ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

నాలుగు రోజుల తరువాత.. ముహూర్తం చూసి నాకు.. శోభనం ఎర్పటు చేసారు.. నన్ను పాల గ్లాస్ తో శోభనం గది లోకి పంపించారు.. మా వారు.. మంచం మీద కూర్చుని ఉన్నారు.. నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు..
నేను సిగ్గు పడుతు.. నేమ్మదిగా నడుచుకుంటు.. ఆయన దగ్గరకు వేళ్ళి.. పాల గ్లాస్ ని.. అందించాను.. వారు.. ఆ పాల గ్లాస్ ని అందుకుని.. సగం తాగి.. మిగతా సగం నాకు ఇచ్చారు.. శోభనం గదిలో కి వేళ్ళే ముందు.. ముత్తైదువులు చేప్పిన మాటలు గుర్తుకు వచ్చి.. వారు చేప్పినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నాను.. నా భుజాల మీద వారి చేతులు వేసి.. నన్ను మంచం మీద తన పక్కన కూర్చో పేట్టుకున్నారు…
మా వారు(రాజేష్) : నీకు ఏ పుస్తకాలు ఇష్టం?
నేను : నవలలు.. మీకు.. ఏ పుస్తకాలు ఇష్టం? తీరిగి నేను ప్రశ్నించాను..
రాజేష్ : నాకు కూడా నవలలు ఇష్టం.. కథలు కూడా చదువుకాను..
నేను : మనసులో ఇద్దరి.. అభిరుచులు కలిసాయని ఆనంద పడ్డాను..
రాజేష్ : ఏమి వంటలు వచ్చు..
నేను : ఏమి వంటలు.. రావు..
మా వారు : పరవాలేదు.. నాకు వచ్చులే.. నేర్చుకుందివి గాని
నేను : ……….
రాజేష్ : నీవు చదువుకుంటావా?
నేను : మీ ఇష్టం..
రాజేష్ : నీకు చదువంటే ఇష్టమా?
నేను : అవును
రాజేష్ : పేళ్ళి కి ముందు.. నీకు మాట ఇచ్చానుగా.. నీకు నచ్చిన కాలేజిలో నే చదువు కో.. సరే నా అంటు.. నా నుదిటి మీద ముద్దు పేట్టి.. తన కౌగిలిలోకి తీసుకుని.. నన్ను బందించారు.. భర్త ఎమి చేసినా కాదనకూడదు.. వద్దనకూడదు.. అని ముందు గానే.. మిగిలిన ఆడవాళ్ళు చేప్పం వలన.. రాజేష్ కౌగిలినుండి విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు.. రాజేష్ నన్ను కౌగలించుకున్నపుడు.. నా చేవి లో నేమ్మది గా.. నీవు అందంగా ఉన్నావు.. సహజంగా ఆడదానిని పోగిడితే.. అందున అందమును పోగిడితే.. లోలోపల ఉప్పోంగి పోతారుగా.. అలాగే నేను కూడ ముసి ముసి గా నవ్వు కుంటు పోంగి పోతున్నాను.. రాజేష్ నా మేడ మీద ముద్దులతో.. నన్ను స్రుజిస్తుంటే.. నాకు ఎదో తేలియని భీతి, అనురాగం కలిగాయి.. నా భర్త మీద ప్రేమ కూడా కలిగింది.. అలా నా చేవులని చిన్నగా కోరుకుతూ.. నన్ను ముద్దులతో.. ముంచుతుంటే.. నా శరీరం లో చలనం మొదలై.. నేను హూం.. అని మలిగాను.. నా ములుగు ని అర్దం చేసుకనట్లున్నారు.. అలా.. తన ముని వేళ్ళ తో.. సుతారంగా…. నా శరీరంను స్రుశిస్తుంటే.. నా శరీరము.. పూలకించింది.. ఎంతో ప్రేమగా.. శైలు.. అని పిలిచారు.. ఆ పిలుపు.. నాకు.. చాలా మదురియం గా ఇంకా.. ఇంకా.. వీవాలనిపించింది… నా చీరని.. అలా నా భుజముల నుండి కిందకి.. జార్చారు.. జాకేట్ లో నుండి.. నా రేండు.. స్తనముల మధ్య ఉన్న చిన్న గీత మధ్య లో తన కూడి చేతి.. చూపుడు వేలు తో సుతారం గా రాస్తుంటే.. నాకు.. ఎదో తేలి అనుభుతికి లోనైయాను.. అలా జాకేట్ మీదనే తన చేతులతో సన్నీతంగా.. తడుముతు.. చిన్నగా నా రోమ్ము లని నోక్కి వదిలారు.. నేను మరల హా.. అని ములిగాను.. నాకు అలా స్రుశించడం ఇష్టం అని గ్రహించినట్లున్నారు.. మరల.. జాకేట్ మీదనే.. మరల.. తన చేతులతో.. స్రుజించారు.. అలా కోంచేం కిందకి వచ్చి.. నగ్నం గా ఉన్న నా నడుము మీద తన చేతులు వేసి అతి సున్నితంగా.. నోక్కుతు.. నా ముఖం వైపు చూసారు.. అప్పటికే నాకు.. కోరిక రగులు కోవడం తో నేను.. కళ్ళు ముసుకుని.. భర్త అందించే సుఖం ని.. ఆశ్వాదిస్తున్నాను.. తన ముని వేళ్ళ.. నా నడుము మీద నాట్యం చేసాయి.. నేను మయమరచి పోయి.. అపుడు కలిగే ఆనందాన్ని ఆశ్వదిస్తున్నాను.. తరువాత నా నడుముని తన నాలుక తో నాకుతు.. నా బోడ్డు చుట్టు.. ఆడించారు.. లోతుగా ఉన్న నా బోడ్డు లో కి తన నాలుకని.. జోప్పించారు.. నా లంగా లోకి దోపుకున్న నా చీర కూచ్చీళ్ళు లాగారు.. అలా లాగటం వలన నా చీర ఉడింది.. పైకి వచ్చి.. నా జాకేట్ హూక్ లని ఒకోకటి తీసేసారు.. అలా నా జాకేట్ హూక్స్ తీస్తుంటే నా బ్రా లో సగం కనపడుతున్న నా స్తనాలని చుసి.. ఎమి ఉన్నాయి.. కోబ్బరి బోండాలు అన్నారు.. నాకు సిగ్గు ముంచుకు వచ్చి.. నా చేతులతో నా ముఖం ని దాచుకున్నాను..అబ్బో అమ్మయి గారికి అంత సిగ్గే అంటు.. నేను.. ముఖం కి కప్పుకున్న నా చేతుల పై తన అదరముల తో.. ముద్దు పేట్టారు.. నా చేతులని కింద కి తీసి.. నా అదరముల పై.. తన అదరముతో.. ముద్దు పేడుతు.. నా నాలుక తో.. తన నాలుక యుద్ధం చేసింది.. అలా 15 నిమిషాలు లోకం మరచి.. మా నాలుకతో యుద్ధం చేసుకున్నాము.. మా నాలుకల యుద్ధం ముగి సాక.. నా బ్రా మీదనే.. నా స్తనములని నేమ్మదిగా స్రుశించి.. నా బ్రా తీయాడానికి ప్రయత్నంచారు.. ఎంతకి రాకపోవడం తో.. నేనే బ్రా తీసాను.. ఒక్క సారిగా బయట పడ్డ నా కోబ్బరి బోండాలని.. తనివి తీరా తన చేతులతో స్రుజిస్తు.. నా మేడ లో తను కట్టిన మంగళ సూత్రాలని.. నా స్తనముల మీదనే ముద్దు పేట్టుకుని.. తన నాలుకతో నా రోమ్ము లని చుంబిస్తు.. అంగుళం పోడవు ఉన్న నా చనుమొన లని.. తన నోటితో చప్పరించి.. చిన్నగా కోరికారు.. నేను.. నేమ్మదిగా.. అమ్మా అని అరిచాను.. నోప్పి పట్టిందా అని అడిగారు.. లేదు.. అలా నా రోమ్ము లని సుతారంగా నోక్కుతు.. మరల కిందకి వచ్చి.. నా లంగా.. బోందు.. తీసారు.. అది కింద పడ్డది.. నా బలిసిన తోడలు.. మా వారికి దర్శనమిచ్చాయి.. బలిసిన నా తోడల మీద తన చేతులతో సన్నితంగా రాస్తు.. ఉంటే.. నా దిమ్మ లో.. రసాలు ఊరాయి.. అలా నా తోడల మీదగా.. వేనుక వేపుకు.. తన చేతులని పోనిచ్చి.. నా పిఱదల మీద పాంటీ లోకి దూర్చారు.. అలా నేమ్మదిగా.. రాస్తు.. నా పాంటీ ని కింద కి లాగారు.. అపుడు.. బయట పడ్డ.. నున్న గా ఉన్న కోవ్వు పట్టిన నా దిమ్మ బిళ్ళని చూసి.. ఎంత అందంగా ఉన్నదో అంటు.. తన అదరములతో ముద్దు పేట్టుకుని.. బిళ్ళ పేదాలపై నాలుక తో చుంబిస్తు.. అప్పటికే.. నా దిమ్మ లో ఊరిన రసాలని.. జుర్రుకున్నారు.. నేను నీ బట్టలని తీసానుగా.. నా బట్టలని నీవు తీయి.. అన్నారు.. మా వారు వేసుకున్న పట్టు.. చోక్కాయి.. గుండిలని.. ఒకోకటి తీసాను.. లోపటి బనియన్ ని పైకి తీసాను.. తన విశాలమైన చాతి.. నగ్నం గా ఉంది.. చాతిమీద వేంట్రుకలు ఉన్నాయి.. వాటిని స్రుజిస్తు.. నా చేతివేళ్ళతో.. రింగులు తిప్పాను.. మా వారి.. చిన్నగా ఉన్న నిపిల్స్ ని చిన్నగా.. నోక్కాను.. మా వారు.. కిలకిలమంటు.. నవ్వుతు.. చాలు.. చాలు.. ఆపు ఎదోలాగ ఉంది అన్నారు.. కింద కట్టుకున్న లుంగి ని.. నేమ్మదిగా తోలగించాను.. లుంగి తీసివేయటం తో.. తన డ్రాయర్ లో ఎత్తుగా.. కనపడ్డాది.. అది ఎమిటో.. నాకు తేలుసు.. కాని.. ఎమి తేలియనట్లు గా.. ఎమిటిది ఎత్తుగా ఉన్నది.. అని అడిగాను.. ఒక సారి.. తీసి చూడు.. అని.. తనే.. డ్రాయర్.. తీసారు.. తన బారు దండం.. బయట పడింది.. అది.. ఆ దండం.. సార్, రాజు ల దండం అంత ఉన్నది.. పట్టుకుంటే వేడిగా కాలింది.. వేంటనే నా చేతిని తీసేసాను.. ఎందుకు తీసేసావు.. అని మా వారి చేయ్యి.. నా కుడి చేతిని పట్టుకుని.. తన దండం మీద వేసి.. ఆడించమన్నారు.. నేను అదే.. మొదటి సారిగా దండం పట్టుకున్నట్లు.. నటిస్తు.. తను.. చేప్పినట్లు.. ఆడించాను.. నన్ను.. తన దండం ని నోటి లో పేట్టుకోమన్నారు.. ఛీ.. ఇది నోటి లో పేట్టుకుంటారా?..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.