అల్లుడికి మామ చెప్పిన కధలు 300

ఉజ్జయినీ పట్టణాన్ని విక్ర మార్క మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉండే వాడు. అతని కి భట్టి అనే బుద్ధిశాలి మంత్రిగా ఉండే వాడు. కాళికా మాత వరం వలన ఆరు నెలలు విక్ర మార్కుడు రాజ్యంపరిపాలిస్తే మరొక ఆరు నెలలు భట్టి రాజ్యం పరిపాలించేవాడు. ఆ ఇరువురూ ఎన్నో సాహస కార్యాలు చేసారు. వారి సాహస కార్యాలు భట్టి విక్ర మార్క కధలు అని ప్రసిద్ధి చెందాయి. విక్ర మార్కునికి కాళీ ప్రసాదితమైన ఒక సిమ్హాసనము ఖడ్గము ఉండేవి. ఆయన తదనంతరము ఆ సిమ్హాసనము వంశ పారంపర్యంగా భోజ రాజు దగ్గరకు చేరింది. ఆ సిమ్హాసనం సామాన్యమైనది కాదు. ఆ సిమ్హాసనం ఎక్క డానికి 32 మెట్లు ఉండేవి ఆ 32 మెట్ల మీద 32 సాలభంజికలు ఉండేవి. సాల భంజికలు అంటే అమ్మాయిల ప్రతిమలు. భోజ మహారాజు ఆ సిమ్హాసనం ఎక్కాలి అని అనుకున్నాడు. అనుకున్నదే తడవుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చకా చకా జరిపోయాయి. ఒక శుభ ముహూర్తాన భోజ మహారాజు మంత్రి సామంతుల సమక్షాన ఆ సిమ్హాసనాన్ని అధిరోహించడానికి వచ్చాడు మొదటి మెట్టు మీద కాలు మోపగానే మొదటి మెట్టు మీద ఉన్న సాల భంజిక మనుష్య రూపం దాల్చింది. “ఓ భోజ మహా రాజా! ఈ సిమ్హాసనం మీద కూర్చుని విక్ర మార్క మహారాజు జనరంజకంగా ప్రజలనుపరిపాలించాడు ఎన్నో సాహసోపేతమైన కార్యాలు చేసాడు. భయం అనేది ఆయన ఎరుగడు. విక్రమార్కుని పరాక్రమము,అతని మంత్రి భట్టి మేధస్సు జగత్ప్రఖ్యాతమైనవి మరి అలాంటి మంత్రి నీకు ఉన్నాడా అంతటి ధైర్య సాహసాలు పరాక్రమాలు నీకు ఉన్నాయా. భట్టి విక్ర మార్కుల పరాక్రమము గురించి నీకు ఒకకధ చెపుతాను విను అని ఆసాల భంజిక కధ చెప్ప సాగింది (అవి భట్టి విక్ర మార్క కధలు అని ప్రసిద్ధి చెందాయి). కట్ చేస్తే 1980 సంవత్సరం. అది విజయవాడ మహా నగరం. అప్పటికి ఈ మదన్మోహనుడికి అంటే నాకు పాతికేళ్లు. రేవులో తాడి చెట్టు లా పెరిగాను. ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. అప్పటికి మా నాన్న పోయి 5 ఏళ్లు అయింది. మా నాన్న పోయిన సంవత్సరానికి మా అక్కయ్య కూడా పోయింది. ఎదిగి వచ్చిన కూతురు పోవడం తో అమ్మ తట్టుకోలేక పోయింది. తరువాత మూడేళ్లకు మా చెల్లికి మంచి సంబంధం చూసి పోయిన సంవత్సరం పెళ్లి జరిపించాను. మా నాన్న ఉండగానే మా అక్కకుపెళ్లి అయింది. పెళ్లి అయిన తరువాత కొన్నాళ్ల పాటు మా ఇంట్లో ఉంది. దెంగాల్సిన మొగుడు ఊళ్లుపట్టుకొని

1 Comment

  1. Stories continuity miss avtundi mega serial or kamadevatha de continue cheyyandi

Comments are closed.