ఫ్రెండ్స్! 3 161

నేను నవ్వి, నా బంగారం,ఇప్పుడు నువ్వు నా దానివి అంటూ,తన పువ్వు లోనుండి నా ఆయుధాన్ని పూర్తిగా బయటకు తీసి గట్టిగా చివరకుకంట

ఒక్క పోటుతో దింపేసాను,

నాది ఇప్పుడు తనలో 100 కు 100% దిగబడిపోయింది.

అలా దిగబడటంతోనే నేను నా మోచేతులమీద పైకి లేచి తనను చూస్తూ హేయ్ మామిడికాయ్!ఇప్పుడు నువ్వు నా దానివి,

నిజంగా నాదానివి.నా సొంతం, నేను నీ వాడిని,

మనల్ని ఇక ఎవ్వరు విడదీయలేరు అంటూ తనలోకి దూసుకెళ్ల సాగాను,

తానూ ఆనందంతో నన్ను గట్టిగ హత్తుకుంది.

అలా తన అందాల ఆడ గనిలో ఎనెన్నో వజ్రాల్లాంటి అందాలు తవ్వి తీస్తున్నాను,

తనలోకి దెబ్బ వేసే ప్రతి సారి తన మదన గుహ చిక్కటి తెల్లటి తేనే స్రవిస్తూ మా సంగమాన్నీ సునాయాసం చేస్తుంది.

తన మందాన మందిరం నుండి వచ్చేశాబ్దానికి పిచ్చెక్కిపోతూ ఇంకా వేగంగా తనలోకి దూరిపోసాగాను,

అపూర్వం మా కలయిక,

అనిర్వచనీయం మా దేహ భావం,

పసిడి కొండ లాంటి అందాలని గ్రానైట్ కొండ పగలగొట్టే కంప్రెషర్ లా పగలగొడుతున్న,

తాను తట్టుకుంటూ తానూ సుఖపడుతూ నన్ను సుఖపెడుతుంది.

అలుపెరగని యుద్ధం మాది,

తనుకూడా నాతో పాటు సమానం గ కష్టపడుతుంది,

నన్ను తట్టుకుంటూ నా దాడిని తిప్పికొడుతోంది కిందనుండి అంతే వేగంగా.

అలా ఆ చల్లటి సాయంత్రం ఎండు గడ్డి మాకు పట్టు పరుపు అయింది.

పచ్చటి బంతి,మామిడి తోటల చల్లటి గాలి మలయా మారుతాన్ని చిందిస్తుంది.