ఫ్రెండ్స్! 3 147

పడమరన అస్తమించే సూర్యుడి వెలుగు మాకు శోభనపు వెలుగు అయ్యింది,

ఆకాశమంత మాకు గూడు అయ్యింది,

అలుపెరగని యుద్ధం,నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా.

ఎంతైనా స్త్రీ కొంత సౌమ్యమైంది కదా,

నా చెమటలు చూడలేక కాబోలు..ఆ ప్రకృతి తన నడుముంది పైకి బాగా ఎత్తి నా ఆయుధాన్ని లోపకికంటా కలిపేసుకుంటూ ఈ పురుషుడిలో కరిగిపోయింది.

అలసి నాకింద బానిస అయ్యింది.

గెలిచాను అని తెలిసిన నా మగతనం తన క్రూరత్వాన్ని వదలడానికి సిద్ధం అయ్యింది.

తన చంకల కిందగా చేతిని పోనిచ్చి,నా బిగి కౌగిలిలో అంత దశలోకి వస్తుండగా గుర్తుకొచ్చింది కండోమ్ లేకుండా కలుస్తున్న అని.

నాకే కాదు..తనకు కూడా,

కంగారుపడి బయకు రాబోయాను తననుండి.

కానీ తాను నా పిరుదుల మీదుగా చేయిని పెట్టి నన్ను గట్టిగ పట్టుకుంది,

మరేం పర్లేదు శ్రీ.. రా నాలోనే కరిగిపో అంటూ నన్ను హత్తుకుంది.

నేను నా నడుముని బాగా పైకి లేపి తన పూ రంధ్రాన్ని గురిచేస్తూ చివరి దెబ్బలు వేస్తూ,
తనలోకి రాకెట్ వేగంగా దూసుకెళ్తూ నా వెచ్చటి వీర్యాన్ని తన ఆడతనపు గోడల్లోకి బలం గా చిమ్ముతూ తన బాహువుల్లో వొదిగిపోయాను,

తాను..హబ్బా శ్రీ… అమ్మ …ఆహ్ ఆహ్..ఆహ్..ఆ అంటూ మళ్లోసారి అప్పటికి అప్పుడు మరోసారి తాను కరిగి నన్ను తనలోకి కరిగించుకుంది.

అలా జరిగింది ప్రకృతి వొడిలో మా ప్రకృతి,పురుషుల సంగమం.
*********************************************************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published.