ఫ్రెండ్స్! 3 161

హబ్బా… రేయ్… చంపేశావ్ రా అంటూ, తాను తన పాంటీ ని విప్పి గది మూలకు విసిరేసింది.

మొదటి సారి ప్రవీణ ఆడతనం కాకుండా వేరే వాళ్ళది చూడటం.

తాను నీట్ గ షేవ్ చేసి పెట్టుకుంది. చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు అప్పుడే మొలుస్తున్నాయి.

రా రా నన్ను అనుభవించు.

ఈ చెర నుండి నా పువ్వుకి విముక్తి ప్రసాదించు..

నా తీటా మొత్తం తీర్చేయి.

నా పూకు తాట తీసి ఉతికి అరేయి.

నా మొగుడికంటే పొడవుగా లావుగా వున్న నీ బాణం తో నన్ను చీల్చి చంపేయి.

నా పూకు పొగరుని అణిచేయి,

అంటూ పిచ్చిగా అరుస్తూ నా తలని తన పూకు లోకి లాక్కుంది,

తొడలను విశాలం గ పుస్తకం లా సాగదీసింది.

నడుముని పైకి ఎత్తి నా పేదలకు అందించింది.

చిక్కటి తన పూ మదనపు వాసన ఒక్క క్షణం నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది.

నా రెందు బొటన వేళ్ళతో తన పూ రంధ్రాన్ని వెడల్పుగా చేసి తన మదన ద్వారం బుడిపె మీద గట్టిగా ఒక్క ముద్దు పెట్టాను.