ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

నేను;ఆంటీ త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి అని నా కళ్ళకు చ్లొథ్ కట్టుకున్న.

(ఆంటీ టెన్ సెకండ్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అంది నేను నా నాలికతో టచ్ చేసి చూసా.అది తన చెవి చివరి పార్ట్ ,కానీ కావాలనే అబద్దం చెప్పా.)

ఆంటీ;నాని నువ్వు ఓడిపోయావ్ కం ఆన్ విప్పాలి అంది.

(నేను నా షార్ట్ విప్పుతుంటే ,దొంగ పిల్లోడా దానికి ఇంకా టైం ఉంది ,ముందు ని షర్ట్ విప్పు అంది. నేను అలాగేయ్ అని షర్ట్ విప్పేసా.\

నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ నా షార్ట్ లోనే ఉన్న.ఈసారి ఆంటీ కళ్ళకి క్లాత్ కట్టి రెడీ అన్న.

నేను నా షార్ట్ ని విప్పేసి నా మొడ్డని ఆంటీ లిప్స్ దగ్గర పెట్ట.ఆంటీ నాలికతో దాన్ని టచ్ చేసింది.ఆంటీ కి అర్థం ఐనట్టు ఉంది.తన కళ్ళకి కట్టిన క్లాత్ ని విప్పేసి రెండు చేతులతో నా మొడ్డని పట్టుకుని చీకడం స్టార్ట్ చేసింది.ఆంటీ ఆలా చికుతుంటేయ్ చిట్టి గాడు పెరుగుతూనే ఉన్నాడు.

ఆంటీ ఆలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్కికిన తర్వాత ఆంటీ కి మల్లి ఆట గురించి గుర్తొచ్చింది.నాని నువ్వు చీటింగ్ చేసావ్ అంది.నేనేం చీటింగ్ చేయలేదు ఆంటీ,మీరే ఆన్సర్ చెప్పలేదు,సో మీరు ఓడిపోయారు,విప్పాలి విప్పాలి అన్న.

ఆంటీ ఇక నాతో ఎం వాదించకుండా తన జాకెట్ విప్పింది.

ఆంటీ ని ఆలా బ్లాక్ బ్ర లో చేసేసరికి చిట్టిగాడు కింద తాండవం చేస్తున్నాడు.(నేను ఇంకా షార్ట్ వేసుకోలేదు).

నా ఒంటి మీద ఇంకా బట్టలు కూడా ఎం లేవు.)

నేను;ఆంటీ ఇంకా బాలన్స్ మీరే కాబట్టి మీరు కళ్ళు మూసుకోండి ,నేను అడిగినవి చెప్పాలి.

ఆంటీ సరే అని కళ్ళు మూసుకుంది .నేను ఆంటీ కి ఎం చూపించకుండా ఆంటీ సళ్ళు గట్టిగ పట్టుకుని పిసికేస.

ఆంటీ ‘హా ‘అని గట్టిగ అరిచి

రేయ్ నానిగా చీటింగ్ చేస్తావా ఇప్పుడు చూడు నీకు ఎం పనిష్మెంట్ ఇస్తానో అని ఆంటీ తన నైట్ ఫాంట్ ని కిందికి లాగేసి నా తలను తన పూకు మీదకు తోసుకుని చీకరా అంది.(ఆంటీ లోపల ద్రావెర్ వేసుకోలేదు)

ఆంటీ పూకును కూడా నేను సరిగా చూడలేదు.కానీ ఆంటీ నా తలని పైకి లేవకుండా గట్టిగ పట్టుకుని అలాగేయ్ నాకించుకుంటుంది.