ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 1 145

నేను:ఇంతకీ అంకుల్ ఏరి ఆంటీ ,ఎక్కడికి వెళ్లారు ?

ఆంటీ: అంకుల్ వాళ్ళ కంపెనీ పని మీద ముంబై కి వెళ్లారు,
రావడానికి వన్ వీక్ పడుతుంది

నేను; ఆంటీ మీరేం కంగారు పడకండి,వాళ్ళని ఎలాగైనా పట్టుకుని పోలీసులకి అప్పగించి చిన్ని ని తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది ,

ఆంటీ:థాంక్స్ నాని, నాకు ఇప్పుడు కొంచెం మనసు కుదుటపడింది

ఏను వెంటనే మా అన్న(మా పెదనాన్న కొడుకు)కి ఫోన్ చేశా .
ఇంతకీ చెప్పలేదు కదా మా పెద్దన్న కూడా పోలీస్ ఏయ్.
తాను కాకినాడ లో SI గా ఉన్నాడు,
మా అన్నకి జరిగినది మొత్తం చెప్పా,
(ఆంటీ వాళ్ళ మొడ్డలు గుడవడం తప్ప)
చిన్నూ ఉన్న ప్లేస్ కూడా చెప్పా.

వాడు వెంటనే వాళ్ళ నాన్నకి ఫోన్ చేసాడు,వాళ్ళ నాన్న అమలాపురం SI కి ఫోన్ చేసాడు.

మా అన్న ఇంకేం భయం లేదు ఇంకో వన్ హౌర్ లో చిన్ని ని పోలీసులు తీసుకొస్తారు అన్నాడు.

ఇంకో వన్ హౌర్ తర్వాత ఇద్దరు పోలీస్ వచ్చారు చిన్నూ ని తీసుకుని,
వాడు ఏడుస్తూనే వున్నాడు.
నేను వెంటనే వెళ్లి ఆంటీ ని తీసుకొచ్చా,
ఆంటీ వాని తీసుకుని ఒకటే ఏడుపు,
కొంచెం కూల్ ిన తర్వాత థాంక్స్ నాని,
నువ్వు లేకపోయుంటే చిన్ని ఏమయ్యేవాడో అంది.
పోలీస్ లు ఆ నా కొడుకులు అందరు దొరికారు,
పోలీస్ స్టేషన్ లో పడేసి ఉతుకుతున్నారు.
ఉదయాన్నే వచ్చి ఫార్మాలిటీస్ ఫైళ్లుపీ చేయండి అని వెళ్లిపోయారు.

ఉదయాన్నే నేను ,అన్న,జెస్సి ఆంటీ,చిన్నూ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం.
జెస్సి ఆంటీ ఫ్.ఐ.ఆర్. ఫైళ్లుపీ చేసింది
అదే టైం లో సర్పంచ్ అక్కడికి వచ్చాడు,
‘ఆ నా కొడుకుల్ని అక్కడ ఉండి పని చేయాండ్రా అంటే కిడ్నప్ లు చేస్తారా?
లైఫ్ లో మల్లి వాళ్ళు బయటికి రాకూడదు .ఇంతకీ వీళ్ళని పట్టించింది ఎవరు?’అని పోలీసుల్ని అడిగాడు.

పోలీసులు నా పేరు చెప్పారు.
సర్పంచ్ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా మూతి మీద మీసం కూడా మొలవలేదు అప్పుడేయ్ ఇలాంటి దరింగ్ పని చేశావంటే నువ్వు చాలా గ్రేట్ రా అబ్బాయ్ అని వెళ్ళిపోయాడు
(నేను మనసులో మూతి మీద రాకపోయినా మొడ్డ మీద ఆతులు వచ్చాయి లే అనుకున్న)

ఇక ఆ రోజుతో ఒక్క సరిగా మా ఊర్లో పెద్ద స్టార్ ఐపోయా.