ఫ్రెండ్స్! 3 161

తాను రొప్పుతూ కూడా వదల కుండా పోట్లేయించుకుంటుంది.

అబ్బా లావణ్యకు ఎంత కసి అనుకున్న,

వెరైటీగా నా మొడ్డ ఇంకా కాస్త సైజు పెరిగినట్లు అనిపించించి.

శ్రీ ..చాలురా నా దాన్ని కొరికేయారా..అల్లాడి పోతుంది రా చిన్నది అంటూ మూలుగుతుంది,

మళ్ళీ పోసిషన్ 69 కి మార్చి పూ రంద్రాన్ని నా పెదాలతో కప్పేసి తన మదన రసాన్ని జుర్రుకోసాగాను.

ఇక తాను ఆపలేక పోయింది,

తన చిక్కటి రసాన్ని చిమ్మేస్తూ నడుముని గాల్లోకి లేపి తొడలు వదులుచేసుకొని బెడ్ మీద పడిపోయింది,

నేను మళ్ళీ తన నోట్లో నా దాన్ని పెట్టి 5 నిముషాలు అలాగే వూపసాగాను,

తాను తట్టుకోలేక పోయింది, శ్రీ ప్లీజ్ రా కార్చియి రా నీ అమృతాన్ని అంటూ బ్రతిమాలా సాగింది,

నేను నవ్వి, ఇంకో రెండు నిముషాలు గట్టి పోట్లేసి నా చిక్కటి ద్రవాన్ని తన నోట్లో కార్చేసి,

బెడ్ లో తన పక్కన పడుకుంది పోయాను.

ఒక్క చుక్క వాడకుండా మొత్తం మింగేసి తాను నన్ను హాయిగా హత్తుకొని, కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంది.
*******************************************************