కామదేవత – Part 2 188

కామ దేవత – 7వ భాగము

అంకుల్ కథ చెబుతున్నతసేపూ, రమణి అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చొనివుంది. ఓప్రక్క అంకుల్ చేతులు రమణి జాకెట్ లోకి వెళ్ళి తను తొడుకున్న బ్రాని పైకి తోసి తన సళ్ళని పిసుకుతూ, నిగిడిన ముచికలని నలుపుతూ రమణికి కసెక్కించేస్తూ, మధ్యలో లంగాలో చెయ్యపెట్టి రమణి వేసుకున్న పాంటీని తీసేసి, పూకు పాయలచీలికలో వెళ్ళతో ఈచివరనుండీ, ఆ చివరవరకూ కెలుకుతూ, మధ్యమధ్యలో పూకులో తన మధ్యవేలుతో పొడుస్తూ, రమణి పూకులోనుండీ మదనరసాలని పొంగించేస్తూ, ఇది చాలదన్నట్లు మధ్యలో చల్లగా వున్న ఆ బంగారపు పళ్ళాన్ని పూకు పాయలలో గుచ్చి పూకులోని రసాలని తీస్తూవుంటే, రమణీకి తాపం హద్దులుదాటి వెర్రెక్కిపోతున్నది.

రమణిని అలా ఒకప్రక్క అంకుల్ చేతులతోనేగాకుండా మరోపక్క అంకుల్ తన మొడ్డతోగూడా భాధిస్తున్నాడు. రమణి అంకుల్ వొళ్ళో వుండటం మూలంగా, క్రిందనుంచీ నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డ రమణి పూకు పాయలలో గుచ్చుకుని రమణి సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నాది. ఓప్రక్క ఎప్పుడు అంకుల్ కథ చెప్పడం పూర్తి అఔతుందా, ఎప్పుడు అంకుల్ తన నిగిడిన మొడ్డని తన బంగారు పూకులో దిగేసి తన కన్నెతనాన్ని హరించి, తనలోని ఆడతనాన్ని తట్టిలేపుతాడా అని రమణి ఎదురుచూస్తూవుండగానె, ఎలాగైతెనే అంకుల్ కథ చెప్పడం ముగించడం జరిగింది.

Response (1)

Comments are closed.