దెంగులాట – Part 2 451

మామ గారి తో దెంగించుకోడానికి
కోడలు సిద్ధంగా ఉంది”
అన్నాను నాన్న లవడా పిసుకుతూ
“నిజమా నా కోడలు నా తో దెంగించు కుంటుందా
నమ్మలేకపోతున్నాను”అన్నాడు నాన్న.

కోదలి పూకు తల్చుకోగానే
నాన్న లవడా బాగా లేచింది. కడ్డీ లాగా తయారయింది.
“డాడీ మనం బెడ్ రూం కు పోదాం పద. అక్కడ
దెంగించుకుందాము” అన్నాను.

నేను నాన్న బెడ్ రూం కు
వెళ్లాము ఒకరి పక్కన ఒకరం
పడుకున్నాము.

“డాడీ ఇప్పుదు నువ్వు నేను దెంగించుకుందాము. మీరు నన్ను ఎలా దెంగుతారు. నామీద ఎక్కి దెంగుతారా లేక నన్నుమీ మీద ఎక్కి దెంగమంటారా.

లేక మీకు
favorite పొసితిఒన్ ఏమన్నా
ఉందా” అని అడిగాను.
ఏదో ఇందాకటి నుండి కూతురి సళ్లు పిసకడం
పూకునాకడం చేసాడు కాని
దెంగడం వచ్చేసరికి కొంచెం
సిగ్గు బిడియం ఫీల్ అవుతున్నాడు.

డాడీ మారుమాట్లాడకుండా నా మీదకు ఎక్కాడు నేను నా రెండు కాళ్లు బాగా
విడదీసాను.

నా చేతిని కిందికి
పోనిచ్చి డాడీ లవడాను
పట్టుకొని నా పూకు పెదాల
మధ్య ఆనించుకున్నాను.
అమ్మ పోయిన తరువాత ఆయన
ఇంట్లో దెంగడం అదే మొదటి
సారి నేను నాన్న లవడాను
పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు
ఊపు తున్నాను.

నా పూకులో
కూడా బాగా రసం కారి లూజు
గా ఉంది నా పూకు.

“అమ్మాయి Rasi, నీ పూకు దెంగుతుంటే మీ అమ్మ పూకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగినట్టుంది. మీ అమ్మ ఇచ్చినంత సుఖం
ఇస్తున్నావు.

మీ అమ్మ కూడా
బాగా దెంగించుకొనేదు. నిన్ను దెంగుతుంటే మీ అమ్మ గుర్తుకు
వస్తూ ఉంది. నీకు ఇంకో విషయం తెలుసాం మీ అమ్మ
దెంగించు కొనే టప్పుడు చాలా అగ్గ్రెస్సివె గా ఉండేది. నా
పైకి ఎక్కి దెంగేది.

ఒక్కోసారి
ఏమండీ మనం ఈ రోజు ఏ
పోజులో దెంగించుకుందాము” అని అడిగేది ఈ రోజు ఏమివంట
చెయ్యమంటారూఅన్నంత
చసూల్ గా.