ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 1 146

అంటీకి ఇంకా వేరే మార్గం లేక చీకడం మొదలెట్టింది,ఆంటీ ఆలా చీకుతుంటే
మూడోవాడు ఆంటీ సళ్ళు పిసకడం మొదలెట్టాడు.మొదటి వాడి పాయసం కూడా ఆంటీ మొత్తం తాగేసిన తర్వాత,
మూడోవాడు నా మొడ్డ ఏమైనా తక్కువ అని వాడు కూడా మొడ్డ నోట్లో ఆంటీ నోట్లో పెట్టేసాడు.

ఆంటీ వాడి మొడ్డ పాయసం కూడా తాగేసింది.

వాళ్ళ ముగ్గురు లైన్ గా కూర్చుని ఆంటీ ని వాళ్ళ ముందు కూర్చోమని ,
‘ఇప్పుడు నీవొక పని చేయాలి,
ని లైఫ్ లో జరిగిన ఒక మంచి సెక్సీ స్టోరీ చెప్పి మా మొడ్డలు లేపేలా చేసి,
మమ్మల్ని టెంప్ట్ చేసి మా చేత్తో మేమె కొట్టుకుని కార్చుకునేలా చేయాలి’ అన్నారు.

ఆంటీ బోరున ఏద్వడం స్టార్ట్ చేసింది,
మర్యాదగా మేము చెప్పినట్టు చేస్తే ని పిల్లోడు ని దగ్గరికి వస్తాడు ,
లేదంటే ఇక వాడి పని అంతే’ అన్నారు.

ఆంటీ కి ఇక అర్థం ఇది,
వీళ్లు చెప్పినట్టు చేయకపోతే నా కొడుకుని వదిలి పెట్టారు ‘అని అనుకుంది.

సరే అని చెప్పడం మొదలెట్టింది,
‘నేను పెళ్లి చేసుకుని మొదటి రోజు రాత్రి తెల్ల చీర,మల్లె పూలు పెట్టుకుని గదిలోకి వచ్చా………………………………’
అని ఆంటీ చెప్తుంటే
‘వాళ్ళ ముగ్గురు ఒక్క సరిగా ఆపవే లంజ ,నువ్వు ని లంజ కథలు,
మొగుడితో దెంగించుకున్నా స్టోరీ కాదు మాకు కావాల్సింది,
నిన్ను మొట్ట మొదటి సరిగా దెంగినోడి స్టోరీ చెప్పు’ అన్నారు.

ఆంటీ భయంతో’నన్ను మొదటి సరిగా దెంగింది మా ఆయనే నన్ను నమ్మండి’అంది

‘ఆపవే ని లంజ నాటకాలు,ని లాంటి లంజల్ని ఎంతో మందిని చూసాం,
ని లాగ పూకు గుల ఉన్న ఏ ఆడదైనా పెళ్ళైన మొదటి రోజే పంగ చాపింది అంతే మేము నమ్మాలా ?’ అన్నారు.

ఆంటీ భయంతో
‘నిజమే నన్ను మొదటిసారిగా దెంగింది మా అయన కాదు’అంది.
వాళ్ళు :
అది మాకు తెలుసులేవే ,పెళ్ళికి ముందు ఎంత మందితో దెంగించుచుకున్నావ్.

ఆంటీ:ముగ్గురు