ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 126

అలాగే అయ్యగారు అని నా నగ్న శారీరాన్ని చూస్తూ.. నా బట్టలు పట్టుకు వేళ్ళాడు.. 5 నిమిషాలకి వాడు తేల్లటి మద రసం కార్చాడు.. దానిని చుక్క కింద పడకుండా తాగవే అన్నాడు.. నేను.. అమృతం తాగి నట్లు ఒక్క గుక్క లో తాగేసాను.. రాఘవరావు నన్ను నోరు శుభ్రం చేసుకు రా అని సబ్బయ్యని పిలిచాడు.. సుబ్బయ్య ఎమిటి అయ్యగారు.. రాఘవరావు.. ఎవరో గూర్తు ఉన్నదా? అని నన్ను అడిగాడు.. నేను.. లేదు అన్నాను.. నీవు చేప్పు తో కోట్టావే వాడు అన్నాడు.. అవునా.. ఇపుడు గుర్తు వచ్చింది.. సుబ్బయ్య మాత్రం నా నగ్న శరీరాన్ని చూస్తూంటే అదోలాగ అయింది.. సుబ్బయ్య అమ్మ గారిని బోరు దగ్గరకు తీసుకుకు వేళ్ళు.. అన్నాడు.. సబ్బయ్య అమ్మ గారు రండి అని నన్ను తీసుకు వేళ్ళుతు.. ఆ రోజు నన్ను చేప్పుతో కోట్టారు నాకు బాధ లేదు అమ్మ గారు.. ఆ రోజు మీరు అయ్యగారికి వంపుడు గత్తే గా ఉండటానికి వప్పుకుంటే.. మీకు.. ఈ మామిడి తోట మీది అవునమ్మ గారు.. కాని ఆ రోజు మీరు ఒప్పు కో లేదు.. తిరిగి తిరిగి తిరిగి అయ్యగారి దగ్గర కే వచ్చారు.. ఇపుడు చూడండి.. మామిడి తోట అయ్యగారి దగ్గరే ఉన్నది.. కాని.. మీరు.. ఇపుడు అయ్యగారి వంపుడు గత్తే అయ్యారు అన్నాడు.. 5 ఎకరాల మగాణి పోగోట్టు కన్నారు మీరు అన్నాడు.. నేను ఎమి మాట లాడ లేదు.. నేను నా వల్లు.. నోరు శుభ్రం చేసుకుని రాఘవరావు దగ్గరకు వచ్చాను.. రాఘవరావు పక్కన కూర్చున్నాను.. సుబ్బయ్య !!!నా నల్ల డబ్బా తే అన్నాడు.. సుబ్బయ్య తేచ్చిన డబ్బాలో నుండి నల్లని గోళ్ళి కాయంత ఉండ ఒకటి తీసుకుని తీన్నాడు.. సుబ్బయ్య ఈ డబ్బా జాగ్రత్త గా పేట్టి నీవు పని చూసుకో అని పంపాడు.. అది తిన్న రేండు నిమిషాలకు రాఘవరావు మడ్డ లేచి నిల బడ్డాది.. నన్ను పడుకోవే లంజా అని పడుకో పేట్టి.. నా మీద కి ఎక్కి వాడి 9 అంగుళాల బారు మడ్డని నా పూకు దగ్గర రాస్తు.. నా సన్నుల ని పిసుకుతుంటే.. హం..హం..హం.. పిసకరా.. ఇంకా.. గట్టిగా పిసకరా.. అంటు ఆ తోట లో అరుస్తున్నాను.. నేమ్మది గా లోపటికి లోసాడు.. నేను అమ్మా.. నేమ్మదిగా పేట్టు అన్నా.. నోరు ముసుకోవే లంజముండా.. నేను అడిగినపుడు వప్పుకుమటే నీకు నచ్చినట్లు చేసేవాడిని.. కాని.. ఇపుడు.. నేను చేప్పినట్లు వినవలసిందే అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.. అపుడైనా ఇలాగే కదా దేంగుతాడు అనుకుని.. నా రేండు కాళ్ళ బార్ల విడదీసి.. నా పూకు ని విడదీసాను.. వాడి మడ్డ అపుడు కాస్త సులువుగా లోపటికి దూరింది.. నాకు సమ్మగా.. మడ్డని వేనుక కి ముందు కి ఆడించటం మొదలు పేట్టాడు.. నాలో కోరిక రగులు కున్నయి.. వాడు మడ్డ తో దేంగుతుంటే.. హం..హం..హంం.. అహ..అహ..అహ..అహ.. ష్..ష్..ష్..ష్.్..ష్..ష్. వాడు.. మడ్డ తో స్పిడు గా దేంగతుంటే.. హ… హ…. అలాగే దేంగరా.. ఇంకా.. ఇంకా.. ఇంకా.. దేంగరా.. నా పూకు దూల అంత తీర్చరా.. ఇంకా నీ పాలేరుల తో కూడా దేంగించరా అంటు… అరుస్తున్నాను.. వాడు.. అలాగే నే అందరి పాలేరు లతో కూడా దేంగిస్తానే అంటు.. ఇంకా స్పీడ్ పేంచాడు.. అలా సూమారుగా 45 నిమిషాలు దేంగాడు.. వాడి మద రసాలని.. నా పూకు లోకి దింపి నా మీద పడుకున్నాడు.. 5 నిమిషాలకు వాడు లేచి పంచే కట్టుకుని.. సుబ్బయ్య ని పిలిచి..అమ్మ గారికి భోజనం పేట్టి.. నీవు కూడ దేంగి ఇంటికి దేగబట్టి రా అన్నాడు.. వేలుతు..వేలుతు.. రేపు కుడా రా.. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు.. అని వేలిపోయాడు.
రంగ నాకు భజనం తేచ్చాడు.. సుబ్బయ్య తన కారేజి తేచ్చుకున్నాడు.. రంగా, శీను, ఇంకా నలుగురు పని వాళ్ళు నేను కలిపి ఒక చేట్టు కింద వాళ్ళు రోజు భోజనం దగ్గర కుర్చున్నాము.. నేను రాఘవరావు దేంగాక బోరు దగ్గరకు వేళ్ళి స్నానం చేసి వాళ్ళ దగ్గరకు నగ్నం గా వచ్చి వాళ్ళ తో పాటు కుర్చున్నాను.. నాకు అప్పటికి పూర్తీ గా సిగ్గు పోయింది.. అందుకే వాళ్ళ తో అంత కలివిడిగా ఉండగలిగాను.. నేను సుబ్బయ్య పక్కన కూర్చున్నాను.. నాకు ఇంకో వైపు రంగ కూర్చున్నాడు.. భోజనం అయ్యకా..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.