ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

ఎనిమిది నెలల తర్వాత

అదే హై స్కూల్ రెఓపెనింగ్ కి ఫస్ట్ డే.నేను కూడా ఈ ఇయర్ నుండి హైస్కూల్ లో జాయిన్ అయ్యాను.నేను ప్రెసెంట్ ఎనిమిదో క్లాస్.స్కూల్ చాలా పెద్దది.నేను కొత్తగా కొన్న సైకిల్ తీసుకుని ఒక్కడినే స్కూల్ కి వస్తున్నా.దారిలో విజయ,సుమ ,రమ్య ఇంకో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఐదుగురు కలిసి సైకిల్ మీద వస్తున్నారు.

నేను వాళ్ళని క్రాస్ చేసుకుని కొంచెం దూరం రాగానే రమణి (ప్రిన్సిపాల్ కూతురు,మొట్ట మొదటగా చిట్టిగాడిని కిస్ చేసింది )కనపడిని.

తాను కూడా సింగల్ గ సైకిల్ మీద వెళ్తుంది.నేను తనని చూసి సైకిల్ ని స్లో చేసి,”హాయ్ రమణి”అన్న.
తాను నన్ను చూసి “హే నాని,నువ్వు కూడా ఒక్కడివే వస్తున్నావా?
రేపటి నుండి ఇద్దరం కలిసి వద్దాం,డైలీ మా ఇంటికి రా”అంది.
నేను సరే అని తనతో పాటు కలిసి హై స్కూల్ కి వెళుతున్న.

స్కూల్ కి కొంచెం దూరం లో ఉండగా ఒక బి.ఎం.w. కార్ మమ్మల్ని క్రాస్ చేసుకుని వచ్చి స్కూల్ గేట్ ముందు ఆగింది.
అందులోంచి కత్తి లాంటి ఫగ్గురే ఒకటి దిగింది
ఎంత బాగుంది అంటే “ఒప్పుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ దెంగాలని అనిపించేంత”
చూడడానికి చాలా సెక్సీగా ,మోడరన్ గ ఉంది.ఏజ్ కూడా సమె నా ఏజ్ నీ ఉంటుంది.వైట్ చుడిదార్ వేసుకుంది.పైన సళ్ళు గుండ్రంగా చాలా బాగున్నాయ్.త వరకు ఎప్పుడు తనని నేను చూడలేదు,ఎవరో తెలుసుకోవాలనే కోరిక నాలో పెరిగిపోతుంది.
అదే టైం లో తనతో పాటు కార్ లోంచి మా ఊరి ప్రెసిడెంట్ కూడా దిగాడు.తన బంధువులు అయ్యి ఉంటుందేమో అనుకున్న.

మేము కూడా గేట్ దగ్గరికి వెళ్లేసరికి తాను,ప్రెసిడెంట్ కార్ దిగి గేట్ దాటుతున్నారు.ప్రెసిడెంట్ నన్ను చూసి గుర్తుపట్టి “రేయ్ పోటుగాడు,నువ్వు కూడా ఇదే స్కూల్ నా ?
తిను నా మనవరాలు మొన్నటి వరకు హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళు.విల్లా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు రీసెంట్గా కార్ ఆక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు.
అక్కడ ఎవరు లేరని ,ఒక్క దాని అక్కడ ఉంచలేక ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసాం.
ఏ ఇయర్ కి ఇక్కడే చదువుకుంటుంది”అని చెప్పాడు.
(అది అమలాపురం హై స్కూల్ ,చాలా పెద్దది.
దాదాపు చుట్టుపక్కల పది ఊర్ల నుండి ఇక్కడికి వస్తారు)