ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

ఇక్కడ కోంచేం మా అత్తగారి కుటుంబం గురించి చేపుతాను.. ఇంటిలో అత్తయ్య, మామయ్య, మా వారు, వాళ్ళ తమ్మడు ఉంటారు.. మా ఆడపడుచు కి పేళ్ళి అవ్వటం తో వాళ్ళ అత్త వారింటి లో ఉంటాది.. ఇక్కడ కూడా మా ఇంటి దగ్గర లాగా.. తాగు నీరు దగ్గర లో ఉన్న నది దగ్గర నుండి.. తేచ్చు కోవాలి.. నది లో నీరు ఉంటే.. వీధి కూళ్ళాయి లు వస్తాయి.. నదిలో నీరు తక్కువగా.. ఉంటే నది కి పోయి.. స్నానాలు కూడా అక్కడే చేసి రావాలి.. అది అక్కడ పరిస్తితి.. నాకు.. అక్కడి వాతావర్ణం అలవాటు పడటానికి కోంత సమయం పట్టింది.. అది వేసవి కాలం కావడం తో.. నేను రోజు… చికటినే ఎవరు లేవకూండానే లేచి మా వారిని లేపి నాకు తోడు గా నది వరకు రమ్మని చేప్పాను.. ఆయన.. నిద్ర లో మత్తు గా ఎమిటి అని అడిగారు.. నాకు తోడు రండి.. నది వరకు.. చీకటి గా ఉంది అన్నాను.. ఇపుడు వద్దు.. ఉదయం వేలదాం అన్నారు.. రండీ ప్లీజ్.. నా పరిస్తితి అర్దం చేసుకోండి.. సరే అని లేచి ముఖం కడుకుని.. నాతో బయటకు వచ్చారు.. నది దగ్గరకు వేళ్ళాక.. ఎక్కడ స్నానం చేయాలో.. తాగునీరు ఎక్కడ పట్టాలో చూపించారు.

ఎలాగు వచ్చాను కదా అని.. ఆయన కూడా నా తో స్నానికి దిగారు.. నేను స్నానానికి చీర, రవిక, బ్రా తీసేసి.. లంగాని.. నా రోమ్ముల వరకు కట్టుకుని.. ఆయనతో పాటు.. స్నానానికి దిగాను.. నేను ఆయన వీపుకి సబ్బు రాస్తే.. ఆయన నాకు సబ్బు రాయసారు.. ఆయన తో అలా చేయటం సిగ్గు అనిపించింది.. కాని.. ఎదో తేలియని భీతి, ఆనందం కలిగింది.. అలా సరసాలు ఆడుకుంటు.. 30 నిమిషాలు స్నానాలు చేసాము.. ఎవరో వస్తున్నట్లు అనిపించి.. నది నుండి బయటకు వచ్చాము.. నేను చీర కట్టు కోవాలంటే.. తడిగా ఉన్న లంగా ని ఇప్పాలి.. అందుకు.. ఆయనని వేనుకకి తిరగమని.. నా లంగాని ఇప్పి.

పోడిగా ఉన్న లంగాని.. తీసుకున్నాను.. కట్టుకున్నాను.. ఆయన ఒక్కసారిగా నా వైపుకు తీరిగారు.. నగ్నంగా ఉన్న నా స్తనములు.. ఊగుతు.. ఆయనకు కనిపించాయి.. నా దగ్గరకు.. వచ్చి.. ఎంత అందంగా ఉన్నాయి.. ఆ కోండలు.. అంటు.. సుతారంగా.. మర్దించసాగారు.. నేను.. సున్నితం గా.. వేలుతురు వస్తుంది.. ఎవరైన చూస్తే బాగోదు.. అంటు.. పక్కకి తోసి.. బ్రా వేసుకున్నాను.. ఆయన ఒక్కసారి.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్.. ఈ ఉదయకాల సమయం లో.. నీ అందాలని.. తనివి తీరా చూసి.. ఆ అందాలని ఆశ్వదించాలని కోరిక గా ఉంది.. అంతే ఇంకా ఎమైన కోరికలు ఉన్నాయా అంటు.. జాకేట్ వేసుకున్నాను..

సాయం సంధ్య సమయంలో.. ఎగురుతున్న పక్షుల లాగా స్వేచ్ఛ గా.. ఈ నది ఓడ్డున నీతో తీరగాలని ఉంది.. అబ్బో అబ్బాయి గారికి చాలా కోరికలే ఉన్నాయి అంటు.. నా చీరని కట్టు కున్నాను.. ఆయన కూడా బట్టలు వేసుకున్నారు.. నేను.. బిందే తో.. మంచి నీరు పట్టి.. ఆయన తో ఇంటికి వచ్చేసాను.

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.