ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 3 59

హాయ్ ర నాని ఏమి చేస్తున్నావ్ ‘అని మెసేజ్ వచ్చింది శ్రావణి నుండి .

‘నీ గురించి ఆలోచిస్తూ మంచం మీద దొర్లుతున్న డార్లింగ్ ’అని రిప్లై పెట్ట .

‘అంతేయ్న ఇంకేమైనా చేస్తున్నావా ‘అని మెసేజ్ వచ్చింది .

‘అంతే డార్లింగ్ ,నువ్వు ఇంకేమైనా ఎక్సపెక్ట్ చేశావా ‘నా రిప్లై .

‘ఏమి లేదులే , నీకో విషయం తెలుసా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు లేరు నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్న ‘ తన మెసేజ్

‘ఏమి కంగారు పడకులే ,వచ్చేస్తారు ‘అని కావాలని తనని ఉడికించడానికి మెసేజ్ పెట్ట .

‘అలాగేయ్ రా ముద్దపప్పు ‘అని రిప్లై ఇచ్చింది .

నేనిక ఏమి రిప్లై ఇవ్వలేదు .ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టేసా .ఫోన్ ఒక సరి త్వో టైమ్స్ వైబ్రేట్ ఇది .

నేను ఎవరికీ కనిపించకుండా శ్రావణి వాళ్ళ ఇంటికి వాచా .వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు కుక్కలు ఉంటాయి .బట్ ఈ వన్ వీక్ లో అవి నాకు బాగానే అలవాటు అవ్వడం వల్లనా ఏమి అరవలేదు .

నేను వాళ్ళ ఇంటి వెనక్కి వేళ్ళ . అక్కడ డోర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఉంది .అక్కడి నుండి మెల్లగా సౌండ్ చేయకుండా శ్రావణి బెదురూమ్ లోకి వేళ్ళ .తాను డోర్ వేసుకోలేదు .నేను వెళ్లేసరికి శ్రావణి మంచం మీద బోర్లా పడుకుని కొంచెం డల్ పేస్ తో నా రిప్లై కోసం వెయిట్ చేస్తుంది .ఆ రోజు తాను క్రీం కావు t –shirt ఇంకా నైట్ ఫాంట్ వేసుకుని వుంది . నేను మెల్లగా తన వెనక్కి వెళ్లి i ‘ఏంటి డార్లింగ్ పేస్ దుల్లగా పెట్టావ్ అన్న ? .తన సుద్దెంగా నా వైపు చూసి ఏంట్రా నాని రావడానికి ఇంత టైం పట్టిందా ? ‘ అంది . సారీ బంగారం ఎవరికీ కనబడకుండా రావాలంటే కొంచెం టైం పట్టింది.

నేను తన సళ్ళ వంక చూస్తున్న.నేను ఎక్కడ చేస్తున్నానో తాను గమనించి సిగ్గుపడి ఇలా రా వచ్చి కూర్చో అంది తన పక్కన ,నేను వెళ్లి తన డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చి మంచం మీద తన పక్కన కూర్చున్న .తనేమో పడుకుని ఉంది . నేను తనతో ఒకసారి నిన్ను కిస్ చేయాలనీ ఉంది అని చెప్పా .తాను ని ఇష్టం రా నాని నీకేం చెయ్యాలనిపిస్తే అది చేస్కో అంది . .నేను థాంక్స్ ర బంగారం అని తనని కూర్చోమని చెప్పి తన పేస్ ని మెల్లిగా పట్టుకుని తన చెర్రీ పళ్ళలాంటి లిప్స్ ని మెల్లిగా టచ్ చేశా .తాను కూడా నా ముద్దు కి రియాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది .

1 Comment

Add a Comment
  1. Continue story

Leave a Reply

Your email address will not be published.