ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

ఆల్మోస్ట్ ఆలా ఒక పావుగంట పాటు నాకిన తర్వాత ఆంటీ రసాలని నా నోట్లో వదిలేసింది.నేను మొత్తం తాగేసా.ఐన నేను ఇంకా ఆంటీ పూకుని చూడలేదు.చూడాలని తల పైకి ఎత్తుతుంటేయ్ ఆంటీ నన్ను వెనక్కి తోసేసి తన ఫాంట్ ని పైకి లాగేసుకుంది.

ఆంటీ పూకు కనిపించి కనిపించినట్టు కనిపించింది.

నేను ఆంటీ వంక కోపం గ చూస్తున్న.

కరెక్టుగా అదెయ్ టైం లో నా ఫోన్ కి మెసేజ్ వచ్చింది.నేను ప్రెసెంట్ లోకి వచ్చి ఎవరా అని ఫోన్ లో మెసేజ్ ఓపెన్ చేశా..

‘హాయ్ నాని,ఏమి చేస్తున్నావ్ రా”

నేను హూ ఇస్ థిస్ అని మెసేజ్ పెట్ట.

ఎంతమందికి ఇచ్చావేంటి ని నెంబర్ అని మెసేజ్ వచ్చింది.అప్పుడు బల్బ్ వెలిగింది.మెసేజ్ చేస్తుంది నా డార్లింగ్ శ్రావణి అని.

కానీ నేను కావాలనే గుర్తుపట్టలేనట్టు ‘హాయ్ ప్రియా ,నేను మంచి మీద పడుకుని ని కోసమే ఆలోచిస్తున్న బంగారం’అని మెసేజ్ పెట్ట.

బట్ అవతలి నుండి చాలా సేపటి నుండి ఎం మెసఁగె రాలేదు.నేను

‘సారీ శ్రావణి “అని మెసేజ్ పెట్టా.నా మెసేజ్ డెలివరీ అవుతున్న టైం లోనే ‘ఐతే తనతోనే మాట్లాడుకో’అని మెసేజ్ వచ్చింది.

తనకి కోపం వచ్చిందని అర్థం అయ్యి ఫోన్ చేశా.బట్ ఫోన్ కట్ చేసింది.ఒక త్వో మినిట్స్ తర్వాత మెసేజ్ వచ్చింది.’రేయ్ స్టుపిడ్ ,ఏ టైం లో ఫోన్ చేస్తావ్ ఏంట్రా,నేను కూడా కావాలనే ఆలా మెసేజ్ పెట్ట.’అని మెసేజ్ వచ్చింది.

‘ఓహో,మేడం గారు ఎం చేస్తున్నారు ‘అని మెసేజ్ పెట్ట.’మంచం మీద అటు ఇటు దొర్లుతున్న’అని మెసేజ్ వచ్చింది.’నేను కూడా మంచం మీదనే దొర్లుతున్నానే,నువ్వెక్కడ కనపడలేదేంటి ‘అని మెసేజ్ పెట్ట.తాను ‘స్మైలీ సింబల్ పెట్టి,నాకు బాడ్మింటన్ నేర్పిస్తాన్నావ్ గ ‘అని మెసేజ్ పెటింది.

‘రేపు మార్నింగ్ సెవెన్ కి మా ఇంటికి వచ్చే ,