ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను – సమాప్తం 283

ఆలా కొంత కాలం తరువాత వాళ్ళు రావటం పద్మజాని ఇంట్లో అందరు వున్నపుడు కూడా వేయటం మాములు అయిపోయింది. పిల్లలకి కూడా దాదాపు 12 ఏళ్ళు వొచెసాయి, అన్ని అర్ధం చేసుకుంటున్నారు, తమ తల్లి ఒక లంజ అని అర్ధం అయిపోయింది, చిన్న వయసులోనే నిజం తెలిసేటప్పటికీ వాళ్ళకి అదో మామూలు విషయంలాగా అనిపించింది, కానీ కుమారిని మెచ్చుకోవాలి ఈ విషయంలో పిల్లలు నలుగురికి అర్ధం అయ్యే లాగా బయిట చెప్పకుండా చేసింది.
కొన్ని రోజులకి బిల్డరుకి, మేనేజరుకి కొత్త పిట్టలు దొరకడంతో వీళ్ళ దగరికి రావటం మానేశారు, అప్పటిదాకా బాగా డబ్బులు వొచ్చేవి ఒక్కసారి ఆగిపోయేటప్పటికీ ఇద్దరికీ మళ్ళి కొత్త మొగాళ్ళని వెతకాల్సిన పని పడింది. నలుగురం ఒక రాత్రి మా ఇంట్లో బట్టలు విప్పుకొని మంచం మీద కూర్చున్నాము, అప్పటికే ఒక రెండు సార్లు మా దెంగుళ్ళు అయినాయి,ఇంకా నాకు శేఖర్ కి ఇద్దరికీ ఓపికలేదు.
పద్మజ తన సళ్ళని గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఏవండీ హాయిగా ఇన్ని రోజులు నెలకి ఎంత లేదు అన్న, అటు EMI ఇటు ఇంటి ఖర్చులు వెళ్లిపోయాయి, మీ జీతం మొత్తం దాచుకునేవాళ్ళము, ఈ లంజ కొడుకులు హ్యాండ్ ఇవ్వటంతో మనం అనవసరంగా మీ జీతం వాడాల్సి వొస్తోంది
పోనీయవే నా జీతం నెలకి 70 వేలు వొస్తోందిగా అందులోనుంచి నెలకి ఒక పాతిక వేలు పోతాయి అంతేగా
ఆలా కాదు అన్నయ్యగారు డబ్బులు మాత్రమే కాదు కాస్త మా పూకుల పరిస్థితి కూడా ఆలోచించండి అంటూ తన పూకు లో వేళ్ళు పెట్టుకొని కేల్లుకుంటోంది కుమారి.
అవును శ్రీనివాస్ నాకు అయితే నెల నెల జీతం డబ్బులు వాడుతూవుంటే చాల బాధగా వుంది
హ్మ్మ్ రెండు నెల్లకే మీరు ఆలా అంటే మొడ్డ దూరి అరవయి రోజులు అయింది మా గురించి ఆలోచించండి అంటూ తన సళ్ళని పద్మజ ఇంకా గట్టిగ ఒత్తుకుంటోంది, శేఖర్ తన పక్కకి చేరి ఆ సళ్ళని పిసుకుతూ, పోనీ కుమారి మన పక్క బిల్డింగ్ లో నలుగురు కాలేజ్ కుర్రాళ్ళు ఉన్నారుగా పోనీ వాళ్ళని తగులుకోవచ్చుగా
అంతలో అమ్మ అంటూ నా పెద్ద కొడుకు శ్రీరామ్, వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు అభినయ్ గదిలోకి వోచి మాకు కూల్ డ్రింక్ కావలి అంటూ మంచం మీద వున్నా బాటిల్ తీసుకున్నారు. అయ్యో దానికే అడగాలా తీసుకెలండి అంటూనే పూకులో వేళ్ళతో నెమ్మదిగా కొట్టుకుంటూ అన్నది
వాళ్ళు ఆలా హాల్ లోకి వెళ్ళగానే కుమారి అబ్బా కానీసం ఇంకో మూడు ఏళ్ళు అగితె వీళ్ళని ఏకించుకోవచ్చు కానీ ఇపుడు పరిస్థితి ఆ కాలేజ్ కుర్రలని తగులుకోవటం కాదు, ఎంత లేదు అన్న మరో మూడు నాలుగు ఏళ్ళు ఈ EMI కట్టాలి , అది సమస్య.

1 Comment

Comments are closed.