ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

నేను : నిన్న నాన్న తో పేళ్ళి సంబందం మాట్లడేటపుడు.. ఆ రాఘవరావు గారి భార్య లక్ష్మీ పేరు చేప్పగానే.. నాన్న ముఖం వేలుగుపోయింగమ్మ ఎందుకు అంత సంతోష పడ్డారు..
అమ్మ : నాన్నకి లక్ష్మీ కి రంకు ఉన్నది.. దాని వయసు నా వయసు ఒకటే గా..
నేను : నాన్న కి లక్ష్మీ కి రంకు ఉన్నదని నీకు ఎలా తేలుసమ్మ..
అమ్మ : సుబ్బయ్య కి చేప్పాడు.. మీ నాన్న కి లక్ష్మీ ఒక్కర్తే కాదు.. మన పక్క వీధి లో అరుణ.. తో కూడా రంకు ఉంది..
నేను : ఎప్పటి నుండి?
అమ్మ : సంవత్సరం నుండి
నేను : నీకు తేసిన నాన్న ని ఎమి అనలేదా?
అమ్మ : నాకు తేలియనట్లు ఉన్నాను..
నేను : ఎందకమ్మ అలాగా? నాన్న ని అడగవచ్చు కదా..
అమ్మ : అడుగుతాను.. గోడవలు అవుతాయి.. పరువు పోతాది.. అంతే కాకుండా.. నాకు తేలుసు అని మీ నాన్న కి తేలిసిందను కో.. ఇంటి కే వాళ్ళని తీసుకు వస్తాడు..
గుడి రావడం తో.. వోపటికి వేళ్ళి పూజ చేయించుకుని.. వస్తుంటే.. ఎవరో ఒకడు అమ్మ ని ” సీత” ఆంటీ.. “సీత” ఆంటీ అని పిలిచాడు.. అమ్మ : ఎవరు బాబు నీవు..
వాడు : నీకు కాబోయే రంకు మొగుడిని.. పిన్నీ..

అమ్మ : నీ పేరేమిటి బాబు..
వాడు : చేపుతాను పీన్ని.. ముందు ఇలా రా ఇక్కడ కుర్చో.. అంటు.. గుడి బయట మేట్టుల మీద వాడు కూర్చున్నాడు..
అమ్మ : కోపం గా శివంగి లా మారి.. నీవు ఎవరి వో నాకు తేలియదు… ఎమి చేసుకుంటావో చేసుకో… నేను నీకు పీన్ని ని ఎలా అవుతాను.. అంటు.. రేండడుగులు ముందుకు వేసింది..
వాడు : నీవు కానీ ఇపుడు రాక పోతే.. నీ కూతురి పేళ్ళి ఆగిపోతాది అన్నాడు..
నేను : అమ్మ తో వీడికి నాకు పేళ్ళి అని ఎలా తేలుసు?
అమ్మ : వేనక్కి వేళ్ళి వాడి తో నీకు ఎలా తేలుసు నా కూతిరి పేళ్ళి అని..?
వాడు : అమ్మ చేయ్య పట్టుకుని.. లాగి వాడి పక్కన కూర్చోపేట్టు కున్నాడు..
అమ్మ : వీసురు గా పైకి లేచింది..
వాడు : వేళ్ళు.. వేళ్ళు.. నీ కూతిరి పేళ్ళి ఆగాలంటే వేళ్ళు.. రాఘవరావు కి నీకు రంకు ఉందని నీ మొగుడికి చేపితే.. అపుడు జరుగుతాది.. నీ కూతురి పేళ్ళి..
అమ్మ : సైలేంట్ గా వాడి పక్కన కూర్చుంది..
వాడు : నన్ను చూసి రా.. శైలు.. నీవు కూడా మీ అమ్మ పక్కన కూర్చో..
అమ్మ : దగ్గరకు రా అన్నది..
నేను : దగ్గరకు వేళ్ళాను.. వాడి వయసు 18.. నా వయసంత ఉండవచ్చు.. అమ్మ పక్కన కూర్చున్నాను..
వాడు.. అమ్మ భుజాల మీద చేతులు వేసి.. ఆంటీ.. మీరు.. మదన్, అరవింద్ సార్ తో దేంగించు కోవడం తేలుసు.. మీరు… నగ్నంగా రికార్డింగ్ డాన్స్ చేయడం తేలుసు.. అంటు అమ్మ జాకేట్ లో వాడి చేయ్యి పేట్టాడు..
నేను : పైకి లేవబోయాను..
వాడు : శైలు నీ పేళ్ళి అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ జరిగేది మొత్తం చూడు..
నేను : ఓరి దేవుడా! మరల ఇదేమిటి రా బాబు.. అనుకుంటు.. చూట్టు చూసాను.. ఎవరు.. లేరు.. ఎందుకంటే.. ఆ గుడి కోండ మీద ఉన్నది.. అమ్మ కి లాగ భక్తి ఎక్కవ ఉన్నవాళ్ళు ఒకరిద్దరు మాత్రమే వస్తారు.. ఎవరు లేక పోవటం తో ఊపిరి పిల్చుకున్నాను.. వాడు అమ్మ ని ఎమి చేస్తాడో అని చూస్తున్నాను..
వాడు అమ్మ ని ముద్దులు పేడుతు.. సన్నులని చీర జాకేట్ మీద పీసుకుతున్నాడు.. అమ్మ హంంంంం అని ములిగింది.. చీర ని నేమ్మదిగా తీసి కింద పడేసాడు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.