కామదేవత – Part 26 93

గతభాగం ముగింపు:-

పుత్తూరు తైలం తీసుకుని శారద సుబద్రతోనూ, భవానీతోనూ కలిసి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళేక శారద సుబద్ర మెడకీ, భుజాలకీ, వెన్నుపూసకీ ఆతైలం రాయడం మొదలుపెడుతుంది. శారద సుబద్రలు మాట్లాడుకుంటుండగా మాటలు అలా అలా శారద, సుబద్రల మధ్య వాళ్లు కన్నెపిల్లలుగా వున్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవాల మీదకు మళ్ళేయి..

శారద తన చిన్నతనంలో జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవం గురించి సుబద్రకి చెపుతుంది. శారద చెప్పిన తొలినాటి అనుభవం విన్న సుబద్ర కోరికల వేడిలో మత్తెక్కిపోతూ శారద వొంటిమీది బట్టలన్నె విప్పేసి నగ్నంగా చేసేసి శారదని తన కౌగిలిలో నలిపేయడం మొదలుపెట్టింది.

ఇదే సమయంలో అదే గదిలో పందిరిమంచం మీద పడుకున్న భవాని తన తల్లీ సుభద్ర.. శారదల నగ్న శరీరాలని చూసి వెర్రెక్కిపోతూ కోరికల వేడిలో వొళ్ళు సలసలా కాగిపోతుండగా.. తన వొంటి తపనలు తీర్చుకునే దారిలేక అల్లాడిపోసాగింది.

శారద తొందరపెడుతుండడంతో సుబద్ర తన తొలిదెంగుడు ముచ్చట్లు చెప్పబోతుండగా ఇంతలో స్కూలునించీ తొందరగా ఇంటికి వొచ్చిన రమణి భవానీ వారిస్తున్నా ఆగకుండా తిన్నగా వాళ్ళ పడకగదిలోకి అడుగుపెట్టి అక్కడ తనతల్లి శారద ప్రౌఢవయసులో వున్న సుబద్రతో శృంగారం చెయ్యడానికి సిద్దంగా వుండడం చూస్తుంది. శారద సుబద్రనీ, భవానీని రమణికి పరిచెయం చేస్తుంది. తరువాత సుబద్ర తన తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.

సుబద్ర తన తాతయ్యతో తొలిదెంగుడు అనుభవం ముచ్చటని సగం వరకూ చెప్పేప్పటికే శారద సుబద్ర పూకులో తనవేళ్ళు దోపడంతో సుబద్ర మెడ, వెన్ను, భుజాల నొప్పితో గిలగిలలాడడంతో.. రమణి వాళ్ళమ్మని తప్పుకోమని చెప్పి కామదేవత అనుగ్రహం వలన వొచ్చిన శక్తితో.. రమణి తన నోటిని సుబద్ర పూదిమ్మకి తాళంవేసి సుబద్ర పూకురసాలతోపాటుగా సుబద్ర వొంటిలోని నొప్పిని లాగేసింది.

తరువాత సుబద్ర తన తొలి అనుభవం గురించి చెపుతుండగానే రమణి భవానీని నగ్నంగా చేసేసి.. భవానీ చేత తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పిస్తూ తానుకూడా నగ్నంగా ఐపోయి భవానీ మీదెక్కి తన పూదిమ్మని భవానీ పూదిమ్మకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ నిన్ను మా నాన్న పక్కలోపడుకోపెట్టాలి. మానాన్న నిన్ను భలే సుఖపెడతాడు అని అంటుంది.

రమణి అన్న మాటవిని శారత తలెత్తి రమణివైపు చూసేప్పటికి కామరసాలతో తడిసిముద్దిన రెండు పిల్లపూకులు ఒకదానికొకటి ఒత్తుకుని ఒరుసుకుని రాపాడించుకుంటూ కనిపించేప్పటికి.. ఇప్పటివరకూ ఏమగాడిమొడ్డా దూరని భవానీ కన్నెపూకులోని మధురమైన కామరసాలరుచిని ఆస్వాదించాలని శారద సుబద్రని ఒదిలిపెట్టి కూతురిపూకునాకుతూ అలానే తన నాలుకని భవానీ పూకుమడతల్లోకి జార్చి భవానీ పూకు నాకడం మొదలెట్టేప్పటికి భవానీని తన తల్లి శారదకి ఒదిలిపెట్టి రమణి, అప్పటివరకూ తన తల్లి చేతుల్లో నగ్నంగా నలిగిన ప్రొఢ అందాలతో ఆడవాళ్ళని సైతం మత్తెక్కించే మత్తుకళ్ళతో వున్న సుబద్ర వొంటిమీద దాడి మొదలుపెట్టింది.

ఆతరువాత రమణి సుబద్రతోకలిసి అద్భుతమైన కామసుఖాని పొందడమేకాకుండా.. సుబద్ర ఏనాడూ అనుభవించంతటి గొప్ప కామసుఖాన్ని సుబద్రకి రుచిచూపిస్తుంది.

===========================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

అప్పటివరకూ సుబద్రమీద పడి సుబద్ర వొంటిని నలిపేస్తున్న శారద.. తనకూతురు రమణి భవానీతో నిన్ను మానాన్న పక్కలో పడుకోపెడతాను.. నీలాంటి అందాలున్న ఆడదాన్ని సుఖపెట్టడం మానాన్నకి తెలిసినట్లుగా మరేమగాడికీ తెలియదని అంటూ.. భవానీ నగ్నశరీరం మీద పడి భవానీ శరీరాన్ని నలిపేస్తున్న తన కూతురు రమణిని చూసి.. తన కూతురి పూదిమ్మ భవానీ పూదిమ్మకి ఒత్తిపెట్టి.. తన కూతురి పూరెమ్మలు భవానీ పూరెమ్మలమడతలమధ్య ఒత్తిపెట్టి రుద్దడం చూడగానే శారద నోట్లో నీళ్ళూరి మరో ఆలోచన లేకుండా సూదంటురాయి (అయస్కాంతం) చేత ఆకర్షించబడిన ఇనుపముక్కలా శారద తన ముఖాన్ని రమణి తొడలమధ్య దోపేసి.. తన కూతురి పూకురెమ్మల్లో నాలుకదోపి.. అక్కడినించీ తన నోటిని కిందకి జారుస్తూ.. ఆనాలుకని అలా.. అలా .. రమణి పూరెమ్మలమడతల్లోనించీ భవానీపూరెమ్మల మడతల్లోకి దిగేస్తూ.. ఏకకాలంలో.. రమణి.. భవానీల పూకులని నాకడం మొదలెట్టింది..

వెచ్చని తడినాలుక అలా తన పూరెమ్మల్లో వొత్తుకోవడంతో రమణి తలకిందకిదించి చూసేప్పటికి తన పూకునీ భవానీ పూకునీ కలిపి నాకుతున్న తన తల్లి శారదకనిపించింది. దానితో రమణి భవానీని తన తల్లికి ఒదిలిపెట్టి.. భవానీ మీదనించీ తమనే చూస్తున్న సుబద్ర వైపుకి దొర్లుతూ అదేవూపున సుబద్ర నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ.. సుబద్రని తన బిగికౌగిట నలిపేస్తూ తన పెదాలని సుబద్ర పెదాలకి ముడేసి గాఢమైన సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెట్టింది. అలా మొదలైన సుబద్ర రమణిల శృంగారం ఓ చిన్నపాటి కామయుద్దాన్ని తలపిస్తూ ఎంతోమంది మగాళ్ళకింద కసిగా నలిగి మరింత కసిగా మగాళ్ళచేత నలిపించుకున్న సుబద్రలాంటి కసికలిగిన ఆడదైన సుబద్రచేత అబ్బా అనిపించి కానీ రమణి సుబద్రని ఒదిలిపెట్టలేదు.

ఐతే ఇటుపక్క భవానీ పూకునాకుడులో పడ్డ శారద తనచేతులని ఇప్పటివరకూ ఏమగాడిచేతులూ పడకపోవడంవల్ల యవ్వనపు బిగిసడలకపోవడంవల్ల గట్టిగావుండి తనచేతుల్లో ఇమడకుండా 38 సైజులో వున్న భవానీ సళ్ళని కసిగా నలపాలని ప్రయత్నిస్తున్న శారద చేతులకి లొంగకుండా ఎదురుతిరుగుతున్న భవానీ సళ్ళని అతికష్టంమ్మీద తనచేతుల్లో ఇరికించుకుంటూ మహాకసిగా ఆపెద్ద సళ్ళని నలుపుతూ.. మరోపక్క తన నాలుకని భవానీ పూరెమ్మల మడతలలోతుల్లోకంటా అదిమిపెట్టి ఆకురాయిలాంటి తన నాలుకకొనతో భవానీ ఆడతనపురెమ్మల లోతుల్లో ఈచివరనించీ ఆ చివరవరకూ కదిలిస్తూ.. తన నాలుకతో భవానీ పూకుని అరగదీస్తూ.. మధ్యమధ్యలో తన నాలుకని భవానీ ఆడతనపు పట్టుకొమ్మైన ఆమె కామకీలని తాటిస్తూ మధ్యమధ్యలో ఆకురాయిలాంటి తన నాలుకతో భవానీ కామకీలని అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ నాకుతూ భవానీని వెర్రెక్కించేస్తుంటే..

Responses (3)

Comments are closed.