కామదేవత – Part 14 69

కామదేవత – 31వ భాగం – 6వ అంకం
ఐతే శారదా మాధవిలతోపాటుగా గదిలోనేవుండి సుందరం సుశీలల దెంగుడు చూస్తూ వాళ్ళ మాటలు వింటున్న మల్లికకైతే మతేపోయింది.. అసలు దెంగుకోవడమన్నదే జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఈరాతి ఒక్కసారి మాత్రమే అనుభవించింది. ఆపిల్లకి నిజమైన కసిదెంగుడులో మజా ఎలావుంటుందో ఇంకా ఇప్పటివరకూ అనుభవంలోకి రానేలేదు. అలాంటిది.. ఇలాంటి అడ్డగోలు బూతులతో.. పిచ్చెక్కించే మాటలతో.. హద్దు అదుపూలేని సుందరం సుశీలలు దెంగుకునేటప్పుడు వొళ్ళుమరచిపోయి మాటాడుకున్న మాటలు వినేప్పటికి మల్లిక కోరికలతో పిచ్చెక్కిపోసాగింది.

దా.. వొచ్చి నీప్రియుడితో నీకోరిక తీరేలా కసిగా చేయించుకో.. అని ఎప్పుడైతే సుశీల మాధవిని పిలిచిందో.. అప్పటికే సుశీల సుందరాల దెంగుడుచూసి మాధవిలో కోరిక నషాళానికెక్కిపోవడంతో.. ఇంకొక్క క్షణం కూడా ఆలస్యంచెయ్యకుండా ఆకలిగొన్న ఆడసింహంలా మాధవి సుందరమ్మీద పడ్డాది. ఎప్పుడైతే మాధవి సుందరం మీదపడిందో.. దానితో సుందరం సుశీలమీదనించీ పక్కకి దొర్లేడు.. సుందరం అలా పక్కకి దొర్లినపుడు.. సుందరం మొడ్డ సుశీల పూకురసాలతోనూ సుందరం కార్చిన వీర్యంతోనూ కలిసి అప్పుడే సుందరం మొడ్డ సుశీలపూకులోనించీ బయటకి తియ్యడంవలన వాళ్ళిద్దరి కామరసాలు తీగలు తీగలుగా సాగుతూ సుశీల పూకుకీ, సుందరం మొడ్డకీ అనుసంధానం చేస్తున్నప్పటికీ.. మాధవి వున్న కోరికలవేడికి మాధవి అవన్నీ ఏమీ పట్టించుకునే పరిస్తితిలోలేదు.. ఇప్పుడు మాధవి వున్న పరిస్తితిలో మాధవికి కావలసింది తనపూకులో కసిగా దిగబడి తనపూకుని కుళ్ళబొడిచే సుందరం మొడ్డ. కానీ దురదృస్టవశాత్తూ.. సుదరం మొడ్డ పూర్తిగా నిగిడిలేదు.. సుందరం మొడ్డ ముడుచుకుపోలేదు కానీ మూడొంతులు గట్టిపడి ఒకొంతు మాత్రం మెత్తగావున్నది.. మాధవి సుందరం మొడ్డనినోట్లో పెట్టుకుని సుందరం మగతనాన్ని లేపి తనపూకులో దోపేసుకోవాలని మాధవి సుందరం మొడ్డ బేస్ దగ్గరపట్టుకుని ఇంక తల కిందకి పెట్టి సుందరం మొడ్డని నోట్లోదోపుకుందామనుకునేతలో.. ఎక్కడనించీ వొచ్చిందో ఎలా వొచ్చిందో మల్లిక వొచ్చి సుందరం సుశీలల రసాలతోతడిసి ముద్దైన సుందరం మొడ్డని వొక్కవుదుటున తననోట్లో కూరేసుకుంది.

మల్లిక అలా వొచ్చి సుందరం మొడ్డని నోట్లో కూరేసుకోవడం చూసిన సుందరం, మాధవిలతోపాటుగా శారదా, సుశీలలు కూడా ఆశ్చర్యపోయేరు. ఐతే ఇప్పుడున్న మానసికస్తితిలో మాధవి అదేమీ పట్టించుకునేస్తితిలో లేదు అందుకే కూతురితో పోటీపడుతూ మాధవి కూడా సుందరం మొడ్డని చీకడం మొదలుపెట్టింది. అలా తల్లీకూతుళ్ళిద్దరూ పోటీపడుతూ సుందరంమొడ్డని కుడుస్తుంటే.. ఒక్కరెండునిమిషాలలో సుందరం మొడ్డ పూర్తిగా గట్టిపడి నిక్కేనిగిడేసింది.. ఇంక సుందరం ఒక్కక్షణంకూడా ఆలస్యంచేయ్యకుండా మాధవిని కిందకి పడదోస్తూ మాధవిమీదెక్కి నిగిడిన తనమొడ్డని ఒక్కవుదుటున మాధవిపూకుమట్టానికంటాదిగేసేడు.

ఆహ్.. సుందరం.. హబ్బా.. ఈగదిలోకి అడుగుపెట్టినదిమొదలు నీ మొడ్డపోటుకొసం పరితపించిపొతున్నాను సుందరం అంటూ మాధవి ఆర్తిగా సుందరాన్ని అల్లుకుపోతూ.. దెంగుకో సుందరం.. నేను నీలంజ మాధవిని.. నన్ను కసిగాదెంగి మరోసారి నన్ను పూర్తిగా నీదాన్ని చేసుకో.. ఆహ్… హబ్బా.. ఎంతమంది మగాళ్ళు నన్ను దెంగినా కానీ నా ప్రియుడివి నువ్వే.. నా ఆడతనానికి హక్కుదారుడివి నువ్వే.. అంటూ మాధవి కసిగా సుందరాన్ని తనకౌగిలో నలిపేస్తుంటే.. అప్పటికే సుశీలకి కామంతీరిపోవడంతో సుశీల విశ్రాంతిగా పక్కకిజరిగి పడుకుని మళ్ళీ అంత తొందరగా సుందరం మొడ్డ ఎలా లేచిందబ్బా? అని మాధవిని దెంగుతున్న తన మొగుడు సుందరాన్ని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ మాధవి మాటలని వినసాగింది.

ఐతే శారద, మల్లిక ఇంకా కోరికల భగభగలలో కాలిపోతున్నారు కాబట్టీ.. ఈమారు వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి మాధవిమీద పడ్డారు.. ఓపక్క సుందరం తన నడుం జోరుజోరుగా వూపుతూ మాధవిపూకులో బలంగా పోట్లువేస్తుంటే.. మరోపక్క శారద మల్లికలిద్దరూ మాధవిమీదపడి మాధవి కుడిఎడమ సళ్ళని తలొకదాన్నీ నోట్లోకూరుకుని ఓపక్క మాధవి సళ్ళని కసిగా నలుపుతూ పిసుకుతూ పిండుతూ నోటినిండా కూరుకుని మాధవి సళ్ళు కుడుస్తుంటే.. మాధవి వొళ్ళు స్వర్గంలో తేలుతున్నట్లు సుఖాలమత్తులో వూయలూగసాగింది.

ఇంతలో సుందరం మల్లికని పక్కకి తోస్తూ మల్లిక నడుముని తనకుఖానికి దగ్గరగా లాక్కుంటూ తనచేతులతో మల్లికతొడలని విడదీసేడు.. మల్లికపూకులో ఇందాకలా సుందరంవొలకపోసిన మదనరసాలు ఆరిపోయినాకానీ.. ఇప్పుడుకొత్తగా మల్లికపూకులోవూరిన కామరసలవల్ల మల్లికతొడలువిడదియ్యగానే మల్లిక పూకురసాలు తీగలుతీగలుగా సాగుతూ మల్లికపూరెమ్మలు విచ్చుకున్నాయి.. సుందరం మరోఆలోచన లేకుండా తనముఖాన్ని మల్లికపూదిమ్మకి తాపడంచేసేస్తూ మల్లికపూపెదాలకి తననోటిపెదాలని బలంగా వొత్తిపెట్టి మల్లికపూకుని ముద్దాడేడు.

వెచ్చని సుందరం నోరు అలా తనపూరెమ్మలకి బలంగా వొత్తుకునేప్పటికి.. ఆహ్..స్స్స్… మ్మ్మ్… అని మత్తుగా మూలుగుతూ వెల్లకిల్లా వెనక్కి వాలిపోతూ వీలైనతగా తన తొడలని విడదీసి తనపూకుని సుందరం అంకుల్ నోటికి అందించింది మల్లిక.

అప్పటివరకూ తనసన్నుకుడుస్తున్న తనకూతురు తనసన్నుని వొదిలెయ్యడమేకాకుండా ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. అంటూ మత్తుగా గుణ్వవడంతో కళ్ళువిప్పిన మాధవికి తనపూకుని దెంగుతూ తనకూతురి పూకునాకుతున్న సుందరం కనిపించేడు. తొడలువిడదీసి మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుని సుందరం నోటిపని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్న కూతురు మల్లిక కనపడేప్పటికి.. మాధవిలో తల్లిప్రేమపొంగి.. కూతురిని తన దెగ్గరగా లాక్కుంటూ కూతురిపెదాలకి తనపెదాలు అద్దుతూ తేలికపాటి ముద్దుపెట్టింది. మెత్తని తల్లి పెదాల ముద్దుకి మల్లిక పులకరించిపోయింది. దానితో మల్లిక తనరెండుచేతులా తల్లి ముఖాన్ని పట్టుకుని ఈసారి మల్లిక తనపెదాలని తనతల్లిపెదాలకి బలంగా వొత్తిపెడుతూ ముద్దుపెట్టింది.. ముందు తల్లీకూతుళ్ళిద్దరూ పెదాలు పెదాలు మాత్రమే ఒత్తుకుంటూ ముద్దులుపెట్టుకున్నారు.. అలా పైపైముద్దులు కాస్తా గాఢమైన ముద్దులుగా మారేయి.. క్రమంగా ఆ గాఢమైనాముద్దులు హద్దులుదాటి ఒకళ్ళపెదాలకి వేరొకళ్ళ వేరొకళ్ళ పెదాలు ముడివేసుకున్నాయి. మాధవి తననాలుకని కూతురినోటిలోకితోసి తననాలుకని కూతురినోటిలో కలియదిప్పుతూ కూతురినాలుకతో చిన్నపాటి యుద్ధముచేసింది. దానితో తల్లీకూతుళ్ళిద్దరూ వశం తప్పిపోయి.. ఒకళ్లనోటి ఎంగిలి వేరొకళ్ళుజుర్రుకుంటూ క్రమంగా ఇద్దరిశరీరాలు దగ్గరై క్రమంగా ఆతల్లీకూతుళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళకౌగిలో వేరొకళ్ళని కసిగా నలిపేసుకోసాగేరు.

ఎప్పుడైతే మాధవీ మల్లికా అలా ఎంగిలిముద్దులుపెట్టుకుంటూ ఒకళ్ళకౌగిలిలో ఒకళ్ళునలిపేసుకుంటూ పరవశించిపోవడం మొదలుపెట్టేరో.. దానితో వాళ్ళిద్దరి మధ్య శారదకి చోటులేకపోవడంతో శారద ఆ తల్లీకూతుళ్ళనిద్దరినీ వొదిలిపెట్టి దూరంగా జరిగింది. అదిచూసిన సుందరం.. శారద తొడమీదచెయ్యవేసి శారదని దగ్గరగా లాక్కుంటూ తనచేతిని శారదపూకుమీదవేసి శారద గొల్లిని నలపడం మొదలుపెట్టేడు.
సుందరం ఓపక్క మాధవిని దెంగుతూన్.. మరోపక్క మాధవి కూతురు మల్లిక పూకునాకుతూ.. ఇంకోపక్క శారదపూకుగొల్లిని తనచేతివేళ్ళతో నలపడం చూస్తున్న సుశీల.. అమ్మో.. మాఅయన ఇంతటిశృంగారపురుషుడా? అని కళ్ళింతలుచేసుకుని వాళ్ళనలుగురి కామకేళిని ఆశ్చర్యంగా చూడసాగింది సుశీల.

1 Comment

  1. Very Very outstanding sex story. Please send next parts immediately.

Comments are closed.