సెక్రటరీ పుష్ప 3927

పుష్ప ఆఫీస్ లో జాయిన్ అయిన కొత్తలో తన జీతం 20 వేలు. మొగుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అవ్వడంతో జీతం అప్పట్లో 60 వేలు ఉండేది. ఇద్దరు కుటుంబాన్ని లాక్కోస్తూ ఉండేవాళ్ళు. పుష్ప అందానికి తన చిన్నప్పటి నుండి అభిమానులు ఉన్నారు. ఒకరోజు రాత్రి ఆఫీస్ పార్టీ ఉంది అందరూ రావాలి కుటుంబం తో సహా అని బాస్ చెప్పాడు. పుష్ప కొత్త అమ్మాయి అవ్వడంతో బాస్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే అవాకాశం రాలేదు. కానీ ఆ పార్టీ తనలో బూజు పట్టిన లంజ ని బయటకి తీస్తుంది అని ఊహించని పుష్ప పార్టీ కి వాళ్ళ ఆయన తో వెళ్లింది.
ఆరోజు పుష్ప రెడ్ కలర్ చీర కట్టుకుని స్లీవ్ లెస్ జాకెట్ అన్ని మాచింగ్ వి వేసుకుని వెళ్ళింది.
అక్కడ పార్టీ లో అందరూ డాన్స్ వేస్తున్నారు. పుష్ప కి డాన్స్ అంటే ఇష్టం. వాళ్ళ ఆయనతో డాన్స్ చేద్దాం అనుకుంది. కానీ వాళ్ళ ఆయన నేను చెయ్యలేను, నువ్వు వేళ్ళు అన్నాడు. పుష్ప ది అరేంజ్డ్ పెళ్లి అవ్వడంతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ మరి ఎక్కువ లేకపోవడంతో పుష్ప వాళ్ళ ఆయన్ని ఎక్కువ అడగకుండా వెళ్లి తన కాలీగ్ తో డాన్స్ చేస్తుంది. ఇద్దరు ఆనందంగా డాన్సులు వేస్తూ ఉంటే పుష్ప వెనకాల నుండి ఒకరు వచ్చి పుష్ప తో “shall we dance?” అని అడిగాడు. పుష్ప వెనక్కి తిరిగి చూడగానే తన బాస్ ఉన్నాడు. పుష్ప “అయ్యో సర్ మీరా!! Sure sir let’s dance” అని అంది. ఇద్దరు డాన్స్ చేస్తున్నారు. పుష్ప ని డాన్స్ నెపంతో నడుము మీద చెయ్యి వేసి డాన్స్ వేస్తున్నాడు. పుష్ప ఏమి అనలేదు. అలా చేస్తూ చేస్తూ పుష్ప వెనకాల నుండి జుట్టు కురులు జరుపుతూ వాసన చూసి “నైస్ పెర్ఫ్యూమ్” అని అన్నాడు. పుష్ప “థాంక్యూ సర్”అంటూ తన జుట్టు కురులను పూర్తిగా ఒక వైపుకి వేసి బాస్ కి వీపు అప్పగించింది. ఇద్దరు గుంపులో కలిసిపోయి డాన్స్ చేస్తూ ఉండడంతో పుష్ప వాళ్ళ ఆయన కి కనపడట్లేదు, ఇక తను కూడా పట్టించుకోవడం ఆపేసి మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫోన్ లో ఆఫీసు వర్క్ సంబంధించిన వి చూస్తున్నాడు. ఇక పుష్ప, బాస్ ఇద్దరు స్టేజి పైన రెచ్చిపోతున్నారు. బాస్ పుష్ప ఒళ్ళంతా తడిమేస్తున్నాడు చేతులతో. పుష్ప కూడా బాస్ కి అనుగుణంగా కదులుతూ అంగీకారాన్ని తెలియచేస్తుంది.
పుష్ప వాళ్ళ బాస్ గురించి చెప్పాలి అంటే తన వయసు 59 ఏళ్ళు. పెళ్ళాం చనిపోయింది. కోట్ల ఆస్తి అంతే టర్నోవర్ చేసే కంపెనీ. పుష్ప ని చూడగానే పడిపోయాడు.