ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 126

సుబ్బయ్య : మొదలేడదామా అమ్మగారు..
నేను (అమ్మ) : ఇపుడే కదా భేజనం అయింది గంట ఆగు..
సుబ్బయ్య : మీ ఇష్టం అమ్మగారు..
నేను : తోట చూపించు సుబ్బయ్య
సుబ్బయ్య : అలాగే అమ్మగారు..
నేను : మీ అయ్యగారు ఎలాంటి వారు..
సుబ్బయ్య : చాలా మంచివారు.. మమ్మలని కూడా వాళ్ళ తో సమానంగా చూసుకుంటారు..
నేను : ఆనాలోచితం గా ఆ.. తేలుస్తుంది లే..
సుబ్బయ్య : ఎమిటి అమ్మగారు..
నేను : ఎమిలేదు..
సుబ్బయ్య : ఒకటి అడగాన అమ్మగారు
నేను : అడుగు సుబ్బయ్య
సుబ్బయ్య : మీరు అయ్యగారి కి ఎలా దోరికిపోయారు..
నేను : జరిగింది చేప్పాను..
సుబ్బయ్య : అయ్యేయ్యే..
నేను : పరవాలేదు లే సుబ్బయ్య దేవుడే ఉన్నాడు..
సుబ్బయ్య : మొదలేడదామా?
నేను : కానీ అన్నాను..
సుబ్బయ్య : తన లుంగి పంచే తీసాడు..
సుబ్బయ్య పేద్ద మడ్డ నిటారు గా నిలబడ్డాది.. వాడు మడ్డని చీకండమ్మ అని.. నా నోటిలో పేట్టాడు.. నేను కోంత సేపు చికాక.. వాడు..నా పూకు ని నాకాడు.. వాడు.. పూకు నాకుతుంటే నాకు రసాలు ఊరాయి.. మడ్డ పేట్టి గేంగరా ఆగలేక పోతున్నాను.. సుబ్బయ్య నేమ్మదిగా వాడి రాడ్ ని నా పూకు లోకి దిండం స్టార్ట్ చేసాడు.. నేను.. అహం.. అంటు ములిగాను.. నాకు దుల బాగా పేరిగిందని గ్రహించి.. నేమ్మదిగా దేంగుతున్నాడు.. నేను తట్టు కో లేక గట్టిగా దేంగరా మగడ అని అరిచాను.. వాడు అదే చాన్స్ అనుకుని..
సుబ్బయ్య : అమ్మ గారు.. మీరు రోజు నా తో దేంగించుకుంటాను అంటే.. నే గట్టిగ దేంగుతాను.. లేదా.. ఇలాగే దేంగుతాను..
నేను : ప్లీజ్ రా దేంగరా.. తట్టు కో లేకపోతున్నాను..
సుబ్బయ్య : మీరు.. నా తో ప్రతి రోజు దేంగిచుకుంటాను అంటేనే.. దేంగుతాను..
నేను : సరే నీతో రోజు దేంగించుకుంటాను..
సుబ్బయ్య : మీ అమ్మయి మీద ఒట్టు.. వేయండి..
నేను : మా అమ్మయి మీద ఒట్టు.. ఈ సారి దేంగరా.. త్వరగా..
అలాగే అమ్మగారు.. వాడు.. నేమ్మదిగా వేగం పేంచ్చాడు.. వాడు.. దేంగు తుంటే.. నా సన్నులు ముదుకు వేనుకు.. ఊగుతున్నాయి.. వాడు.. సన్నులని పిసుకుతు.. దేమగు తుంటే.. హం..హహహహహ..ష్..షి..ష్..ష్..ష్..ష్..అహ్ .. అహ్ అహి..అహ్.. ఊ..ఊ..ఊ..ఊ.. ఇలా అరుస్తున్నాను.. నాకు కారిపోయింది.. చాలురా ఆపరా అన్న వినకుండా దేంగుతునే ఉన్నాడు.. గంట సేపు దేంగాక అపుడు కార్చాడు.. వాడి మద రసం నా పూకు లోతులోకి మొత్తం కార్చి.. అపుడు లేచాడు.. ఎమి దేంగావురా.. నీ పేళ్ళం చాలా అదృష్టవంతురాలు.. అంత సేపూ ఎలా దేంగావురా..
సుబ్బయ్య : అంత అయ్యగారి నల్ల డబ్బా మహిమా..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.