ఫ్రెండ్స్! 3 161

మెల్లిగా తన తలను ఆడిస్తూ మెల్లి మెల్లిగా నా మొడ్డని మింగేసింది.

తన గొంతులోకి వెళ్తుంది.

తన రెండు పెదాలు దగ్గరకు తెచ్చి మరి చీకుతుంది.

ఐస్క్రీమ్ బరులా.

నా గోళీకాయలను బుధు పెట్టుకుంటూ మొడ్డ మొత్తని మింగుతూ నాకు కసి రేపుతోంది,

నాకు అది మొదటి సారె అయినా,తన వెంట్రుకల్లోకి చేతిని పోనిచ్చి నా మొడ్డని ఇంకా తన గొంతులోకి పెడుతున్నాను

తనకు పీఛెక్కి పోతుంది.

తన పాంటీనీ చూసాను.

వైట్ కాటన్ పాంటీ

అది తడిగా మెరుస్తుంది.

తన రెండు సళ్ళను నా రెండు అరచేతులతో బంధించి గట్టిగా పిండాను.

హెమ్మ్మ్…హబ్బాఆ..అహ్హ్హ్ అంటూ మూలుగుతూ ఇంకా వేగం గా చీకుతుంది,

తాను అలా చీకుతుంటే నా ప్రాణం మొత్తాన్ని నా మొడ్డ అనే స్ట్రా వేసుకొని తాగేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది.

ఇక ఆపుకోలేక పోయాను..

లావణ్య నాకు ఐపోయేలాగుంది అన్నాను.

తాను.. శ్రీ ప్లీజ్ రా వదిలేయ్ నా నోట్లో..అమృతం లా స్వీకరిస్తాను ప్లీజ్ అంటూ ఇంకా వేగం గా తన ఊపుతూ చీక సాగింది.

నాకు కసి బాగా ఎక్కింది.

తనను బెడ్ లోకి తోసేసి పాంటీ మీదుగా తన అడతనాన్ని కసిగా కొరికాను,