ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

మహీ నా దగ్గరకు వచ్చి.. అక్క నీవు సూపర్ గా డాన్స్ చేసావి అక్క.. ఇంత వరకు నేను అలాంటి డాన్స్ చూడలేదు.. నా 3 సంవత్సరాల అనుభవం నీ డాన్స్ ముందు ఎందుకు పనికి రాలేదు.. నీవు డాన్స్ చేస్తుంటే స్టేజి మీద డబ్బులే డబ్బులు.. అక్క.. అంత డబ్బు రావడమ నేను ఎపుడు చూడలేదు.. లక్ష రూపాయలకు పైనే వచ్చి ఉండవచ్చు అక్క.. ఉరుకోవే చేల్లి.. నన్ను మునగ చేట్టు ఎక్కించేస్తూనావు.. లేదు అక్క ప్రామిస్ అన్నది.. సరేలేవే.. మహీ వేళ్ళి పోయింది.. ఇంతలో.. ఒక పేద్దాయన నా దగ్గరకు వచ్చాడు.. మా నాన్న గారి కంటే పేద్ద వయసు ఉంటాది.. సూమారు గా 60 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు.. నన్ను చూసి.. నీవు ‘లక్ష్మణరావు’ భార్య ‘సీత’ వి కదా అన్నాడు.. ఒక్కసారిగా నా గుండేలలో రాయి పడ్డాది.. అవును అన్నాను.. దోరికావే.. దోమ్మరి లంజా అన్నాడు.. ఒక సారి మా పాలేరిగాడిని నీ దగ్గరకు రాయబారం పంపాను గుర్తు ఉన్నదా? అన్నాడు.. ఎవరు అన్నా.. సుబ్బయ్య అన్నాను.. చేప్పు తీసి కోట్టాను కూడా.. ఎవడో యదవ 5 ఎకరాలు మాగాణి ఇస్తాడట.. వాడికి ఉంపుడు గత్తేగ ఉంటే.. అని రాయబారం తేచ్చాడు.. అవును.. వాడిని పంపినది నేనే.. లంజ కానా ఇపుడు దోరికావే.. దోమ్మరి లంజా.. నేను పోయి పోయి ఈ ముసలోడికి దోరికనేమిటరా బాబు అనుకుంటు.. ఉండగా.. మదన్, సార్ నా దగ్గరకు వచ్చారు.. 18 సంవత్సరాల మదన్ ఆ ముసలోడిని చూసి.. నమస్తే ప్రసిడేంట్ గారు.. అన్నాడు..
మదన్ : సార్ కి మసలోడిని పరిచయం చేస్తూ.. మా ఊరి ప్రేసిడేంట్ గారు.. రాఘవరావు గారు.. అని.. సార్ కి పరిచయం చేసాడు
సార్ : నమస్తే రాఘవరావు గారు అన్నాడు..
రాఘవరావు : చీర కట్టుకుంటున్న నన్ను చూపిస్తూ.. ఈ లంజ మీకు తేలుసా అని మదన్ ని అడిగాడు..
మదన్ : మాకు తేలియాదు.. బేరం మాటలాడుకుందాం అని వచ్చాం అన్నారు..
నేను మనసు లో దోరికారు వేదవలు.. ఈ ముసలోడిని అడ్డు పేట్టుకుని.. వీళ్ళ ని వదిలించు కోవాలను కున్నాను..
రాఘవ రావు : నన్ను చూస్తూ.. లంజా రేపు మా మామిడి తోటలలోకి రావే..
నేను : అలాగేనండి(ఎందుకు రమ్మన్నారో.. నాకు అర్దమైంది.. రాను అంటే ఎమి జరుగు తాదో తేలుసు కాబట్టి.. వేంటనే వప్పుకున్నాను..)
రాఘవరావు వేళ్ళి పోయాడు.. వీళ్ళు నన్ను మదన్ రూమ్ కి తీసుకు వచ్చారు.. అప్పటికి తేల్లవారుతుంది.. మదన్ టీ పేట్టి ఇచ్చాడు.. సార్.. నాకు కోన్ని పోటోలు.. ఇచ్చి చూడమన్నాడు.. నేను మొదటి పోటో చూసి షాక్ అయ్యాను.. అవి నా పోటోలు.. మదన్ మడ్డ నా పూకు లో ఉన్నది.. ఇంకో దానిలో సార్ నా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.. ఇలా అన్నీ పోటోలలో నాముఖము తో నగ్నంగా ఉన్నాయి.. అపుడు అనిపించింది.. నీను వీళ్ళ చేతిలో కీలు బోమ్మ అయ్యాను అని.. తరువాత నా కూతురి జివితం కోసం ఆ మాత్రం త్యాగం చేయడం లో తప్పు లేదు అనిపించింది.. నా కూతురి నేగేటివులు ఎవి అని అడిగాను.. సారు.. నాకు అవి ఇచ్చాడు.. లేక్క చూసుకుంటే 36 ఉన్నాయి.. వాటిని అక్కడే స్టౌ మీద కాల్చేసాను.. హమ్మయా అనుకున్నాను.. సార్ మరల ఇంకో పోటోల కవర్ ఇచ్చి చూడమన్నాడు.. చూసాను.. నా కూతురి పోటోలు ఉన్నాయి.. నేను కాల్చేసానుగా ఇవి ఎక్కడవి అని అడిగాను.. నేగేటివ్ మా దగ్గర ఉన్నాయి గ రేండు సేట్ లు కడిగించాము.. ఒకటి నాకు.. ఇంకోకటి మదన్ కి అంటు నా చేతి లో పోటోలు లాక్కున్నాడు.. కథ మరల మొదటికి వచ్చింది అనుకుని.. ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి నిన్ను(శైలజ) లేపాను.. బాగా పోద్దు పోయింది నిద్ర పో.. మిగతాది ఉదయం చేపుతాను అన్నది.. సరే అమ్మ అని పడుకున్నాను.

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.