అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 871

తట్టుకోలేక పోతున్నాను . అలాగే అమ్మ తొడల మీద పడుకొని ఉంటె తన మొడ్డ లోనుండి రసం బయటకు తన్ను కు రావడం తప్పదు అనుకున్నాను. అందుకే “అమ్మా అమ్మానాకు ఆ ప్రాబ్లెం వచ్చింది అమ్మ”అన్నాను. “నేను నీ పక్కన ఉంటె నీకు అనిపాబ్లెంస్ వస్తాయిరా రాజా” అంది అమ్మ మరలా నా బుగ్గలను ముద్దులుపెట్టుకుంటూ. “థాంక్యూ అమ్మా” అన్నాను అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ. “అమ్మ నీపక్కనే ఉంటె నీకు హాపీ కదా” అంది అమ్మ.”చాల హాపీ అమ్మా అందుకే ఎప్పుడూనువ్వు నా పక్కనే ఉండాలమ్మా ” అన్నాను. “అలాగే రాజా నాకు మాత్రంఎవరున్నారు. నాకునువ్వు నీకు నేను. నేను ఏ ఎప్పుడూ నీ పక్కనే నిన్నువాటేసుకొని ఉంటాను సరేనా, ఇంకా లే పొద్దు పోయింది పడుకో ” అంది అమ్మ. అమ్మలేచి పిర్రలు ఊపుకుంటూ తన రూం కు వెళ్ళింది. ఆ రాత్రి నేను అమ్మ తొడలుపిర్రలు తలచుకుంటూ రెండు సార్లు మొడ్డ కొట్టుకున్నాను. అదే మొదటి సారిగానేను మా అమ్మను తలచుకొని మొడ్డ ఊపుకోడం. అలా నాజీవితంలో ఇన్సెస్ట్మొదలయింది. నేను నాకు మా అమ్మ కూడా ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టక అటు ఇటు

పోర్లుతూనే ఉంది. తన కొడుకుతో ఇంత దగ్గరగా ఎప్పుడూ ఉండ లేదు. ఈ రోజుకొడుకును వాతెసుకొంటే ఆమెకు ఒళ్ళంతా తియ్యటి బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఎక్కడెక్కడోజిల మొదలయింది. మరు నాడు ఉదయం నాకు మా అమ్మ కొత్త గా కనపడింది. అప్పటిదాకా మా అమ్మ పొద్దుటే చీర కట్టుకోనేది. ఈ రోజు పల్చగా ఉన్న నేగ్లిజీవేసుకుంది. అందులో నుండి అమ్మ తొడలు పిర్రలు క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి.అమ్మ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి నప్పుడు వెనక నుండి వెలుతురూ అమ్మ తొడల మీద పదిఅసలు అమ్మ బట్టలు లేకుండా ఉంటె ఎలా ఉంటె ఎలా ఉంటుందో అలా కనపడింది నాకు.కాని అమ్మకు నేను ఇలా చూస్తున్నాని తెలియదు. కాని నేను అమ్మ కేసి అదే పనిగా చూడ్డం అమ్మ వెనక్కు తిరిగితే అమ్మ పిర్రలు వంక చూడ్డం గమనించింది అమ్మ.అమ్మకు కూడా గుండెల్లో ఏదో గుబులుగా ఉంది. తన కొడుకు తన పిర్రల వంక చూదాంఏమిటి. వీడికి తన పిర్రలు అంటే అంత ఇష్టమా” అని అనుకోండి మనసులో. నన్నుతప్పించుకోడానికి అమ్మ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. నేను అమ్మ వంక అమ్మ సాలలు, సళ్ళుతొడలు పిర్రలు చూస్తూ టిఫిన్ చేసాను. అమ్మ కిచెన్ లోకి వెళ్ళగానే చేతులుకడుక్కున్నాను. అమ్మ అమ్మా ఇలా రావే అన్నాను. ఏంట్రా అని నా దగ్గరగావచ్చింది అమ్మ. ఇప్పుడు అమ్మ ఒంటి మీద చిన్న చున్నీ ఉంది. నేను మామూలుగా నాచేతులను అమ్మ బుజం మీద వేసుకున్న చున్నీ కితుడుచుకున్నాను. చున్నీ జారిపోయింది

తుడుచుకున్నాను. చున్నీ జారిపోయింది. నా కళ్ళకు దగ్గరగా అమ్మ బలిసిన

సళ్ళు నేగ్లిజీ లో నుండికనపడ్డాయి. అమ్మసళ్ళుముచికలు కూడా కనపడుతున్నాయి. “సారీ అమ్మా” అంటూ నేను బయటకు వెళ్లాను. అమ్మనవ్వుకుంది. సాయంత్రం నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ మామూలుగా చీర లోఉంది. కాని అమ్మ కట్టుకున్న చీర నాకు ఇష్టమైన లేత గులాబీ రంగు చీర. నేనుఅప్సరసలా మెరిసిపోతున్న అమ్మ వంక అలా చూస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా ఎక్కువ సేపుచూస్తె అమ్మ కోప్పడుతుందని, బాట్ రూమ్కు వెళ్లాను. వాష్ చేసుకొని నా రూం కువెళ్లాను.తను కట్టుకున్నలేత గులాబీ రంగు చీర తన కొడుక్కు నచ్చినందుకుతన వంక అలా చూస్తున్నందుకు అమ్మకు ఒళ్ళంతా ఆనందంతో గాలిలో తేలిపోయింది.కొంప దీసి తను తన కొడుకును టెంప్ట్ చేస్తున్నానా అని అనుకోండి. లేక తనుమామూలుగానే ఉందా. తన కొడుకే తనను చూసి టెంప్ట్ అవుతున్నాడా. ఏమీతెల్చుకోలేకపోతోంది అమ్మ. నేను మాత్రం అమ్మను చూసి మొడ్డ లేపుకుంటున్నానుఅమ్మ ఊ అంటే అమ్మ మీద ఎక్కడానికి రెడీ గా ఉన్నాను.మామూలుగా రాత్రి కాగానేనేను చదువుకుంటున్నాను. అమ్మ వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది. ప్రతి రోజూ అమ్మతల వెంట్రుకలు అలా వదిలేసేది. ఈ రోజు వాలు జడ వేసుకొని తల నిండా మల్లె పూలుతురుముకుంది. అమ్మ వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుంది. నన్ను వాటేసుకున్నట్టుకూర్చుంది. అమ్మ వాలు జడలో మల్లె పూల వాసన మత్తుగా

3 Comments

  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Comments are closed.