ఫ్రెండ్స్! 3 256

ఈ చెర నుండి నా పువ్వుకి విముక్తి ప్రసాదించు..

నా తీటా మొత్తం తీర్చేయి.

నా పూకు తాట తీసి ఉతికి అరేయి.

నా మొగుడికంటే పొడవుగా లావుగా వున్న నీ బాణం తో నన్ను చీల్చి చంపేయి.

నా పూకు పొగరుని అణిచేయి,

అంటూ పిచ్చిగా అరుస్తూ నా తలని తన పూకు లోకి లాక్కుంది,

తొడలను విశాలం గ పుస్తకం లా సాగదీసింది.

నడుముని పైకి ఎత్తి నా పేదలకు అందించింది.

చిక్కటి తన పూ మదనపు వాసన ఒక్క క్షణం నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది.

నా రెందు బొటన వేళ్ళతో తన పూ రంధ్రాన్ని వెడల్పుగా చేసి తన మదన ద్వారం బుడిపె మీద గట్టిగా ఒక్క ముద్దు పెట్టాను.

కరెంటు షాక్ కొట్టిన దానిలా ఎగిరిపడింది.

తన రెండు చేతులను నా చెంపలకు ఆనించి తన పూకులోకి ఇంకా గట్టిగా అదుముకుంది,

నేను నా నాలికను ఆకురాయిలా చేసి తన మదన రంద్రపు అమృతాన్ని చిలక సాగాను.

మెల్లిగా తాను పట్టు సడలిస్తుంది.

నేను తాని పూ గోడలని నాకుతూ నా రెండు చేతులతో తన సళ్ళని పట్టుకొని కసిగా పిండటం మొదలు పెట్టాను.

తాను పూర్తి స్థాయిలో సుఖాన్ని పొందుతుంది.

ఏ క్షణం లో ఐన తాను కారి పోడానికి సిద్ధం గా ఉంది,

గమనించిన నేను 69 ల పొజిషన్ మార్చాను,

సుఖం తో మూలుగుతున్న తన పెదాలకు నా రాడ్డుని అందించాను,

తాని ఇష్టంగా చప్పరించడం మొదలు పెట్టింది,