కామదేవత – Part 45 241

గుడిసేటి లంజా.. అలా చెయ్యొద్దని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పేను..? దొమ్మరి లంజ.. ఎవడో వొలకబోసిన దాన్ని నాతో సుబ్బరం చేయిస్తావా.. అంటూ మా అమ్మని తిడుతుంటే.. మా అమ్మ నవ్వుతూ..

నోరుమూసుకోరా పూకునాకొడకా.. వేరేవాడి పెళ్ళాన్నో దెంగాలనుకున్నాప్పుడు.. ఇలాంటివన్నీ నోరుమూసుకుని భరించాలి.. వేరే మగాడు తాళి కట్టిన వాడి పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగవొచ్చుకానీ వేరే మగాడు ఒలకపోసినదాన్ని నాకడానికి మాత్రం ఎక్కడలేని భేషిజాలు పొడుచుకొస్తాయి.. అంటున్నాది మా అమ్మ…

మా అమ్మ అన్న మాటలకి ఆ ఒచ్చినతనుకూడా నవ్వుతూ.. నీలో నాకు నచ్చేది ఈ తెంపరితనమేనే.. మాటకి మాట.. పోటుకి పోటు.. అంటూ మా అమ్మ మీదెక్కి కసిగా మా అమ్మని కుమ్మసాగేడు..

హబ్బా.. ఇదిరా దెంగుడంటే.. కుర్రమొడ్డలకేమి తెలుసు ఆడదాన్ని సుఖపెట్టడమంటే.. దెంగరా లంజకొడకా.. దెంగు.. ఈరోజు నీదెంగుడికి నాకు కడుపొచ్చెయ్యాలి.. ఎంతకాలమయ్యిందో పిల్లని కని.. మళ్ళీ ఇంకోసారి నీళ్ళోసుకోవాలనీ.. పిల్లో.. పిల్లాడో పుడితే పాలు తాపించాలనీ ఒకటే తహతహగా వుందిరా లంజకొడకా.. దెంగరా.. దెంగు.. అంటూ మా అమ్మ ఓకటే అరుస్తూ అతన్ని ఉత్సాహపరుస్తున్నాది..

ఆ వచ్చినతను మా అమ్మని మరో 30 నిమిషాలసేపు కుమ్మికుమ్మి మా అమ్మని సుఖపెట్టి అతను సుఖపడి వెళ్ళిపోయేడు.. అంటూ చెప్పడం ఆపింది భవాని..

బ్రహ్మం భవాని మాటలకి అడ్డంపడుతూ.. మొట్టమొదటిసారిగా మీ అమ్మ అలా వేరే మగాళ్ళతో చెయ్యడం చూడ్డం కదా..? నీకేమీ అనిపించలేదా..? అడిగేడు..

ఎందుకు అనిపించలేదు..? ముందు చాలా కోపమొచ్చింది.. బంగారంలాంటి నాన్న వుండగా మా అమ్మకేంటి ఇలాంటి బుద్దులు అని.. కానీ అమ్మ అలా పూర్తిగా నగ్నంగా వుండగా వేరే మగాడు అమ్మ మీదెక్కి అమ్మని కుమ్ముంతుంటే చూడ్డం చాలా బాగున్నట్లు అనిపించడమే కాకుండా.. ఎప్పుడూ అమ్మ అలా వేరే మగాళ్ళతో చేస్తుండడం చూస్తుంటే ఇంకా బాగున్నట్లు అనిపించింది, అందుకే అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.. అంటూ చెప్పడం ముగించింది భవాని..

మరి తరువాత మీ అమ్మని మళ్ళీ ఎప్పుడు అలా చూసేవు..? మళ్ళీ అడిగేడు బ్రహ్మం..

ఆ పెళ్ళిలో వున్న నాలుగురోజులూ అమ్మ ఎవరో ఒకళ్ళతో ఎక్కడో ఒకదగ్గర చేయించుకుంటూనే వుంది.. అమ్మ ఎవరితో చేయించుకున్నా నేను ఎదో వంకన అమ్మతో పాటు వెళ్ళి చాటుగా అమ్మ వేరేవాళ్ళతో చేయించుకోవడాన్ని చూసి ఆనందిస్తూ వుండేదాన్ని.. చెప్పింది భవాని..

నువ్వలా అమ్మ వెంటపడుతుంటే మీ అమ్మని అనుమానం రాలేదా..? అడిగేడు బ్రహ్మం..

అప్పుడు అనుమారం రాలేదు కానీ పెళ్ళినించీ ఇంటికి వొచ్చేక అమ్మ నాసంగతి పసికట్టేసిందనే నా అనుమానం.. అన్నది భవాని..

అదేమిటి..? పెళ్ళినించీ వెనక్కి వొచ్చేసేక ఇక్కడ కూడా మీ అమ్మ వేరేవాళ్ళతో చేయించుకునేదా..? అడిగేడు బ్రహ్మం

లేదంకుల్ ఇక్కడ కాలనీలో ఎవ్వరితోనూ చేయించుకునేది కాదు.. కానీ మా పెదనాన్న, బాబాయ్‌లు ఎవరువొచ్చినా మా నాన్న ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోగానే అమ్మ వాళ్ళతో చేయించుకునేది.. చెప్పింది భవాని..

మరి మీ అమ్మగారికి నీ మీద అనుమానం ఎందుకొచ్చింది..? అడిగేడు బ్రహ్మం..

ఓహ్.. అదా..? ఆసంగతి చేపుతాను ఉండండి.. అంటూ భవాని మళ్ళీ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..

Leave a Reply

Your email address will not be published.