ఫ్రెండ్స్! 3 147

నాడ పట్టుకొని లాగగానే మొత్తం లంగా వదులు అయ్యింది.

తన నడుము కింద నా చేతిని పోనిచ్చి దాన్ని తననుండి వేరుచేసాను,

తాను సిగ్గుతో కాళ్లు ముడుచుకోసాగింది.

అలాగే పైకి వచ్చి తన జాకెట్ హుక్స్ ఒక్కక్కటి విప్పుతుంటే తాను నిలువెళ్ల సిగ్గుతో వణికిపోసాగింది.

నాలా బ్లౌజ్ హుక్స్ మొత్తం విప్పేసాను,

క్రీం కలర్ బ్రా రెచ్చగొడుతుంది,

దాన్ని కూడా తననుండి వేరు చేసి నా చొక్కా బనీను ప్యాంటు తీసేసాను,

ఇప్పుడు తానూ బ్రా పాంటీ లో నేను కేవలం డ్రాయరు మీద మాత్రమే వున్నాము,

చల్లటి పైర గాలి మా వంటిని తాకుతూ మాకు చలిని ప్రసాదిస్తుంటే ఆ చల్లదనానికి మేము మరింత దగ్గరయ్యాము,

నేను తన వీపుకిందకు చేతిని పోనిచ్చి తన హృదయ కారాగార తాళలకోసం అన్వేషిస్తూ ఆ తాళాలను ఒక్కొక్కటిగా తప్పిస్తూ వచ్చాను.

తాను నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ తన రెండు ఎత్తులను పైకి ఎత్తి తన తాళాలు (బ్రా హుక్స్) తీయడంలో సహాయపడుతుంది,

రెండు క్షణాల్లో మొత్తం వచ్చేసాయి,

మొట్టమొదటి సారి తన రెండు చనుగుబ్బలు ఎలాంటి అడ్డంకి లేకుండా చూడబోతున్నాను.

ఒకేసారి బ్రాను తీసెయ్యాలి అనిపించలేదు.

మెల్లి మెల్లిగా తీస్తూ తీసిన ప్లేస్ లో ఒక్కో ముద్దు పెడుతూ చివరికి తనకు తన జంట కొండలకు పూర్తిగా స్వతంత్రం ప్రకటించేసాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published.