అమ్మ కొడుకు 2569

వనజకు 42 ఏళ్లు. ఆరు నెలల కిందట మొగుడు పోయాడు. వనజ కొడుకు నవీన్. వయసు 19. డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. అంచి కుర్రాడు. చెడు అలవాట్లు ఏమీ లేవు. సాధారణంగా కాలేజీ అబ్బాయిలకు ఉన్నా సిగరెట్ అలవాటు కూడా లేదు. మొగుడు లేడు అన్న బాధ ఒకటే గానీ వనజకు ఇంకే బాధా లేదు. రాత్రి 10 కాగానే పక్క మీదికి చేరుతుంది. అప్పుడు మొదలవుతుంది అసలు బాధ. పూకులో జిల. ఓ పట్టాన తీరదు. గొల్లి నలుపుకుంట్లుంది. పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి రుద్దుకుంటుంది. తొడల మధ్య దిండు పెట్టి అదుముకుంటుంది. పూకులో వేళ్లు దోపుకొని ఆడించుకుంటుంది. అప్పటికీ కుతి తీరక పోతే పొడుగాటి వంకాయ దోపుకుంటుంది. పూకు నిండుగా వంకాయ దోపుకొని సన్నగా మూలుగుతూ నిద్ర లోకి జారుకుంటుంది. ఇదీ వనజ నిద్ర్ పోయే ముందు చేసే పని. ఎన్ని చేసినా మగాడి మొడ్డ దోపుకున్నంత ఆనందం కలగదు కదా. మగాడు కౌగిట్లో నలిగి పోతూ కుత్త నిండా మొడ్డ దోపుకున్న ఆనందం ఇంక దేనిలో రాదు. మగాడి లావాటి మొడ్డ నోటి నిండా పెట్టుకొని చప్పరించాలంటే పెట్టి పుట్టాలి అనుకొనేది వనజ. కాని ఏమి లాభం ఈ జన్మకు ఆ అద్రుష్టం లేదు అనుకుంటూ వంకాయతో సరిపెట్టుకొనేది. ఇంతలో నవీన్ గాడికి సెలవులు ఇచ్చారు. వాడు అమ్మ దగ్గరకు వచ్చాడు. నవీన్ కు అమ్మ అంటే ఎంతో ప్రేమ. అమ్మా అమ్మా అంటూ అమ్మ గుద్ద వెనకాలే తిరుగుతుంటాడు.
నవీన్ రాగానే వనజ వాడిని గట్టిగా వాటేసుకుంది. వెధవను చూసి ఆరు నెలలు అయింది ఎంత చిక్కి పోయాడో అంటూ వాడి ఒళ్లంతా తడిమింది.
అమ్మా అమ్మా ఆకలిగా ఉందే అన్నాడు నవీన్.
ఉండు నాన్నా దోసలు వేస్తాను తిని స్నానం చెయ్యి అంది వనజ.
అమ్మ వంట ఇంట్లో దోసలు వేస్తుంటే నవీన్ వెళ్లి వెనక నిలబడ్డాడు
నవీన్ కుర్రాడు కాబట్టి నవీన్ గాడి మొడ్డ ఎప్పుడూ లేచి గట్టిగా ఉంటుంది.
అమ్మ వెనక నిలబడ్డ నవీన్ మొడ్డ వనజ పిర్రలకు రుద్దుకుంటూ ఉంది.
కొడుకు మొడ్డ స్పర్శ వనజకు తగులుతూ ఉంది కానీ అంతగా పట్టించుకోలేదు.
తల్లి కొదుకు ఇద్దరూ టిఫిన్ చేసారు.
“ఒరేయి రాజా రారా స్నానం చేద్దూ గానీ ఒళ్లంతా దుమ్ము కోట్టుకుపోయింది” అంది వనజ కొడుకును బాత్ రూం లోకి నెడుతూ
“అమ్మా అమ్మా నేను స్నానం చేస్తాలేవే” అన్నాడు నవీన్
“నువ్వే చెయ్యరా” అంది అమ్మ.
నవీన్ బట్టలన్నీ విప్పేసాడు. ఒంటి మీద అండర్ వేర్ ఉంది. అండర్ వేర్ లో నుండి నవీన్ గాడి లావు పాటి మొడ్డ మొడ్డ కింద వట్ట కాయలు ఎత్తుగా కనపడుతున్నాయి. వనజ ప్రానం జిల్లార్చుకుపోయింది. ఒళ్లంతా వేదిగా ఉంది. అమ్మో నా కొడుకు మొడ్డ ఎంత పొడుగో ఇందాక నా పిర్రలకు తగిలినపుడే అనుకున్నాను” వనజ మనసు మత్తుగా మూలిగింది.
వనజ కొడుకు ఒళ్లంతా రుద్ది రుద్ది స్నానం చేయిస్తూ ఉంది. అలా రుద్ది నప్పుడు వనజ చెయ్యి కొడు నడుము మీదుగా కొడుకు అండర్ వేర్ మీదుగా కిందికి జారింది. అప్పుడు ఎత్తుగా గట్టిగా వనజ చేతికి తగిలింది కొడుకు లవడా. ఇస్స్స్ హ్ ఆ అమ్మా అని మూలిగింది వనజ.
చాలా రోజుల తరువాథ అంతటి గట్టి మొడ్డ స్పర్శ తగిలింది.

Responses (30)

Comments are closed.