సీతకి మళ్ళా హాయి మొదలైంది 1 302

హార్డ్రాక్ కెఫే. టైమ్ రాత్రి 2.00 తాగేసి ఉన్న నేను ఒక చేతిలో విస్కీ బాటల్ ఇంకో చేతిలో 22 య్ర్స్ ఉన్న పువ్వులంటి అందమీన అమ్మాయి తో బయటకి వచాను. తాను ఒక కాల్ గర్ల్. నా పేరు వెంకట్ రెడ్డి. వయసు 48. హైదేరాబద్ కొండాపూర్ పాష్ ఏరియా లో పెద్ద విల్లా. రకరకాల బిస్నెస్ లు చేసి చిన్న వయసులోనే బాగా సంపాదించాను. మూడు తరులు కూర్చుని తిన్న తరగని ఆస్తి. పిల్లలు విదేశాల్లో సెటెల్ ఐపోయారు. మొన్న ఏదాధి భార్య చనిపోయింది. అప్పట్నుంచి ఒక్కడినే ఉంటూ జీవితం జల్సాగ గడుపుతున్నాను. పెద్ద బిస్నెస్ కావడం వల్ల అందరు పరిచయమే. మార్నింగ్ లేచి రాత్రి వచిన అమ్మాయి ని ఇంకో రౌండ్ వెయ్యడం, జిమ్ కి వెళ్ళి బాడీ ఫీట్ గా ఉంచుకోవడం, పరిచయం ఉన్న పెద్ద వల్ల తో క్లబ్స్ లో గడపటం, రాత్రి కి బార్ లో తాగి అమ్మైనీ తెక్చుకోవడం.. ఇది నా దినాచార్య.

టైమ్ నైట్ 10.00 డిసెంబర్ 31, 2020. అందరు న్యూ ఇయర్ హడావుడిలో ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్ న్యూ ఇయర్ పార్టీ అరకు దగ్గరలో అరేంజ్ చేశారు. హైదేరాబద్ నుండి ఒక్కడినే కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ అరకు వెళ్లేసరికి కళ్ళు మూతలు పడుతున్నై. ఐన అలానే డ్రైవ్ చేస్కుంటూ స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతున్నా. మలుపులో కార్ కంట్రోల్ తప్పింది. వెళ్ళి పెద్ద చెట్టుని ఢీ కొట్టాను. రక్తం చిన్నపాటి సెలఏరు ల పారుతుంది. ఒక్కసారిగా జీవితం లో చేసిన అన్ని వెధవ పనులుు కళ్లముందు కదిలాడుతున్నై. ఇంకా నేను లేనని అర్ధం అయ్యింది. ఇంకో జన్మ అంటూ ఉంటే మంచి పనులు చేస్తూ మనిషిగా బ్రతకాలని దేవుడిని వెడుకుంటున్న. దూరం గా ఎవరో నా వైపు వస్తున్నట్టు అనిపించింది. అలాగే కళ్ళు మూసుకున్న. వక్చింది ఒక దిగంబర సన్యాసీ. నా పరిస్థితీ చూసి జాలిపడి కొద్దిగా గంగా జలం న నోట్లో పోసి న చెవి దగ్గరకి వక్చి

” నీ చివరి కోరికేంటో చెప్పు” అని అన్నారు.

మంచి మనిషిగా బ్రతకాలని, మల్లా చిన్న పిల్లడిగా మారిపోవాలని కోరుకున్న (నా తల్లి తండ్రులు యుక్త వయసులో చనిపోయారు)

మార్నింగ్ బెడ్ పక్కన అలార్మ్ కొత్తగానే ఉలిక్కిపడి లేచాను. కళ్ళు తెరిస్తే కొన్ని నిమిషాలపాటు ఎం జరుగుతుందో ఎక్కడ ఉన్నానో ఎం అర్ధం కావడం లేదు. టేబల్ కి ఉన్న అడ్డం లో చూస్కుంటే ఎవరో 18-20 య్ర్స్ కుర్రాడూ కనిపించాడు. భయం వేసి గట్టిగా అరిచా.
“అజయ్, అజయ్ ” అనుకుంటూ ఒక 35 య్ర్స్ దేవత నీలం రంగు చీరలో న రూమ్ తలుపు తెరుచుకుని వక్చింది.
“అజయ్ ఎవరు” అని బిట్తర చూపులు చూస్తూ అడిగా.
“కాలేజ్ కి టైమ్ అయ్యింది. వెధవా వేషాలు వెయ్యకుండా ఫాస్ట్ గా రెడీ అవ్వు. అక్కా వేయిట్ చేస్తుంది. లేట్ చేస్తే దానికి మల్లా కోపం వస్తుంది” అని చెప్పి పాల గ్లాస్ అక్కడ టేబల్ మీద పెట్టి వెళ్లిపోయింది.

8 Comments

  1. super 💖

  2. Nice 👍👍👍

  3. Nice 👍👍👍👍

  4. Send part 2

  5. Yaar story continue chei. Super ga undi. Ila madyalo aapesi maa moddalu vaali poyela cheyaky

  6. Amazing. Continue

  7. Superb… Awesome .please continue rest story with Sister also…

Comments are closed.