ఒక అందమైన ఆంటీ 3 136

చెవులకి చిన్న బంగారు ear టాప్స్, మేడలో చిన్న గొలుసు, చేతికి బంగారు గాజు. ఈ చేతికి watch.
watch తీసి టీ పాయ్ మీద పెట్టి
నస్రీన్ మీద నుండి అన్నీ కుప్పలా పడ్డాయి…..
దాన్ని చూస్తూ ఉంటే, గ్రీకు శిల్పానికి ప్రాణం వస్తే?! ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది. మత్తెక్కించే వళ్ళు, చిదిమితే రోజ్ వాటర్ కారిపోతుందా అన్నట్లుంది. అందమైన ముఖం, పెదాల పై కొంటే నవ్వు, బాగా బలిసి బరువుకి కొంచెం వాలిన రొమ్ము, కవ్విస్తున్న లోతైన నాభి, ఒక గరిటెడు పాలు పడతాయ్, చేతులు పొడవుగా…సోఫాలో నిండుగా, దాని చంకల్లో వెంతుకలు కూడా అందంగా అనిపిస్తున్నాయి. హెయిర్ disshelved…చేతులకి మెహందీ. అరటి భోదేల్లాంటి తొడలు పాలరాతి స్తంభాల్లా…, ఒక కాలు మడిచి, ఈ angle లో అయితే…అన్నట్లుంది.
పూ…, కాళ్ళ మధ్యన విరిసీ విరియని గులాభీ మొగ్గ లా దాని పూదోట.
చల్లు గుండ్రంగా కొంచెం నలిగినట్లున్నాయి. అందంగా బంగిన పల్లి మామిడి పళ్ళు………ఊరించింది చాలు, కాళ్ళు వెడల్పు చేసి ఒక్క తోపు తోయ్యరా అంటున్నాడు మా వాడు, వాడికి అండర్వేర్ లోనే కొమ్ములోచ్చాయి. లేచి 90 డిగ్రీస్ లో టెంట్ వేసుకుని కూర్చున్నాడు.
నా బట్టలు తీసేసాను.. లేత గులాబి రంగు పెదాలు, గులాబీలు మొగ్గలా చను మొనలు, చాలా ఊరిస్తున్నాయి.
లేత గులాబి రంగు లో స్కాచ్ తాగి మెరుస్తున్న పెదవులు,
నోటిలోకి పెదాలు అందుకోగానే……..మ్ అంటూ…, మూలుగు, నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి నన్ను దగ్గరకు లాక్కుంది.
సళ్ళు, మెత్తగా…
పిసుకుతూ ఉంటే స్వర్గం లా ఉంది……….
కుదుళ్ళతో సహా పట్టుకుని పిసకసాగాను. అబ్బా బలిసి ఉంది.
ఒళ్లంతా ఉచ్చ కంపు కొడుతోంది కానీ నస్రీన్ మీద కోరిక నన్ను నిలవనీయ్యడం లేదు
దాని మీద వాలిపోయ్యాను
మామిడి పళ్ళు పిసికినట్లు పిసకసాగాను. దాని నోట్లో నుండి ఆహ్ స్స్సస్స్స్ అంటూ కూతలు, దాని సనన్నీ పెదాలు మందు వాసన నాలుకతో దాని పెదాలు టేస్ట్ చేసాను. కవ్విస్తున్న పెదం నోట్లో కి తీసుకుని పంటికింద కసిగా కోరకసాగాను. నా చుట్టూ రెండు చేతులు బిగుసుకున్నాయి.
నన్ను చుట్టుకుని నా పెదాలు నోట్లో తీసుకుంది.
ఇంతలో, బాత్రూం నుండి, గుండెల మీదకు టవల్ చుట్టుకుని శాంతి వచ్చింది.వస్తూనే గట్టిగా “ఏయ్ కమల్ ఏం చేస్తున్నావ్, దాని లైఫ్ కరాబ్ చేస్తున్నావా? నీ మీద భరోసా ఉంది నిన్ను help అడిగితే, దానికి నువ్వు ఇట్లా రేప్ చేస్తున్నావా?! నస్రీన్ మూత్రం వాసన భరించలేక నిన్ను help అడిగాను, కానీ నువ్వు దాని…………..ఛీ సిగ్గు లేదు శరం లేదు నీకు, చూడు నీ మొడ్డ ఎట్లా బయటకు బెట్టి, దాన్ని ఏం చేస్తున్నావు. ఇది తప్పు, అసువంటి పనులు చేయ్యమాకు, నీ మీద భరోసా పోతుంది. దానికి తీస్క పోయి, షవర్ కింద కూర్చో పెట్టు, ఇగో ఈ టవల్ కట్టుకో” అని తల మీద టవల్ తీసి ఇచ్చింది.
నాకు mind off, నస్రీన్ గ్రీకు శిల్పం అయితే శాంతి అజంత శిల్పం…నా కళ్ళు నా మనసు నా మాట వినట్లేదు. శాంతిని సాయం పట్టమని చెప్పి శాంతి నడుము మీద చేయివేసాను.
మళ్ళా ఏందీ, నా నడుము పట్టుకుంటున్నావ్…
నా వల్ల కాలేదు శాంతిని దగ్గరకు లాక్కుని దాని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టేసాను “హుఫ్” అంటూ ముద్దును అస్వాదిస్తోంది.