ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 126

రంగ : చిన్నప్పటి నుండి అంటు.. నా సన్నుల నే చూస్తూన్నాడు..
నేను : (వాడికి ఒక జలక్ ఇద్దామని..) బాయా… అని అరుస్తు.. వాడిని కౌగలించుకున్నాను..
రంగ : కోంత సేపు ఎమిమాటలాడ లేదు.. నా వీపు మీద వాడి చేతులు వేసి నిమరడం మొదలు పేట్టాడు..
నేను : ఇంకోంచేం ఉంటే అక్కడే దేంగేలాగ ఉన్నాడని.. వేల్లి పోయిందా అన్నాను..
రంగ : లేదు అమ్మగారు..
నేను : త్వరగా ఆ పురుగుని కోట్టరా లేట్ అయితే మీ అయ్యగారు తీడతారు..
రంగ : వేల్లిపోయిందమ్మగారు.. పదండి అన్నాడు..
నేను.. చేదిరిన నా చీరని సర్దు కుని.. మామిడి తోటలోకి వేళ్ళాము..

తోట మధ్య లోకి తీసుకు వేళ్ళాడు.. అక్కడ ఒక మంచం వేసి ఉంది దాని మీద పరుపు వేసి ఉంది.. ఆ మంచం మీద.. రాఘవరావు కుర్చుని ఉన్నాడు.. నేను మనసు లో అయ్యగారు సేటప్ లు తోటలో పేట్టారన్నమట.. ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఉండటానికి.. అనుకుని.. రాఘవరావుని చూసి నవ్వాను..
రాఘవరావు : నీవు రాక పాలేరుని మీ ఇంటికి పంపుదాం అనుకున్నాను అన్నాడు..
నేను : నవ్వుతు అంత పని చేస్తే నా కోంప్ప కోల్లేరవుతాది..
రాఘవరావు : రావే లంజ.. నా పక్కన కూర్చేవే.. ఇంత లో ఒక పాలేరిని పిలిచి.. పక్క పోలము లో ఉన్న కోబ్బరి చేట్టు నుండి నాలుగు బోండాలు తీసి అమ్మగారి కి అవ్వండి తాగుతారు..
నేను : వద్దు అవి అన్ని ఇపుడు ఎందుకు..
రాఘవరావు : నా తృప్తి కోసమే లంజ..
నేను : నీ కోసం తాగుతాను..
ఒక పాలేరు నాలుగు బోండాలు తేచ్చి ఒకటి కోట్టి, ఇంకోకటి రాఘవరావు కి ఇచ్చాడు.. బోండాలు తాగాక.. నన్ను వాడి మీదకి లాక్కుని.. లిప్ టూ లిప్ కిస్ ఇచ్చాడు.. పాలేరులు వేలిపోయారు వాళ్ళ పనులలో వాళ్ళు ఉన్నారు.. రాఘవరావు నా సన్నుల మీద చేయ్యి వేసి నేమ్మదిగ పిసకటం మొదలు పేట్టాడు.. నేను.. హం.. అని గట్టిగా ములిగాను.. నేమ్మదిగ నా చీర ని నా జబ్బల నుండి కిందకి జార్చాడు.. జాకేట్ లో నుండి నా సన్నులు చూసాడు.. వాడి మడ్డ లుంగి లో నుండి.. ఉబ్బడం నాకు కనపడ్డాది.. వాడు నా జాకేట్ హుక్స్ ఒక్కోక్కటిగా తీసేసాడు.. వాడి ముందు.. నా సన్ను లు నగ్నం గా ఉన్నాయి.. ఊరి అందరి ముందు నగ్నం గా డాన్స్ చేసినపుడు సిగ్గు వేయలేదు కాని.. అపుడు సిగ్గు వేసి సన్నులని నా చేతులతో కప్పు కున్నాను.. ఎంతయిన సంసార పక్షమైన ఆడదానిని కదా..
వాడు.. నా చీర ని లంగా నీ కూడా తీసేసాడు.. అప్పటికే వాడి లుంగి లోని మడ్డ నిటారుగా ఎపుడు బయటకు వద్దామా.. అని ఎదురు చూస్తుంది.. నేను వాడి మడ్డని లుంగి లో నుండి బయటకి తీసాను.. అది నేను చూసి షాక్.. 9 అంగుళాలు ఉండవచ్చు.. మదన్, సార్ ల కంటే పేద్దగా ఉన్నది.. అంత పేద్ద మడ్డ ని చూడటం అదే మొదటి సారి.. చీకవే లంజా అని నా నోటిని వాడి మడ్డ దగ్గర పేట్టాడు.. నేనుచికుతున్నాను.. ఇంతలో.. ఆరే.. శీను గా ఇలా రారా.. అని పిలిచాడు.. వాడు దగ్గరకు వచ్చి ఎమిటి అయ్యగారు అన్నాడు.. అమ్మ గారి బట్టలు మాయ కుండా నలగ కుండా జగ్రత్త గా దాయి.. అన్నాడు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.