ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

నేను : ఎమని చేప్పారు?
అమ్మ : సిగ్గు పడుతు.. నన్ను ఇష్ట పడ్డారట.. నన్ను.. ఒక్క సారి దేంగాలని ఉన్నది.. అని నా కాళ్ళు పట్టుకున్నారు..
నేను : మరి.. ఎమ్మన్నావు?
అమ్మ : అయ్యే ఎవరైన చూస్తే బాగోవదు.. లేవండీ.. ప్లీజ్..
నేను : uncle ఎమన్నారు..
అమ్మ : నీవు వప్పుకుంటేనే కానీ నేను లేవను..
నేను : ఒప్పు కున్నావా?
అమ్మ : ఆ.. ఆ.. ఒప్పుకున్నాను.. రాత్రి 9 గంటలకి ఒక ఇంటీకి రా అని.. అడ్రస్ చేప్పారు.. నేను సరే.. ఇక వేళ్ళి మీ పనులు చూసుకోండి.. uncle.. thank you.. సీత.. నీ మీద ఎప్పటి నుండో కోరిక ఉన్నది.. ఇపుడు తీర బోతుంది..
అమ్మ : సరే వేళ్ళండి.. రాత్రి కి అక్కడ నేను ఉంటాను..
uncle.. సరే అప్పటి వరకు ఆగటానికి నాకు ఒకటి ఇవ్వు..
అమ్మ : ఎమి ఇవ్వాలి.. రాత్రి కి మొత్తం తీసుకుంటారు గా..
uncle : రాత్రిది రాత్రే.. ఇప్పటిది ఇపుడే..
అమ్మ : సరే ఎమి కావాలో త్వరగా తీసుకుని వేళ్ళండి..
uncle : అబ్బా.. అంత త్వరగా తీసుకునేది కాదు..
అమ్మ : మీకు ఎమి కావాలో నాకు తేలుసు.. అని uncle న్ని.. అలింగనం చేసుకుని.. ముద్దు పేట్టాను.. అలా ముద్దు పేట్టేటపుడు uncle స్పర్శ నాకు ఎదో లా అయింది.. uncle రూమ్ లోనుండి వేళ్ళాక నేను నా చీరని సర్దుకుంటుంటే.. ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు.. వయసు 22 ఉండవచ్చు.. నా దగ్గరకి వచ్చి.. ఆంటీ మీరు సూపర్.. అన్నాడు..
అమ్మ : మాటలు తిన్నగా రానియ్యి..
అబ్బాయి : ఆంటీకి చాలా పోగరే.. నేను కానీ రమేష్ uncle, మీరు రాత్రి కి ప్రోగ్రం పేట్టుకున్నారు అని చేప్పాననుకో.. మాట పూర్తి కాకుండానే..
అమ్మ : ఎమి కావాలి?..
అబ్బయి : నా వేనుకలే రండి.. చేపుతాను.. అని వేలిపోయాడు..
అమ్మ : నేను వాడి వేనుకలే వేళ్ళాను.. ఒక రూమ్ కి తీసుకు వేళ్ళాడు.. అక్కడ.. ఇంకా ముగ్గరు ఉన్నారు.. నన్ను(అమ్మ) తీసుకు వేళ్ళిన వాడు.. మీగతా ముగ్గురి తో.. ఇందాక మందు.. పోందు కావలన్నారు గా.. మందు.. ఇచ్చాను.. ఇపుడు పోందు తీసుకోండి.. సాయంత్రం వరకు enjoy చేయండి.. సాయంత్రం నేను వచ్చి మీతో join అవుతాను.. అని వేళ్ళి పోయాడు..
ముగ్గురి లో ఒకడు నీకు(అమ్మ) సతీ సావిత్రి కథ తేలుసా?
అమ్మ : తేలుసు.. యముడి తో పోరాడి తన భర్త ప్రాణాలు కాపాడుకున్న పతివ్రత..
ఒకడు : అది కాదే.. ముగ్గరు ఋషులకి నగ్నంగా భోజనాలు వడ్డించింది కదా.. అలా మా ముగ్గురికి చేయవే..
అమ్మ : నేను చేసేదేమి లేక వీధి తలుపు వేయబోయాను..
ఒకడు : వద్దే.. ఇక్కడకి ఎవరు రారు..
అమ్మ : సరే..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.