రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 16 84

నాకు కోపం రాదులే…..చెప్పు,” అన్నది నా దగ్గరకు వస్తూ.

నేను బాలు వైపు చూసి మళ్ళీ మెదలకుండా ఉన్నాను…..బాలు మెదలకుండా మమ్మల్ని మా మాటల్ని పట్టించుకోకుండా దోసెలు తింటున్నాడు.
నా అవస్థ చూసి శ్యామల మేడం తనలో తాను నవ్వుకుంటూ, “సరేలే……ఇప్పుడు భయంగా ఉంటే ఇంకో రోజు ధైర్యంగా మనిద్దరం ఉన్నప్పుడు చెబుదువు గానిలే,” అంటూ చిన్నగా నా భుజం తట్టింది.
దోసెలు తినడం పూర్తి అయిన తరువాత ఇద్దరం వెళ్ళి వాష్ బేసిన్ దగ్గర చేతులు కడుక్కుని హాల్లోకి వచ్చి కూర్చున్నాను, బాలు తన రూంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు.
నేను హాల్లో కూర్చుని టీవీలో సినిమా చూస్తున్నాను……అంతలో శ్యామల మేడం వచ్చి, “కూర్చో…..పాలు తాగుదువుగాని,” అన్నది.
పాలు తాగి వెళ్దువుగాని అన్న మాట విని నాకు ఒక్కసారిగా నా మనసులో ఏవో భావాలు మొదలయ్యాయి…..నేను సరె అన్నట్టు తల ఊపి నైటీలో కనిపిస్తున్న ఆమె ఒంపు సొంపుల వైపు చూస్తున్నాను.
శ్యామల నైటీ లోపల ఏమీ వేసుకోలేదని నాకు అర్ధం అయింది.
తరువాత ఆమె నా పక్కనే కూర్చుని నన్ను ఏదో అడుగుతున్నది….కాని నేను శ్యామల మేడంని పైనుండి కింద దాకా చూస్తుండటంతో నాకు ఏమీ వినిపించడం లేదు…..దాంతో ఆమె ప్రతి ఒక్కటీ రెండు సార్లు అడగవలసి వస్తున్నది.
నన్ను గట్టిగా పిలుస్తు, “హలో రాము….కలలు కంటున్నావా? లేక నిద్ర పోతున్నావా?” అని నా భుజం పట్టుకుని కుదిపింది.
దాంతో నేను ఈ లోకంలోకి వచ్చి, “ఏం అడుగుతున్నారు?” అని అన్నాను.
శ్యామల మేడం నాకు గ్లాసులో పాలు తీసుకువచ్చి ఇచ్చింది…..నేను గ్లాసు తీసుకుని పాలు తాగుతుండగా, ఆమె ప్లేట్ లో దోసెలు వేసుకుని వచ్చి నా ఎదురుగా కూర్చుని తింటున్నది.
నేను పాలు తాగుతూ శ్యామల మేడంని కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాను.
నాకు ఇంకొకసారి ఆమె నైటీలో దాగున్న ఆమె బంతుల్ని చూడాలని నా మనసు ఉరకలు వేస్తున్నది.
కాని నాకు ఆమె బంతుల్ని చూసె అవకాశం రాకపోయేసరికి దిగాలుగా పాలు తాగేసి, “ఇక నేను బయలుదేరుతా మేడం,” అని అన్నాను.
బాలు వెళ్ళి తన రూంలో పడుకునేసరికి శ్యామల మేడం సోఫాలో నుండి లేచి, “రాము….ఇవ్వాళ ఇక్కడే పడుకోవచ్చు కదా….ఇప్పటికే రాత్రి 10.30 అయింది. అదీకాక నీ బండి కూడా లేదు కదా,” అన్నది.
“నాకు ఇది మామూలే మేడం…..ఆటోలో ఇంటికి వెళ్ళి పోతాను,” అన్నాను.
అసలే నాకు శ్యామల మేడం బంతుల్ని చూసేసరికి నా మడ్డ లేచి గట్టిగా నిలబడింది…..అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళి ప్రగతి అత్తను దెంగక పోతే నా మనసు శాంతించేలా లేదు….కాని ఇక్కడ మేడం నన్ను వదలడంలేదు….నాకు ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు.
ఒక పక్క నాకు శ్యామల మేడం వాళ్ళింట్లో పడుకోవాలని ఉన్నా…..వెంటనే ఒప్పుకుంటే ఏమనుకుంటదో అనుకుని, “లేదులే మేడం చిన్నగా ఆటో పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను,” అన్నాను.

ఇక శ్యామల మేడం నాతో, “ఏంటి చెబితే అర్ధం కాదా….ఇవ్వాళ్టికి ఇక్కడే పడుకుని రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళు,” అన్నది గట్టిగా.
ఆమె అంత గట్టిగా చెప్పేసరికి నేను ఇక చేసేది ఏమీ లేక నేను సరే అని తలూపాను…..దాంతో శ్యామల మేడం ఆనందంగా, “నువ్వు కూర్చుని టివి చూస్తుండు, నేను వెంటనే కిచెన్ సర్దేసి వస్తాను,” అని లోపలికి వెళ్ళింది.
కాని నాకు టీవి చూసే మూడ్ లేకపోయేసరికి, టివి ఆపేసి నేను కూడా కిచెన్ లోకి వెళ్ళి, “ మేడం ఏదైనా హెల్ప్ చేయనా?” అని అడిగాను.
అలా మాటల మధ్యలో శ్యామల మేడం నా గురించి, మా ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి వివరాలు అడిగింది. నేను ఆమె వెనకాలే నిల్చుని నైటీలో ఎత్తుగా కనిపిస్తున్న ఆమె ఫిరుదులను చూస్తూ ఆమె అడిగిన వాటికి సమాధానం చెబుతున్నాను.
అలా ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటుండగా శ్యామల మేడం కిచెన్ చిమ్మేసి క్లీన్ చేసింది…..తరువాత నా వైపు తిరిగి, “పద రాము…..ఇప్పటికే చాలా లేటయింది. పడుకుందాం,” అన్నది నా వైపు చూస్తూ.
“నేను హాల్లో సోఫాలో పడుకుంటాను వదినా,” అన్నాను.
“ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ ని సోఫాలో పడుకోబెట్టడం పధ్దతి కాదు….అందుకని నువ్వు నా రూంలో మంచం మీద పడుకో…..నేను బాలు రూంలో పడుకుంటాను,” అని ఆమె తన రూంలోకి వెళ్ళి తన మొగుడి లుంగీ తెచ్చి ఇచ్చి నాకు ఇస్తూ, “ఇది కట్టుకో,” అన్నది.
“ఫరవాలేదు మేడం….నేను ఇలానే పడుకుంటాను,” అన్నాను.
కాని శ్యామల మేడం లుంగీ కట్టుకోమని బలవంతం చేయడంతో తప్పనిసరిగా ఆమె చేతిలో ఉన్న లుంగీని తీసుకుని బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాను.
“ఒకె రాము….గుడ్ నైట్…..” అని శ్యామల మేడం తన కొడుకు బాలు రూంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నది.
నేను కూడా ఆమెకి గుడ్ నైట్ చెప్పి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాను….లోపల ఎ.సి ఉండేసరికి చల్లగా తగిలింది. అప్పటికి దాదాపు 11.30 అయింది.
నాకు కొత్త ప్లేస్ అయ్యేసరికి నిద్ర పట్టడం లేదు…..దాంతో నా ఆలోచనలు శ్యామల మీదకు మళ్ళాయి….నా ప్రమేయం లేకుండానే లుంగీలోని నా మడ్డ గట్టి పడుతున్నది.
అలా కొద్దిసేపటి తరువాత బాత్ రూంలోకి వెళ్ళాను….అక్కడ బకెట్ లో వాళ్ళవి విడిచిన బట్టలు కనిపించాయి.
అందులో నుండి శ్యామల విడిచిన ఆమె బ్రా, పేంటిని నా చేతిలోకి తీసుకుని…..బ్రా సైజు 36 ఉన్నది. నేను చిన్నగా ఆమె బ్రా, ప్యాంటిని చిన్నగా వాసన చూసాను…..అక్కడ నుండి వాటితో నా మడ్డని రుద్దుకున్నాను.
అలా ఆమె బ్రా నా మడ్డకు కొద్దిసేపు రుద్దుకున్నాక నాకు తెలియకుండానే నాకు అయిపోయింది…..ఆమె బ్రా మొత్తం నా రసాలతో తడిచిపోయింది.
దాంతో నేను తృప్తిగా ఆమె బ్రా, ప్యాంటీని మళ్ళా బకెట్ లో వేసి బాత్ రూంలో నుండి బెడ్ రూంలోకి వచ్చాను.
ఆమె షెల్ఫ్ తీసి చూసాను…..ఆమె చీరల కింద ఫోటో ఆల్బమ్ కనిపించింది.
అందులో కొన్ని ఫోటొలు ఆనసూయ, బాలు, శ్యామల వాళ్ళాయన కలిసి ఉన్నాయి….అలా కొన్ని ఫోటోలు చూడగా శ్యామల మేడం పెళ్ళైన కొత్తలో హనీమూన్ కి వెళ్ళిన ఫోటోలు కనిపించాయి.
ఆ ఫోటోల్లో శ్యామల మేడం ఇప్పటికంటే కొంచెం సన్నగా ఉన్నది…..ఉన్న ఫోటోల్లో ఒక ఫోటో నాకు బాగా నచ్చింది.
అందులో శ్యామల మేడం జీన్స్, టీ షర్ట్ వేసుకున్నది…..టీ షర్ట్ లో నుండి ఆమె సళ్ళు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి, దానికి తోడు ఆ టీ షర్ట్ లోనెక్ అయ్యే సరికి అందులో నుండి శ్యామల మేడం సళ్ళు దాదాపు సగం కనిపిస్తున్నాయి.
నేను ఆ ఫోటో తీసుకుని నా ఫాంట్ జేబులో పెట్టుకున్నాను.
ఆ తరువాత కొద్దిసేపు బెడ్ మీద అటూ ఇటూ దొర్లి కష్టపడి నిద్ర పోయాను…..పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు మెలుకువ వచ్చింది.
చిన్నగా బెడ్ మీద నుండి లేచి బాత్ రూంకి వెళ్ళి వచ్చాను…..బయట చప్పుడు అయితే చిన్నగా కిటికీ లోనుండి చూసాను. బయట శ్యామల మేడం వాకిలి చిమ్ముతున్నది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Bro plz upload girls highschool episodes

Leave a Reply

Your email address will not be published.