ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

నాకు ఇష్టం లేదు అని.. ఆ దండం మీద.. చిన్న గా ముద్దు.. పేట్టాను.. కోత్త కదా ఇబ్బంది పేట్టడం ఎందుకనుకున్నారో ..ఎమిటో.. కాని.. నన్ను.. ఆ రోజు.. దడ్డుని చీకమని అడగలేదు.. మా వారు.. మరల.. నా బిళ్ళ మీద.. తన చేతులతో.. దాడి చేసారు.. తన చేతి వేళ్ళని.. నా కోవ్విన దిమ్మ పేదాలపై.. రాస్తుంటే… నా దిమ్మ లో మరలా రసాలు.. ఊరాయి… నన్ను మంచం పై పడుకో పేట్టి.. తన దడ్డుని.. నా బిళ్ళ పేదాలపై.. రాస్తు.. నా తోడలని విడదీసి నేమ్మదిగా.. నా బిళ్ళ లోకి తోసారు.. నేను.. అమ్మా అంటు.. కోంచేం నోప్పిగా అరిచాను.. కాని.. బాధ.. తీయగా.. ఉన్నది.. ఆ నోప్పి.. నేమ్మదిగా పేట్టండి.. అన్నాను.. అలాగే.. అని.. దడ్డుని నేమ్మది నేమ్మది గా అంగుళం, అంగుళం.. తోస్తు.. తన దడ్డు మొత్తం.. నా బిళ్ళ లోకి.. దూర్చారు.. దడ్డుని ముందుకు వేనుకు.. నేమ్మది గా ఆడిస్తు.. నేమ్మది.. నేమ్మదిగా.. వేగం పేంచారు.. దడ్డు వేగం పేరిగే సరికి.. నేను ఎంత ఆపుకుందాం అనుకున్న.. ఆగకుండా.. నా ప్రమేయం లేకుండా.. నా నోటినుండి.. హహహహహహ…హం..హం..హం..హం… అహ..అహ..అహ..అహ..అహ.. ష్..ష్..ష్..ష్..ష్..ష్.. వంటి శబ్ధాలు.. చేసాను.. అలా.. 25 నిమిషాలు.. తన దడ్డుని.. నా బిళ్ళ లో ఆడించాకా.. తన మద రసాన్నీ.. నా బిళ్ళలో.. పూర్తి గా.. దింపి.. నా ఆడతనన్నీ తన సర్వసం.. చేసుకున్నారు.. తను.. తన మదరసాన్ని.. కార్చాకా.. నా స్తనముల మీద పడుకుని.. నా రోమ్ములని.. చుంబిస్తు.. ఎలా ఉంది అని అడిగారు.. నాకు సిగ్గవేసి మాటలాడలేదు.. నాకు మాత్రం స్వర్గం అంటే ఎక్కడో లేదు.. ఇక్కడే ఉన్నది.. అనిపించింది.. 5 నిమిషాల తరువాత..తను.. దడ్డుని కడుకోడానికి నా మీద నుండి పైకి లేచినపుడు.. దడ్డుని చూస్తే రక్తం ఉన్నది.. అపుడు.. నా బిళ్ళని చూసుకుంటే.. నా బిళ్ళ మీద కూడా రక్తం కారీంది.. నాకు కోంచేం బయం వేసింది.. తను.. మొదటి సారి కదా.. అందుకే రక్తము… బయపడకు.. తరువాత నుండి రాదులే.. అని చేప్పి.. నన్ను కూడ తనతో పాటు.. నా బిళ్ళని కడుగు కోడానికి రమ్మన్నాడు.. నేను.. చీర కట్టు కో బోతుంటే.. వద్దు.. వద్దు.. అలాగే నగ్నం గా నాతో రా అన్నారు.. ఆయన కూడా నగ్నం గా ఉన్నారు.. పైగా భర్త.. రాను అంటు.. బాగోదేమో అని.. తన కూడ బయటకు వచ్చాను.. మా ఊరి లో ఒక అలవాటు ఉంది.. శోభనం జరిగే ఇంటి దగ్గర ఎవరు.. ఉండరు.. ఉండకుడదు.. అందుకే ఎవరు ఉండరని.. ధైర్యం తో.. భర్త తో బయటకు వచ్చాను.. ఆయన దండం ని నన్ను సుభ్రం చేయమన్నారు.. ఆయన చేప్పినట్లు గా.. దడ్డుని పట్టకుని నీళ్ళ తో సుభ్రం చేసాను.. ఆయన.. నా బిళ్ళని.. నీళ్ళ తో కడిగి సుభ్రం చేసారు.. అలా.. ఆరుబయటనే..మేము.. స్వేచ్ఛగా.. లోకం తో పని లేకుండా.. విహంగం చేసాము.. మమ్ములని.. రేండు కళ్ళు గమనిస్తున్నాయి.. అని.. నేను గమనించ లేదు.. లోపటికి వేళ్ళి.. కోంత సేపు.. కబుర్లు.. చేప్పుకున్నాము.

మరల నాతో.. శ్రుంగారం చేసారు.. అలా.. ఆ రాత్రి.. 2 సారు.. నా ఆడతనాన్నీ.. దోచుకున్నారు.. తేల్లవారి ఎపుడు పడుకున్నామో తేలియదు.. నేను లేచి గడియారం చూస్తే ఉదయం 8 అయ్యింది.. నేను లేచి.. నా పాంటీ, లంగా, బ్రా, జాకేట్, చీర కట్టుకుని.. చేగిరిన నా జడని సవరించుకుని సిగ్గు తో తల వంచుకుని బయటకు వచ్చాను.. అప్పటికే అమ్మ వాళ్ళు.. ఇంటికి వచ్చి.. టిఫేన్స్ చేసారు.. నేను స్నానం చేసి రాజేష్ ని లేపాను.. ఆయన కూడ స్నానం చేసి.. టిఫేన్స్ చేసాము..*నేను.. అమ్మ కి సాయం చేద్దాం అని వంట గదికి వేళ్ళాను.. రాత్రి ఎలా గడిచింది.. శైలు.. అని ఆడిగింది.. పో అమ్మ అంటు సిగ్గు పడ్డాను.. అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి పడక గది లో నేను ఎలా ప్రవర్తించలో.. మరిన్ని జగ్రత్తలు చేప్పింది.. సరే అమ్మ అని.. నేను మా శోభనం గది లో కి వేళ్ళాను.. రాజేష్ పడుకున్నాడు.. నేను కూడ వేళ్ళి మంచం మీద ఆయన పక్కన పడుకున్నాను.. నేను వచ్చిన అలికిడికి ఆయనకు మేలకువ వచ్చినట్లుంది.. కోంచేం కదిలారు.. నేను ఆయన పక్కన మంచం మీద కూర్చున్నాను.. ఆయన లేచి కూర్చుని.. నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని కౌగలించుకున్నారు.. నా సిగ్గు వేసి.. తలుపు గడియ పేట్టి వస్తాను.. అని పై కి లేచి గడియ పేట్టి వచ్చాను.. ఇంత అందమైన జీవితం ఈ సంసారం లో ఉంటుందని అపుడు అనిపించింది.. ఆడదానికు భర్త పిల్లలే సర్వస్వం అని అమ్మ చేప్పటం తో మా వారి మీద అనురాగం పేరిగింది.. రాత్రి అందించిన పడక సుఖం తో.. ఆయన మీద ఎనలేని ప్రేమ కలిగింది.. నా సర్వస్వం రాజేష్ అనుకుంటు.. ఆలోచిస్తున్నాను.. ఎమి ఆలోచిస్తున్నావు శైలు.. అని పిలుపుకి.. ఈ లోకం లోకి వచ్చాను.. ఎమి ఆలోచిస్తున్నావు శైలు.. మీరు.. ఎంత మంచివారా?.. అని ఆలోచిస్తున్నాను.. ఎంత మంచివాడిని అనుకుంటున్నావు.. మీరు చాలా మంచి వారు అని అమ్మ చేప్పింది.. అంటే.. నీకు తేలియదా.. ఊహు.. తేలియదు.. మనం రాత్రి చేసింది చేద్దామా.. వద్దు.. ఇంటిలో అందరు ఉన్నారు.. మరి ఎమి చేద్దాం అని అడిగారు.. మీరే చేప్పండి.. ఒక ఆట ఆడదాం అన్నారు.. ఏ ఆట? చేపుతాను.. నేను చేసినట్లు నీవు చేయాలి అన్నారు.. ఛీ పోండి.. అని పడుకున్నాను.. ఎమి అలసటగా ఉందా.. అవును.. రాత్రి ఏమి చేసారో మీకు తేలియాదు.. సరే.. పడుకున్నాము.. అయన కౌగిలిలో నన్ను బందించి పడుకున్నారు.. అలా మూడు రోజులు గడిచాయి.. మా అత్త వారింటికి మా వారు తీసుకు వేళ్ళారు.. నాతో మా అమ్మ కూడా వచ్చి అత్తవారింటిలో దింపి.. అత్త గారికి, మామయ్య గారికి అప్పగించి వేళ్ళింది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.