కామదేవత – Part 3 178

“అదేంటి సుశీల నువ్వేగదా ఇందాకలినించీ నన్ను వొప్పిస్తున్నది.. నువ్వు చెయ్యవలసిందంతా చేసి ఇప్పుడు నన్ను తప్పు పడతావేంటి “, అంటూ బిక్కమొహం వేశాడు బ్రహ్మం

అలా బిక్కమొహం వేసిన బ్రహ్మాన్ని ముద్దాడుతూ.. “అదికాదులే బ్రహం నేను అన్ని సంగతులు వివరంగా చెపుతాను కానీ.. నాకు ఐపోవొస్తున్నది కొంచెం జోరుగా దరువులు వెయ్యి.. ఇక నీ మొడ్డకి మా ఆయన మొడ్డకి మంచిరోజులు వొచ్చేయి.. మీ ఇద్దరి మొడ్డలూ ఇక మీదట పూకుల పూజలు అందుకోవడమే పని ..”, అంటూ సుశీల ఎదురొత్తులివ్వసాగింది..

“అఔను.. మా ఆవిడేది మీ ఇంటికి వెళ్ళిందా? తనుగానీ మధ్యలో వొస్తుందేమో.. మాటల్లో పడి మనం టైం సంగతే మర్చిపోయాం..”

“అబ్బో ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా పెళ్ళాం అబ్బాయి గారికి.. ఈ పాటికి మా ఆయన పక్కలో పడుకుని నాకులాగే కుతితీరా కుమ్మించుకుంటూ వుంటుందిలే.. మరేం పరవాలేదు.. మా ఆయన గూడా మంచి రసికుడేలే.. మీ శారద పూకు జిల తీరేలా దున్నుతాడులే..”..

“ఏంటీ.. శారద మీ ఆయన చేత …..”

“ఏం నువ్వు నన్ను చేస్తే తప్పుకాదు కానీ మా ఆయన దాన్ని చేస్తే తప్పొచ్చిందా? ఐనా వూరిలో ఆడాళ్ళందరినీ దొబ్బాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి విషయాల్లో కొంచెం చూసీ చూడనట్లు వుండాలి.. నా పెళ్ళం మాత్రం పతివ్రతలా వుండాలి వూరోళ్ళ పెళ్ళాలు మాత్రం రంకుముండలైపోవాలంటే ఎలా?”

“నేననేది అదికాదు, శారదకి ఇంత ధైర్యం ఎప్పటినుంచి వొచ్చిందా అని మాత్రమే”

“నీకు నా సంగతి శారద సంగతి ఏం తెలుసు? నేను శారదా గత ఏడేళ్ళుగా రమణ చేత దెంగించుకుంటున్నాం.. పొనీ ఆ సంగతి నీకు తెలుసా? పొనీ అంతెందుకు నీ రెండో కూతురికి మొన్ననే రమణతో శోభనం చేయించేము దగ్గరుండి.. పొనీ ఈ సంగతి తెలుసా నీకు?”.

“మీ మగాళ్ళ్నతా ఇంతే, పెద్ద పోటుగాళ్ళమనుకుంటారు.. ఇంట్లో ఏమి జరుగుతుందో వూళ్ళోవాళ్ళు చెప్పేదాకా తెలీదు..”

“సర్లే.. ఇప్పుడు విషయానికి వొద్దాం.. మనమంతా కలిసి ఇప్పుదు “కామ దేవత వ్రతం” చెయ్యలి. అంటే నువ్వు, మా ఆయనా ముందుగా కూతుళ్ళతో మొదలుపెట్టి వరుసగా ఓ ముగ్గురు కన్నెపిల్లలకి కన్నెరికం చెయ్యాలి..ఇంక అదిమొదలు మీకు మనసైన ప్రతి ఆడదీ మీ వశమౌతుంది. అదేగాకుండా మన కుటుంబాలలో రక్తసంబందీకులమధ్య కుటుంబసభ్యుల మధ్య శ్రుంగారకలాపాలు విచ్చలవిడిగా జరుగుతూవుండాలి”, అని వూపిరి తీసుకోవడానికి సుశీల ఆంటీ ఒక్క నిమిషం ఆగి మళ్ళీ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.

“మా ఆయన నా తన కూతుళ్ళిద్దరికీ కన్నెరికం చేశాక నేను నా కొడుకులచేత మనసుదీరా కుమ్మించుకోవడమే గాకుందా.., నా కొడుకులని తీసుకువెళ్ళి నా కూతుళ్ళపక్కల్లో పడుకోపెట్టాలి. అదేగాకుండా మన రెండు
కుటుంబాలలో ఏ ఆడదానన్నా చూసి ఎవరన్నా మోజుపడి మీద చేతులేస్తే వొద్దు కాదు అనకుండా మేమంతా వాళ్ళకి సహకరించి వాళ్ళ మోజు తీర్చాలి.. ఇలా చేస్తే కామదేవత కరుణించి మనకి సిరిసంపదలని ప్రసాదిస్తుంది”

ఇంక మిగతా విశేషాలు నాకు తెలిసినవే కావడంతో అక్కడ సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో మా అమ్మ సుందరం అంకుల్ కి ఏమేమి చెపుతున్నదో తెలుసుకోవాలని నిమ్మదిగా తలుపుచప్పుడు చెయ్యకుండా నేను తలుపు తీసుకుని సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళేను. (నాకు తెలుసు మరో 15 కాకపోతీ మరో 20 నిమిషాలసేపు మా నాన్న సుశీల ఆంటీతొ వాదింది చివరకి ఒప్పేసుకుంటాడని. ఎందుకంటే మగవాళ్ళ మనస్తత్వం నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అవగతమౌతున్నది కాబట్టి)

1 Comment

  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Comments are closed.