ఫ్రెండ్స్! 3 256

నేను తన బొడ్డుని ముద్దడుతు దాంట్లోకి నా నాలికని బాగా పంపుతూ తనను ఇంకా ఇంకా ప్రేరేపించసాగాను,

తాను ఏదోలోకం లో విహరిస్తున్నట్లుగా వుంది,

ఇక మా ఇద్దరి కలయికకు ఒక్క డ్రాయరు పాంటీ తప్ప ఏవి అడ్డుగోడలుగా లేవు,

బొడ్డుమీద ముద్దు పెడుతూ అలాగే కిందకు వస్తూ పాంటీ ని కొద్దిగా కిరకు జరిపి తన పొత్తి కడుపు మీద ముద్దు పెడుతూ ఇంకా కిందకు దిగసాగాను,

తాను విరహం భరించలేక నా తలను పట్టుకొని తన ఆడతనం వైపు దారి చూపిస్తుంది,

తన పిరుదుల కిందకు నా చేతులు పోనిచ్చి మెల్లిగా తన పాంటీని కిందకు లాగేసాను,

ఒక అద్భుత దృశ్యం నా కాళ్ళ ముందు,

ఎలాంటి ఆచ్చాదనా లేని ఒక కన్నె పరువం నా ముందు,

ఎక్కడ ఒక్క మరక కూడా లేకుండా తెల్లగా పాలరాతి శిల్పంలా నా ముందు పడుకుంది,

ఎక్కడెక్కడ ఏమేం ఉండాలో అన్ని అక్కడక్కడా చక్కగా చెక్కిన శిల్పం మాదిరి,

చెక్కిన బ్రమ్మకు, వాళ్ళ అమ్మకు మనసులో దణ్ణం పెట్టుకోలేక ఉండలేకపోయాను,

అలా పచట్టి వాతావరంలో బంతి పూల తోట పక్కన గడ్డివాము మీద,

ప్రకృతి ఒడిలో మేము ఇద్దరమే,

స్త్రీ ని కవులు ఎందుకు ప్రకృతితో పోల్చారో నాకు అప్పుడు అర్థం అయ్యింది.

ఎత్తు పళ్ళను,కొండలు కోనలు,మైదానాలు గుండ్రటి సుడిగుండాలు,వంపులు సొగసులు, అన్ని ఒక్క ప్రదేశంలో,

నాలో ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంది,నా డ్రాయర్ ని తీసేసి మొదటి సారి మగాడిగా నా ప్రవి ముందు నిలుచున్నా,

తాను నా విగ్రహాన్ని చూడలేక సిగ్గుల మొగ్గలయ్యింది,

రా శ్రీ.. ఇక నేను నీసొంతం అన్నట్లు చేతులు చాపింది.

నేను తన మీదకొచ్చాను,

నాలో కోరిక బలంగా పెరగ సాగింది,
తన కన్నె పూపొద నన్ను రా రమ్మన్నట్లు ఆహ్వానిస్తుంది.
వంగి చిన్న ముందు పెట్టాను,
తాను ఆ చల్లగాలిలో నా వెచ్చటి ముద్దుకి పోయింది,
తన రెండు చేతులతో నా తలను పట్టుకొని నా నోటికి తన పువ్వుని,దానిలోనుండి స్రవిస్తున్న పూ మకరందాన్ని నా పెదలకు అందిస్తుంది.
తన పువ్వునుండి కారుతున్న మదనరసం నేను చప్పరిస్తూ నా నాలుకతో తన కన్నె కీలను పొడవ సాగాను,