ఫ్రెండ్స్! 3 161

తాను మోహావేశం లోనన్ను ఇంకా ఇంకా తనలోకి లాక్కుంటుంది.

తన రెండు తొడలను వెడల్పు చేసి నా వీపుమీదనుండి బండి గా వేసి తన రెండు చేతులతో నా తలను పట్టుకొని తన నడుముని పైకి ఎత్తుతూ

నాకు తన పువ్వుని రుచి చూపిస్తుంది.

అలా తన మకరందాన్ని 15 నిముషాలు బావిలోంచి తవ్వి తీసినట్లు మొత్తం కాలి చేసేసా,

తాను కూడా ఆ 15 నిముషాల్లో 3 సార్లు భావప్రాప్తి పొంది తన చివరి మజిలీకై చూస్తుంది,

నేను పైకి లేచాను ఒక యుద్ధ వీరుడిలా.

నా ఆయుధాన్ని ఎక్కుపెట్టాను తనలోకి సందించడానికి.

తానూ సిద్ధం అయిపోయింది. తన తొడలు రెండు పుస్తకం లా తెరిచి తన మొదటి సంగమానికి ద్వారం తెరిచింది.

అప్పుడే పెరుగుతున్న చిన్న పూపొద మీద తన పూ రంద్రపు ద్వారం మొదలు మీద నా ఆయుధాన్ని రుద్దుతూ నా ఆయుధాన్ని,

తన ఆడతనాన్ని సాన బట్టసాగాను,

3-4 నిముషాల సానబెట్టడం లో నా ఆయుధం ముందు కొంత తన ఆడతనం లో కొంత మదన రసం ఊటలా వూరింది.

ఇక దాడి చేయడమే తరువాయి,
తాను మెల్లిగా కరుగుతూ ఉంటే తనలోకి మదనుడు వదిలిన విల్లులా దూసుకెళ్లి పోయానూ,

తాను బాధతో ఒక్క క్షణం విలవిలాలాడిపోయింది,

నా ఆయుధం తన కన్నె సంపదను చీల్చుకొని కొంత మేర దూసుకెళ్లి పోయింది,

మల్లి బయటకు తీసి తన తొడలను పూర్తిగా దూరం చేసి V షాపుకి తెచ్చి మల్లి ఒక పోతూ వేసాను,

ఈ సారి 90% దిగిపోయాను తనలో,

నొప్పితో తానూ కళ్ళు గట్టిగా మూసుకొని పంటి బిగువున నొప్పి భరిస్తూ నన్ను తనలోకి కలుపుకుంటుంది.

అలా 10-15 సార్లు తీయడం పెట్టడం వాళ్ళ తన నొప్పి కొద్దిగా తగ్గి, గట్టిగా మూసినా కళ్లు మెల్లి మెల్లిగా తెరుస్తూ నాకేసి ప్రేమగా చూడసాగింది.