ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

మామిడి తోట రావటం తో.. లోపటికి వేళ్ళాము.. పాలేర్లు.. వాళ్ళ పనులలో వాళ్ళు ఉన్నారు..
అమ్మ : నాతో.. వీళ్ళ అందరితో కూడా నేను దేంగిచుకున్నాను..
నేను : ఎంత మంది..
అమ్మ : 20 మంది.. వీళ్ళ లో సుబ్బయ్య, రంగ నే మంచి వాళ్ళు మీగలా వాళ్ళు.. చాలా ప్రమాదం.. నీవు భయపడకు.. నీవు రాఘవరావు తోనే చేస్తావు.. వీళ్ళు ఎవరు నిన్ను ఎమి చేయరు.. ఆయన కి ఇప్పటి వరకు కన్నే పూకు దోరకలేదట.. ఆకరికి ఆళ్ళావిడ కూడ పేళ్ళికి కన్నే కదాట.. అందుకే ఆయన కన్నే పూకు కోసం ఇంత ఆరాట పడుతున్నాడు..
నేను : చాలా మంది కన్నే పిల్లలని తేచ్చుకునే ఆస్తి ఉన్నది.. కదా.. కావాలంటే.. ఆయన అధీకారం ఉపమోగించి మరి కన్నే పిల్లలను తేచ్చుకో వచ్చు కదమ్మ..
అమ్మ : ఆయన కి బలవంతంగా ఎవరిని దేంగడు.. వాళ్ళు ఇష్ట పూర్వకం గా వస్తేనే దేంగుతారు.. డబ్బులు కోసం వచ్చే వాళ్ళని కూడా పట్టించు కోడు.. ఆకరికి నన్ను నేను గా వస్తేనే దేంగారు.. తరువాత ఫలహారాన్నీ.. వాళ్ళ పాలేరులకి పంచ్చారు.. సారి పేళ్ళం కూడా అడగ గానే వంపు కుంది.. అందు కే దానిని దేంగి.. ఫలహరం పంచ్చి పేట్టారు.. ఈ మదన్ అమ్మ ఉన్నదే.. గీర దోబ్బింది.. కూక్క లాగా దేంగడి అని పాలేర్ల కు వదిలేసారు..
నేను : అవునా అమ్మా!!!
అమ్మ : అవునే.. రాఘవరావు గారు రాగీనే.. ఆయన పక్క లోకి వేళ్ళి కుర్చో..
నేను : అలాగే అమ్మ..
రాఘవరావు గారు వచ్చారు.. నేను వేళ్ళి ఆయన పక్క లో ఆయనకి ఆనుకుంటు కూర్చున్నాను.. ఎవరు నీవు అన్నారు.. అమ్మ నా కూతరు.. శైలజ అంది.. ఎదో ఉంటావు లే అనుకున్నాను.. కాని మీ అమ్మలాగా.. చాలా అందంగా ఉన్నావే.. అంటు తల వంచుకుని ఉన్న నా తల ని ప్రేమ గా తన కూడి చేతితో ఎత్తారు.. అంత ప్రేమ ఎవరు చూపించక పోయే సరికి నాకు కళ్ళ లో నీళ్ళు వచ్చాయి..
రాఘవరావు : ఎమిటే ఆ నీళ్ళు నీకు ఇష్టం లేదా..
నేను : అది కాదు.. నాకు మీరు అంటే ఇష్టమే కాని.. కాని..
రాఘవరావు : కాని.. కాని.. ఎమిటి?
నేను : నేను ఒక వ్రతం చేస్తున్నాను..
రాఘవరావు : ఎమి వ్రతం?
నేను : నా కన్నే పూకు ని నా మొగుడు మాత్రమే ఇస్తాను.. అని వ్రతం పూనుకున్నాను..
రాఘవరావు : …..
రాఘవరావు : ………. నా పక్క నుండి లేచి నిలబడి.. అటు.. ఇటు.. పచర్లు చేస్తు.. తీవ్రం గా ఆలోచిస్తున్నారు.. అందరు.. మౌనం గా ఉన్నీరు.. కోంత సమయం తరువాత..
రాఘవరావు : అమ్మ తో ఇది నా కూతురు.. నాకు కూతురు లేదు కదా.. ఆ స్దానాన్ని బర్తీ చేసింది.. నేను కుతురి తో సంసారం చేసే అంత దుర్మగుడని కాను.. అలా అంటుంటే..
నేను : సంతోషం తో రాఘవరావు ని Thank You నాన్నా అని గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను..
అమ్మ కూడా చాలా సంతోషించింది.. ఎందు కంటే మమ్ములని లంజల లాగ కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులుగా చేసి నందుకు..
అమ్మ : రాఘవరావు ని గట్టిగా కౌగలించుకుని పేదాలపైన ముద్దు పేట్టింది..
రాఘవరావు : చాలు.. చాలు.. మన అమ్మయి ఉన్నది చూస్తుంది అన్నారు..
అమ్మ : సిగ్గు తో తల దించుకుంది..
రాఘవరావు : అక్కడ ఉన్న పాలేర్లను, ఆ ఇద్దరి లంజలని పంపిచేసి.. అమ్మ తో నేను ఎక్కువ కాలం బ్రతకను.. నా కూతరి పేళ్ళి చూడాలని ఉన్నది.. ఉన్న కోడుకు.. చదువుల నిమిత్తం విదేశాలు వేల్లి పోయాడు.. వాడు వచ్చేసరికి నేను బతికి ఉంటానో లేదో.. అంటు.. బాధ పడ్డారు..
అమ్మ : రాఘవరావు పక్కన కుర్చుని అలాగే తనకి పేళ్ళి చేసేద్దాం అని.. ఎమి అంటావు శైలు.. అంది..
నేను : అమ్మ అపుడే పేళ్ళి ఎందకమ్మ చదువుకుంటానమ్మా..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.