ఫ్రెండ్స్! 3 256

రా రా వచ్చి నా సంపదలు కొల్లగొట్టరా,

మగతోడు లేని ఈ ఆడతనాన్ని అనుభవించి నన్ను ఏలుకో రా నా రాజా అంటూ ఒక్కసారిగా నా డ్రాయర్ ని లాగి పడేసింది,

ఇప్పుడు నేను పూర్తి నగ్నం గా తనముందు,

కొద్దిగా సిగ్గుపడ్డాను,

సిగ్గెందుకు రా నా ముందు అంటూ నా దాన్ని తన గుప్పిట తీసుకుంది.

ఒక్కసారి గా గట్టిగా నిట్టూర్పు వదిలి మా అయన కన్నా పెద్దది రా నీది అంటూ నాదాని ముందోలుని వెనక్కి జరిపి గులాబీ రంగు భాగం మీద ముద్దు పెట్టుకొని నాలుకతో టికిల్ చేసింది,

నా వాళ్లంతా జలదరించింది,

నా మొడ్డకి మొదటి ముద్దు అది.

పులకరించి పోయాను,

నన్ను అలాగే వెనక్కి ప్రొబేద్ లో పడేసి తాను బ్రా విప్పేసింది.

పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా మారిన తన రెండు పాలకుండలు బరువుగా తన నడుము వైపుకి వాలిపోతున్నాయి.

తన పెళ్లి అయి దాదాపు 5 సంవత్సరాలు ఆయె ఉంటుంది,

కానీ మగాడి చేయి పడక వాటి బింకం ఇంకా తగ్గలేదు.

తాను బెడ్ మీదకు ఎక్కి నా మొడ్డని మళ్ళీ తన నోట్లోకి తీసుకుంది.