నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 13 31

ప్రభు తన మోటారు బండి పైన ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు శరత్ చూసాడు
మీరాతో తన లైంగిక సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడానికి తనకు అవకాశం ఉందని తెలిసి మొదట ప్రభు యొక్క ఉల్లాసాన్ని గమనించడంలో శరత్ విఫలం కాలేదు

నా భార్య ప్రభును లైంగికంగా కోరుకుంటుందనే వాస్తవా విషయంలో రాజీ పడ్డానని ఆమెపై నా హక్కులను ప్రభుకు ఇవ్వబోతున్నానని శరత్ భావించి ఉండాలి
శృంగారానికి సంబంధించినంత వరకు అని శరత్ అనుకున్నాడు
మీరా పట్ల ,,,. ప్రభు యొక్క ఉద్దేశ్యాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడంలో మీరా విఫలం అయినప్పటికీ
శరత్ ప్రభు ఎంతవరకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నాడో ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని
తీర్పు ఇచ్చాడు

మీరా మొదటి నుండి ఏమి జరిగిందో పూర్తిగా ఆలోచించి ఉంటే తీర్పులో ఆమె చేసినా పెద్ద లోపాన్ని ఆమె గ్రహించి ఉండేది

ప్రారంభంలో ప్రభు మీరాను ఆలయంలో చూసినప్పుడు ఆమె ఆకర్షించినప్పుడు మీరా వివాహిత మహిళ అని కూడా ప్రభు గ్రహించాడు
కొన్ని వివేకం గల విచారణల తరువాత మీరా
నా భార్య అని ప్రభు తెలుసుకున్నాడు

మీరా స్నేహితుడి భార్య అని వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్న తరువాత కూడా ప్రభు మీరా మీద కామంతోనే ఉన్నాడు
అందువల్ల అతనికి ఉన్న ఏకైక ప్రేరణ మరోక పురుషుడి భార్యతో లైంగిక ఆనందం ఆస్వాదించడమే
అతనికి కామం మాత్రమే ఉంది
ప్రేమ యొక్క భావాలు లేవు
ప్రభు తన ఆలోచనలను శరత్ భార్యను సంభోగించడం చేయాలనుకునే లక్ష్యంతోనే
అతను మొదటి నుండి కుట్ర చేసాడు

2 Comments

Add a Comment
  1. Superb continue boss upload all paerts I am waiting any aunty number intrested pls send me

  2. Continue upload all parts

Leave a Reply

Your email address will not be published.