అయ్యొపాపం సుందర్ రావు 152

సునీతకు నిద్ర పట్టడం లేదు. మూడు రోజుల క్రితం సాయంత్రం జరిగింది ఎంత మరిచిపోదామన్నా మరపుకు రావడం లేదు. అమ్మ నాన్న పోట్లాడుకున్నారు. అమ్మ తన బట్టలు తీసుకొని వెళ్లిపోయింది ఇంక రాను అని తెగేసి చెప్పింది. “నీకు నీకూతురు ఉందిగా నేను ఎందుకు” అని మరీ చెప్పి వెళ్లి పోయింది. ఇంతకూ అసలు జరిగింది ఏమిటంటే. డాడీ తొ నేను కొంచెం చనువుగా ఉండటమే. అది చూసి అమ్మకు కోపం వచ్చింది. తట్టుకోలేక పోయింది.మా డాడీ కి రెండు పెళ్లిళ్లు. ముందు మా అమ్మను చేసుకున్నాడు. ఆమె నాకు పదో ఏట చనిపోయింది. నాన్న మరల రెండోపెళ్లి చేసుకున్నాడు. నాన్నకు నేను అంటే ఎంతోప్రేమ. నన్ను చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేదు. చిన్నప్పటి నుండి నాకు స్నానం కూడా చేయించేవాడు. “గాడిద ఎద్దులాగా 13 ఏళ్లు వచ్చాయి. సమర్త కూడా అయింది ఇంకా మీరు స్నానం చేయించడం ఏమిటిచోద్యం కాక పొతే” అంటూ అమ్మ విసుక్కుంటున్నా నాన్న వినే వాడు కాడు. నా మీద నాన్న కు ఉన్న ప్రేమ కాస్తశ్రుతిమించింది అనే చెప్పాలి ఒక రోజు నేను కిచెన్ లో ఉంటె డాడీ నా వెనక నిలబడ్డాడు. తన మొడ్డను నా పిర్రలకేసి అదుముతున్నాడు. ఇది అమ్మ చూసింది. ఆయన చేసిన దానికి నేను ఏమి చెయ్యను. . అమ్మ తట్టుకోలేక పోయింది వెళ్లిపోయింది. “మీకు తిండి ఒండిపెట్టడానికీ, పక్కలోపడుకోడానికీ మీ కూతురు ఉందిగా ఇంక నేను ఎందుకూదండగ.దానితోనే ఊరేగండి” అంటూ తెగ తెంపులు చేసుకొని వెళ్లిపోయింది. ఈ ఆలొచనలతో బుర్ర వేడెక్కిపోయింది సునీతకు. కాసిన్ని వేడి పాలు తాగితే బాగుండు అనుకుంది. కిచెన్ లోకి వెళ్లి పాలు వెచ్చ పెట్టుకుంటూ ఉంది. సునీత తండ్రి సుందర రావు పరిస్తితి అలాగే ఉంది. పక్కలో పడుకొనే పెళ్లాం లేకపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలిసొచ్చింది. హాయిగా వాటేసుకొని పడుకొనే వాడు ఎలా అంటే అలా దెంగే వాడు. కాని కూతురి మీద వ్యామోహాన్ని ఆపుకోలేక పోయాడు. ఫలితం పెళ్లాం పూకు దూరం అయింది. మొడ్డ చేత్తోపట్టుకొని కూర్చున్నాడు. కూతురు సునీత కిచెన్ లోపాలు వెచ్చపెట్టుకోడం చూస్తూనే ఉన్నాడు. “ఏ మాట కా మాటె 20 ఏళ్ల తన కూతురూ అందంగానే ఉంటుంది. అచ్చం అమ్మ లాగే ఉంటుంది.” అనుకొన్నాడు కాని ఏమి లాభం అమ్మ ఉంటె దెంగించుకొనేది. కూతురిని పక్కలోకి తెచ్చుకోవాలంటె ఎన్నిపాట్లుపడాలో ఏమో” అనుకున్నాడు సుందర్ రావు. కాని మొడ్డ లేచి ఎగుతురుంటే అదుముకుంటున్నాదు. ఇంతలో సునీత మగ్ నిండా పాలు తీసుకొని తన రూం కు పోతూ డాడీ రూం వైపు చూసింది. “డాడీ ఏమి చేస్తున్నారు?” అని అడిగింది. “నిద్ర రాలేదమ్మా.” అన్నాడు సుందర్ రావు. సునీత వెళ్లి డాడీ ఎదురుగా కూర్చుంటూ “నాకూ నిద్ర రావడం లేదు” అంది సునీత. “కొంచెం పాలు తాగుతారా” అని అడిగింది ఒక కప్ లో పాలు ఇస్తూ. సుందర్ రావు పాలు సిప్ చేస్తూ కూతురి కాళ్ల వైపు చూసాడు సునీత ఒక పొట్టి షర్ట్ వేసుకొని

ఉంది. తొడల దాకా కనపడుతున్నాయి. కూతురు వేసుకున్న పాంటీ కూడా కనపడుతూ ఉంది. “అబ్బా ఆపాంటీ ఎంత బాగుందో తన కూతురి పిర్రలకు టైట్ గా సరిపోయింది” అనుకున్నాడు మనసులో కూతురి సళ్లు కూడా లో నెక్ షర్ట్ లోనుండి ఉబికి

Response (1)

Comments are closed.