కామదేవత – Part 45 241

ఎంగిలిముద్దు పెడుతూ తమ చేతులని గౌరి సళ్ళమీదవేసి గౌరి సళ్ళని బలంగా పట్టి మధించసాగేడు.. బీడువారిపోయిన తన పొలంలో మళ్ళీ ఇంతకాలం తరువాత స్వాతివాన పెనుతుఫానుగామారి తన ఆడతనాన్ని కసిగా కబళించడానికి తనని కమ్ముకుపోతుంటే.. గౌరి ప్రవశించిపోతూ తన కామకలశాలని బ్రహ్మం చేతులకివదిలిపెట్టి తన ఆడతనాన్ని బ్రహ్మం పరం చేసింది.

నగ్నంగా ఇంకా బిగిసడలకుండా ఒకింత మెత్తగా మరొకింత గట్టిగా చేతులనిండా నిండిపోయిన గౌరి పూర్ణకలశాలని కసిగా మర్ధిస్తూ.. బ్రహ్మం తమకంగా గౌరిని కౌగిలించుకుంటూ తన చేతిని గౌరి తొడలమీదవేసి బలంగా నలుపుతూ.. గౌరి తొడల బింకాన్ని పొంకాన్ని పరీక్షిస్తూ.. తన చేతిని మరింత పైకి జరిపి గౌరి పూదిమ్మని గుప్పిటపట్టి నలిపేప్పటికి.. స్స్సు.. ఆహ్.. అని గౌరి మత్తుగా గుణుస్తూ.. ఒక్కసారిగా లేచి బ్రహ్మాన్ని బలంగా కౌగలించుకుని తాను బ్రహ్మం ఒళ్ళోనించీ కిందపరిచిన పరుపుమీదకి జారుతూ బ్రహ్మాన్ని తనమీదకి లాగేసుకుంది..

అప్పటికే బ్రహ్మం మొడ్డ మెత్తని పూరెమ్మలమడతల్లో నలిగిపోతూ పొందే సుఖం కోసం అల్లాడిపోతుండడంతో.. వెచ్చని మెత్తని పూకుమడతల్లో దొరికే సుఖం కోసం వెంపర్లాడుతున్న బ్రహ్మం ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకుండా గౌరి మీద ఒరిగిపోతూ గౌరీ నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకోవడం మొదలుపెట్టేడు.. గత గంట సేపటినించీ మొడ్డపోటు కోసం తహతహలాడిపోతున్న గౌరి కూడా ఇంక ఆలస్యాన్ని తట్టుకోలేకపోతుండడంతో.. ఎప్పుడైతె బ్రహ్మం తన నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకోవడం మొదలుపెట్టడంతో గౌరి తన తొడలని పూర్తిగా విడదీస్తూ బ్రహ్మం మగతనం తన ఆడతనపులోతుల్లో దిగేసుకోవడానికి అనువుగా తన శరీరాన్ని సర్దుకుంన్నాది..

అప్పటికే బ్రహ్మం కూడా నిక్కినిగిడి వెచ్చని మెత్తని పూకుమడతలలోతుల్లో దిగబడిపోవాలని తపనపడిపోతున్న తన మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని గౌరి తొడలమధ్య సర్దుకుంటూ.. తన మోకాళ్ళతో గౌరి తొడలని విడదీస్తూ.. తన చేత్తో పట్టుకున్న తన మొడ్డని గౌరి పూకు రెమ్మల మడతల మధ్యదోపి… ఒక్క ఉదుటున విసురుగా తన మొడ్డని గౌరి ఆడతనపులోతుల్లోకంటా దిగేసేప్పటికి.. తన పిడికిలంత లావుతో..

Leave a Reply

Your email address will not be published.