ఏమండీ పాలు – Part 8 146

తర్వాత నేను గేమ్ రూల్స్ ప్రకారం వాడి ముందు నా సళ్ళు కనిపించేలాగా కూర్చుని డబ్బాలో నుండి ఒక పేపర్ తీశాను. ఈసారి ‘వ’ వచ్చింది. వాడికి చూపించాను. వాడు ఒక్కొక్క పార్ట్ ని పై నుండి చూసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ‘వ’ మీద ఎం వస్తుందో అని. వీపు, వేళ్ళు ముందుగానే అయిపోయాయి అనుకుని ఇంకా కిందికి చూసుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎం వస్తుందా అని. నేను వాడినే చూస్తున్నాను.

అప్పుడు వాడి చూపు వాడి షార్ట్ మీద ఉంది. నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను వాడు అక్కడ ఎందుకు చూసుకుంటున్నాడా అని. అప్పుడు కానీ నాకు స్ట్రైక్ కాలేదు. కొంపదీసి వాడు ‘వట్టలు’ అని చెబుతాడా అని షాక్ అయ్యాను. చెబితే బాగుండు అనిపించింది మనుసులో. వీర్ నా మొహం వైపు చూస్తూ నవ్వాడు. నేను వాడి నవ్వుకు అర్ధం ఏంటో తెలిసి కూడా ఎం తేలినట్టు కూర్చున్నాను. వీర్ నన్ను చూస్తూనే లేచి నిల్చున్నాడు. డౌట్ లేదు వీడు అదే చూపించబోతున్నాడు అని అర్థమైంది.

వాడు నాకు దగ్గరగా వచ్చి నిల్చుని నీ చెయ్యి ఒక్కసారి చాపు గీత అన్నాడు. వాడు ఎందుకు అలా అడిగాడో అర్ధం అవ్వలేదు. సరే అంటూ కుడి చేతిని చాపాను. వాడు నా చేతిని అందుకుని కళ్ళు మూసుకో అన్నాడు. నేను ఎందుకు అని అడిగాను. చెబుతాను ముందు నేను చెప్పింది చెయ్యి అన్నాడు. నేను సరే అంటూ డౌట్ గానే కళ్ళు మూసుకున్నాను. కొద్దిసేపటికి నా చేతికి ఎదో గుండ్రంగా కొంచెం వేడిగా, కొంచెం తడిగా తగిలింది. ఇప్పుడు మెల్లగా కళ్ళు తెరువు అన్నాడు. నేను మెల్లగా కళ్ళు తెరుస్తూ నా చేతివైపు చూస్తున్నాను. ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలింది. నేను ఊహించినట్టే వాడు నా చేతికి వాడి వట్టలు అందించాడు.

వాడి మొడ్డ అప్పటికే పెద్దగా అయ్యి సీలింగ్ వైపు చూస్తుంది. అందుకే వాడు నా చెయ్యి వాడి మొడ్డకి తగలకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు. నేను కళ్ళు పెద్దగా చేసి ఆ……. అంటూ గట్టిగా అరిచాను. వాడు నా అరుపుకి భయపడ్డాడు ఏమైందా అని. కాసేపటికి నేను తేరుకున్నాను. గీత ఏమైంది అన్నాడు. నేను వాడి మొడ్డ వైపే చూస్తున్నాను. వాడు నా చూపుని పసిగట్టి ఓహ్ దీన్ని చూసి మరిచావా? అని అడిగాడు.

నేను తలా ఊపుతూ సమాధానం చెప్పాను అవునని. నువ్వు ఇలా భయపడతావేమో అనే నిన్ను కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పి నేనే నా చేతులతో షార్ట్ విప్పి ‘వ’ తో ‘వట్టలు’ తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదని చూపించాను అన్నాడు. ఇంకా నయం నోట్లో పెట్టలేదు అనుకున్నాను మనుసులో. కమాన్ గీత భయపడకు. అందరి మగాళ్లకు ఉన్నదే నాకు ఉంది. కాకపోతే ఒక్కక్కరిది ఒక్కో సైజు. నాది మీ ఆయన కంటే పెద్దదో చిన్నదో నీకే తెలియాలి అన్నాడు.

నేను వాడికి ఎం సమాధానం చెప్పలేదు. వాడు నావైపు చూస్తూ సిగ్గుపడకు గీత. గేమ్ రూల్స్ ప్రకారం అరనిమిషం ఐన వీటిని తాకాలి అన్నాడు. నేను కూడా వాడు చెప్పింది నిజమే కదా అని మనుసులో అనుకుని, నాకు తాకాలని ఆశగా ఉన్న వాడికి తెలీకుండా జాగ్రత పడి కుడి చేతిని ముందుకు వణుకుతూ చాపాను. అలా చాపుతుంటే వాడి మొడ్డలో చలనం స్టార్ట్ అయ్యి అది మరింత పెద్దదవుతూ పైకి చూస్తుంది.