్లి మామిడి కాయల్లా బలేగా ఉన్నాయ్. తను నేనలా చూడడం గమనించి బాగున్నాయా? అని అడిగింది.