ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 79

క్లాస్ అవ్వడానికి ఇంకా టెన్ మినిట్స్ ఉంది అనగా మేడం క్లాస్ చెప్పడం ఆపి

మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసింది.

‘ఇక్కడ హై స్కూల్ లో ఎవరి రూమ్ ని వల్లే క్లీన్ చేసుకోవాలి,నిన్న ఫస్ట్ డే కాబట్టి చెప్పలేదు.బట్ ఈ రోజు నుండి మీ క్లాస్ ని సిక్స్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం,రోజుకి ఒక బ్యాచ్ క్లీన్ చేయాలి,అండ్ క్లాస్ లీడర్ కంపల్సరి గా ప్రతి రోజు క్లీన్ చేయించి వెళ్ళాలి.ఎవరైనా క్లీన్ చెయ్యకపోతే నాకు కంప్లైంట్ చేయాలి’అని అంది.

నేను పడింది గ బొక్క అనుకున్న.(ఎందుకంటే క్లాస్ లీడర్ ని నేనే కదా)

క్లాస్ లీడర్ అవడం అని నా చేతిలో ఊడిపోయినోడు నా వైపు చూసి దూల తీరిందా అన్నట్టు ఒక నవ్వు నవ్వాడు.నాకు క్లాస్ లో ఎవరైనా ఎనిమిగా ఉన్నారంటే అది వాడు ఒక్కడే.వాడి పేరు కుమార్.

పీరియడ్ అయ్యాక మేడం వెళ్ళిపోయింది.ఆ రోజు అంత ఆలా డల్ జరిగిపోయింది.స్కూల్ అవ్వడానికి ముందుగా పద్మ మేడం వచ్చి డైలీ క్లాస్ క్లీన్ చెయ్యవలసిన వాళ్ళ అటెండన్స్ నంబర్స్ తో సిక్స్ గ్రూప్స్ గ డివైడ్ చేసి అతికించి నన్ను దగ్గరుండమని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది.

ఆ రోజు రూమ్ క్లీన్ చేయవలసిన వాళ్లలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు ,ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఉన్నారు.అమ్మాయిలలో కొంచెం లావుగా ఉన్న అమ్మాయి ఒకరు ఉంది.చూడడానికి బాగుంది బట్ కొంచెం లావుగా ఉంది.కానీ తన సళ్ళు ఉన్నాయ్ ఆ ఏజ్ లో అంత పెద్ద సళ్ళు అంటే వామ్మో.నేను తన పేరు అడిగా మంజూష అని చెప్పింది.తాను ఊడ్చేటప్పుడు నేను తన ఎదురుగ ఉండేవాణ్ణి తన సళ్ళు చూద్దామని ,తాను ఆలా వంగగానే రెండు సళ్ళ మధ్య గ్యాప్ లో చూస్తున్న.బలే సెక్సీగా ఉంది.మిగిలిన వాళ్లంతా ఇంటికి త్వరగా వెళ్లిపోవాలని కంగారులో ఉన్నారు.

నేను ఆలా చూడడం తాను ఒకసారి చూసింది ,బట్ ఏమి అనలేదు.కింద చిట్టిగాడు గట్టిపడ్డాడు.క్లీనింగ్ మొత్తం ఐపోయిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్లంతా వెళ్లిపోయారు.

నేను,మంజూష లాస్ట్ లో వస్తున్నాం.నేను రూమ్ కిటికీలు వెయ్యడం మర్చిపోయా,వెళ్లి వేసివేస్తాం అని చెప్పి నేను,మంజూష రూమ్ కి వాచం.కిటికీలు వేసిన తర్వాత నేను మంజూష ని గోడ మూలకి తీసుకెళ్లి సళ్ళు నొక్కి ‘ని సళ్ళు చాలా బాగున్నాయ్ అమ్మాయి ,ఎమెట్టి పెంచవెంటి,’అన్న.

తాను సిగ్గుపడి ‘థాంక్స్ నాని
ఎదో అలా పెరిగి పోయాయ్, కావాలంటే వాడుకో’అంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.