కామదేవత – Part 19 87

కామదేవత – 32వ భాగం – 8వ అంకం
ఇక్కడ మాధవి ఇంట్లో పరిస్తితిలు ఇలా వుంటే., సాయంకాలం మధు, పవన్‌లని పలకరించడానికని సుశీల ఇంటికివెళ్ళిన మాధవి సుమారు ఓ గంట సమయం సుశీలతోనూ శారదతోనూ గడిపేక మళ్ళీ రేపు వొస్తాను ఈలోపులో కొద్దిగా నీకొడుకులని లైన్లో పెట్టుకో అని చెప్పి మాధవి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాక శారద కూడా సరేనే సుశీలా నేనుకూడా ఇంక ఇంటికివెళతాను. కానీ మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కుర్రాళ్ళిద్దరినీ రెచ్చగొట్టి ముగ్గులోకి దించకముందే నువ్వు కాస్తంత తొందరపడు మరి అని సుశీలకి చెప్పి శారద తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

శారద తన ఇంట్లోకి వెళుతూనె ముందుగదిలో కూర్చుని మధు, పవన్‌లతో కబుర్లు చెపుతున్న బ్రహ్మం, సుందరం, రమణలని చూస్తూ.. మనకున్నవి రెండుగదులే.. మీ మగాళ్ళంతా ఇలా రోజంతా కబుర్లుచెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఆడపిల్లలు స్కూలు హోంవర్క్‌లు ఎక్కడచేసుకోవాలి? అందువల్ల మీరు ఇల్లు ఖాళీచేసి బయటకి దయచేస్తే ఆడపిల్లలు వాళ్ళ స్కూలు హోంవర్క్‌లు పూర్తి చేసుకుంటారు. అటుపైన భోజనాలు అయ్యి గది సుబ్బరం చేసుకునే టైంకి పిల్లలకి పడుకునే టైం అఔతుంది అన్నాది.

శారద అలా అనగానే.. సరే.. సరే.. మేముకూడా వెళతాము.. మధుగాడి సంగతేమోగానీ ఈ పవన్‌గాడు మాత్రం వారానికి వారం స్కూలు ఎగొట్టేసేడు. వాడిచేత ఆ క్లాసు వర్క్‌లు, అస్సైన్మెంట్‌లు పూర్తిచేయించేప్పటికి దేముడు దిగివొస్తాడు అంటూ సుందరం కొడుకులిద్దరినీ వెంటబెట్టుకుని తన ఇంటికివెళ్ళిపోయేడు.

సుందరం వెళ్లిపోయేక శారద రాత్రి భోజనాల ఏర్పాట్లు చెయ్యడానికి కిచెన్ లో దూరింది. ఆడపిల్లలు ముందుగదిలో హోంవర్క్ చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. ఇంతలో బ్రహ్మనికి వేరే ఒక కొలీగ్ సాయంకాలం తనకి తెలిసినాయనకి ఏదోపని సాయం నిమిత్తం పరిచేయం చేస్తానన్న సంగతి గుర్తుకువొచ్చి.. శారదతో నేను అలా బయటకి వెళ్లివొస్తాను కొద్దిగా ఆలస్యం అవ్వవొచ్చు.. మరీ ఆలస్యం ఐతే నాకోసం ఎదురుచూడకుండా మీరు భోజనాలు ముగించేయ్యండి అని చెపుతూ బ్రహ్మం బయటకి వెళ్ళిపోయేడు.

పిల్లలు హోంవర్క్ పనుల్లో తలమునకలుగా ఉండడం గమనించిన రమణకి ఏంచెయ్యడానికీ తోచక శారదని దెంగి చాలా కాలమవ్వడంతో కిచెన్‌లో శారద ఒంటరిగా వున్నదని తెలుసుగనక తిన్నగా కిచెన్‌లో దూరి వెనకపాటుగా వెళ్లి శారదని వెనకనించీ కౌగలించేసుకున్నాడు.. రమణ ఒక్కడే ఇంట్లో వున్నాడని శారదకి తెలుసుగనక ఇలాంటిదేదో జరగబోతున్నదని శారద ఊహిస్తూనే ఉన్నాది..

దానొతో శారద తన కౌగిలిలో నలిపేస్తున్న రమణచేతులనించీ విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ.. వొచ్చేవా?? నువ్వు వొస్తావని నాకు బాగా తెలుసు.. ఒక్క క్షణం కుదురుగా వుండవు కదా? పక్కగదిలో పిల్లలు వున్నారు.. వాళ్ళు చూస్తే బాగోదు.. వొదులు.. వొదిలిపెట్టు అంటూ శారద రమణ చేతుల్లోనించీ విడిపించుకునె ప్రయత్నం చెయ్యసాగింది..

శారద ఎంత ప్రయత్నం చేస్తుంటే అంతకు రెండింతలుగా రమణ శారదని తన కౌగిట నలిపేస్తూ.. తన రెండుచేతులనీ శారద రెండుసళ్ళమీదావేసి కసిగా శారద సళ్ళని నలిపేస్తుంటే.. శారద తొడల్లో తడి వూరడం మొదలవ్వడంతో.. ఇప్పుడు కాదు రమణ.. రాత్రి పిల్లలు పడుకున్నాక మాగదిలోకి వొచ్చెయ్.. రాత్రంతా నీఇస్టం వొచ్చినంతసేపు తనివితీరా నన్ను నువ్వేదన్న చేసుకో నేను నీకు అడ్డం చెప్పను అనేసింది శారద.

శారద అలా రమణని తమ పడకగదిలోకి ఆహ్వానించడం చూసి ఆశ్చర్యపోవడం రమణ వొంతయ్యింది. ఎందుకంటే.. ఇప్పటివరకూ వేరే ఆడవాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ముగ్గులోకి దించడం కోసమే రమణ కానీ, సుందరం కానీ, బ్రహ్మం కానీ ఒకళ్ళు చూస్తుండగా వెరొకళ్ళ పెళ్ళాలని దెంగేరు కానీ సొంతమొగుడు వుండగా / చూస్తుండగా ఏవ్వరూ ఇంకొకళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ పెళ్ళాలని దెంగలేదు.. అలాంటిది ఈరోజు శారద రాత్రి మాపడకగదిలోకి వొచ్చెయి అని రమణకి ఆహ్వానం పలకడం రమణని ఆశ్చర్యపరచడంతో.. అదేంటి? బ్రహ్మం ఇంట్లో వుంటాడుగా? అన్నాడు శారద జాకెట్ హుక్కులు విప్పుతూ..

శారద తలతిప్పి రమణ కళ్ళలోకి చూస్తూ సన్మోహనంగా నవ్వుతూ నువ్వు ముందు కిచెన్ తపుపన్నా దగ్గరగా వేసిరా.. నీతో ఓ విషయం మాట్లాడాలి అన్నాది
దానితో రమణ కిచెన్ తలుపుమూసి గడియపెడుతూ శారదని కౌగిలించుకుంటూ.. చెప్పు ఏంటి? ఈ కొత్త ఆహ్వానం? అన్నాడు శారద సళ్ళమీద చేతులేసి శారద సళ్ళని మెత్తగా పిసుకుతూ శారదని కిచెన్ గోడకి అదిమిపెట్టి నిగిడిన తన మగతనాన్ని శారద పూదిమ్మకి వొత్తిపెట్టి అదుముతూ చీరమీదగా శారద పూకుని దెంగుతున్నట్లుగా నిగిడిన తన మొడ్డతో శారద పూదిమ్మమీద పొడుస్తూ..

శారద మురిపెంగా నవ్వుతూ.. రమణని దూరంగా తోస్తూ.. హబ్బా.. నువ్విలా అల్లరిచేస్తే నేను చప్పాలనుకున్న సంగతి చెప్పలేను.. కనీసం నా మనసులో మాట చెప్పేవరకన్న నువ్వు కొద్దిసేపు దూరంగా వుంటేనే నేనఏదైనా నీకు చెప్పగలుగుతాను.. అన్నాది శారద..

1 Comment

  1. Outstanding sex story. Please send next parts immediately.

Comments are closed.