ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

త్వరగా లోపటికి రా! ఎవరైన చూస్తారేమో.. లోపటికి వేళ్ళాకా నీవు.. సూపర్ ఉన్నావు.. ఎమిటి శోభనం పేళ్ళికుతురి లాగ తయారయ్యావు.. అవును.. మన ఇద్దరికి.. ఇదేకదా శోభనం అన్నాను.. అంటే రేండో శోభనం అన్నమటా. అన్నారు.. నేను నవ్వేసాను.. నాకు మీ నాన్నతో శోభనం రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి.. నేను శోభనం అనగానే.. చాలా ఆనంద పడిపోయారు.. నన్ను నేమ్మదిగ మంచం దగ్గరకు తీసుకు వేళ్ళి.. కూర్చో పేట్టారు.. నా పక్కన కూర్చున్నారు.. ఎమిటి ఆలోచిస్తున్నావు సీత.. నాకు శోభనం రోజులు గుర్తుకి వచ్చాయి.. అన్నాను.. నాకు కూడా గుర్తుకు వచ్చాయి.. అన్నారు.. నా భుజముల మీద చేతులు వేసి ప్రేమగా.. I Love You.. అన్నారు.. నేను కూడా.. I Love You అన్నాను.. అలా తన చేతులని నా భుజముల నుండి.. కిందకి తీసుకు వచ్చి.. నా బోడ్డు దగ్గర తన చూపుడు వేలుతో… సూతారం గా రాస్తుంటే.. నాకు కితకితలు పేట్టి.. హుం.. అన్నాను.. అలా తన చేతులని కోంచేం కిందకి.. నా చీర, లంగా లో నుండి.. లోపటికి దూర్చారు.. నాకు ఎదోలాగ అయింది…. వళ్ళంత గిలిగింతలు పేట్టింది.. నేను పరవశించి పోతుంటే.. తన చేతులతో.. నా జాకేట్ కి చీరకి పేట్టిన పిన్ తీసి.. నా పమిట చేంగుని.. కిందకి జార్చారు.. నాకు విపరితమైన సిగ్గు వేసింది.. నేను.. నా చేతులతో నా కళ్ళు ముసుకున్నాను.. కింద నా చీర కూచ్చీళ్ళు తీసారు.. నన్ను నిలబడమని.. నన్ను నిలబేట్టారు.. నా చీర కుప్పలాగా కింద పడ్డాది.. తను కూడా నిలబడి.. నాకు చుంబనం చేస్తు.. నా జాకేట్.. హుక్స్ ఒకోక్కటి తీసారు.. నా 34 సైజ్ సన్నులు uncle ముందు నగ్నంగా ఉన్నాయి.. లంగా బోందు.. కూడా లాగటం తో నా లంగా కూడా కింద పడ్డాది.. uncle ముందు.. నగ్నంగా.. దిస మేలతో ఉన్నాను.. నాకు చాలా సిగ్గు వేసింది.. నన్ను మంచం మీద పడుకో పేట్టి.. నా చన్నులని చప్పరిస్తు.. చుంబనం చేసారు.. అలా చుంబనం చేస్తు.. నా చన్నుల ని సుతారంగా.. పిసుకుతుంటే. ఎదో తేలియాని ఆనందం,సుఖం, ఇంకా.. ఎదో కావాలి.. ఆరాటం కలిగుంది.. అలా కిందకి వచ్చి.. నా కాళ్ల ని వీడదీసి.. రేండు కాళ్ళ మధ్య తన తలను పేట్టి.. నాలుక తో..నా పూకుని నాకుతుంటే.. అప్పటికే ఊరిన రసాలని జుర్రుకుంటు .. నా పూకుని.. నాకారు.. నేను.. ఇంకా.. ఇంకా.. నాకండి.. అది.. అలాగే.. ఇంకా నాకండీ..హ… ఇంకా.. అది..బాగా నకండి.. తా తీటమొత్తం తీర్చండి.. అంటు అరిచాను.. అప్పటి కే నాకు కోరిక విపరితం గా పేరగటం తో.. ఆగలేక పోతున్నాను.. దేంగండి.. అని అడిగాను.. తన 9 అంగుళాల మడ్డ ని నా పూకు లోకి నేమ్మదిగా దింపి దేంగుతుంటే.. నేను.. సఖాన్నీ అనుభవిస్తూ.. హహహహహహ… హంహుంహుంహుంహుంహుం.. అహ.*అహ…అహ… అంటు.. తృప్తి పోందుతున్నాను.. తను.. కారిపోతుంది ఎక్కడ కార్చమంటావు అని అడిగారు.. పూకు లోనే కార్చేయి అన్నాను.. కార్చేసాక.. నా చన్నుల మీద పడుకున్నారు.. తన మడ్డ నా పూకు లోనే.. ఉన్నది.. అప్పటి వరకు ఎవరు ఇవ్వలేని సుఖాన్నీ తను ఇవ్వడం తో.. తనని కౌగలించుకుని.. పడుకుండి పోయాను.. ఎవరో తలుపు కోడితే.. మేలకువ వచ్చింది.. నేను చీర కట్టుకున్నాను.. తను షర్ట్, లుంగి కట్టుకుని బయటకి వచ్చాడు.. కోంత సేపటికి..

ప్రియమైన పాఠకులకి ఒక మనవి.. నేను రాసే ఈ కథ పూర్తిగా కల్పితము.. సరదా కోసము రాస్తున్నాను.. నాకు money అవసరము.. అందుకోసమే.. ఈ కథలను రాస్తున్నాను.. ఇంత క్రితం చేప్పాను.. మరల చేపుతున్నాను.. చాలా మంది.. కథ మధ్య లో నుండి చదివి.. తప్పు గా అర్ధం చేసుకుంటున్నారు.. కావున అలా అర్ధం చేసుకునే వాళ్ళు.. దయచేసి.. నా మొదటి update నుండి చదవమని నా మనవి.. వర్ణన కోంచేం బాగా రాయండి అంటున్నారు.. అసలు వర్ణన అంటే ఎమిటి.. అందరు మాటలాడే పదా లే కదా.. అంటే మనమ సామాన్యంగా మాటలాడే మాటలే కదా.. వర్ణన.. మరి అలాంటపుడు వర్ణన లో లోపం ఎముంది.. నన్నయ్య కాలం లో వర్ణన ఎలా ఉండేది.. తరువాత కాలంలో వర్ణన మారుతు వచ్చింది.. ప్రస్తుతం వర్ణన ఎలా ఉంది.. గమనించ గలరు.. కావున వర్ణన గురించి చింతిచవలదు.. ఇకపోతే.. sex అంటే.. ఎవరైన.. చేసేటపుడు.. ఒకేలాగచేస్తారు.. కాకపోతే.. కోన్ని ముందు.. చేస్తారు.. కోన్ని వేనుక చేస్తారు.. అంతే కదా.. ఆ విషయాన్ని కూడ గమనించ గలరు.. ఇంకోక ముఖ్యవిషయం.. sex చేసేటపుడు.. ఆడవాళ్ళు.. sounds.. చేయారు.. ఒక వేళ్ళ ఆడవాళ్ళు sounds చేసిన కూడా.. sex చేసే వ్యక్తికి కూడ వినపడకుండా మాత్రమే.. sounds చేస్తారు.. కాని.. ఈ site లో మాత్రం ఆడవాళ్ళు.. sounds చేస్తున్నట్లు రాస్తున్నారు.. పాఠకులు.. ఆ sounds.. కి అలవాటు పడి.. ఎంత సేపు.. దేంగు.. చీకుడేనా అని అంటున్నారు.. అవును.. మగవాడు.. అందమైన ఆడవాళ్ళని.. దేంగాలనుకున్నపుడు.. దేంగుడు.. చికుడే కదా.. ఉంటాయి.. అంత కంటే.. ప్రేమ తప్ప.. ఇంకా ఎమైన కోత్తవి.. ఉన్నాయా.. ఉంటే తేలియచేయగలరు.. నేను ఈ కథలని narrowtive గా ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా జరిగినట్లు రాస్తున్నాను.. కావున మీరు గమనించగలరని మనవి.. నేను మరల చేపుతున్నాను.. నాకు money అవసరం.. అందుకే నేను ఈ కథలని రాస్తున్నాను.. నా కథలు.. నచ్చిన వాళ్ళు.. నాకు సహయం చేయగలరని మనవి..

రమేష్ అంకుల్ బయటకు వేళ్ళాకా నేను కుడా.. నా చీర కట్టుకుని.. బయటకు వచ్చాను.. రాత్రి అలసిపోయిన మనసంత ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది.. నేను.. మన రూమ్ కి వచ్చి.. స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకన్నాను.. టిఫేన్ కోసం వంటల దగ్గరకు వచ్చాను.. అపుడు గుర్తు వచ్చింది.. వంటల దగ్గర సూపర్ వైజ్ వ్యక్తి దగ్గర వస్తాను.. అని.. ఆ వ్యక్తి.. నా దగ్గరకు వచ్చి.. టైమ్ కి వచ్చేసావే.. అవునవును.. నీ కోసమే.. నిన్న నీవు చేసిన సాయానికి నీకు కావలసింది ఇద్దామని.. నవ్వుతు.. రా పని మొదలేడదాం.. సరే.. ఎక్కడ మొదలేడదా.. పక్కనే నా రూమ్ ఉంది.. అని పని వాళ్ళకి పని అప్పచేప్పి.. నన్ను ఆ రూమ్ కి తీసుకు వేళ్ళాడు.. తరువాత ఎమి జరిగి ఉంటాదో.. నీకు తేలుసుగా..
నేను(శైలజ) : అంటే ఈ పేళ్ళి లో నీవు 6 గురి తో దేంగించుకున్నవన్నమట..
అమ్మ : అవును..
ఇంటికి కి వచ్చేసాము.. మేము ఇంటికి వచ్చేసరికి.. అమ్మ ని నా ఎదురుగా.. పిన్నీ అంటు దేంగాడే.. వాడు.. మా ఇంటిలో ఉన్నాడు.. అమ్మ కంగారు. వాడి తో ఎందుకు వచ్చావు..
వాడు : నీ కోసమే..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.