ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

నేనో ఇంకోసారి కసితీరా తన సళ్ళు నొక్కి ఒక కిస్ ఇచ్చి వదిలేసా.

ఇద్దరం కలిసి బయటికి వాచం నార్మల్గా.

నేను వచ్చేసరికి ప్రియా,రమణి,శ్రావణి బయట కూర్చుని ఉన్నారు.వాళ్ళతో కలిసి ఇంటికి రిటర్న్ వచ్చేసా.సో టూ డేస్ ఆలా గడిచిపోయింది (మార్నింగ్ లేవడం,జిం కి వెళ్లడం,ప్రియా,శ్రావణి లకి బాడ్మింటన్ నేర్పించడం,మధ్య మధ్యలో శ్రవణి ని సల్లు టచ్ చేయడం ,స్కూల్ ఇంతే) .ఆ రోజు శనివారం,సాయంత్రం వరకు ఏదోలా గడిచిపోయింది.

ఆ రోజు మాకు డ్రిల్ల్ పీరియడ్ ఉంది,డ్రిల్ల్ మాస్టర్ లేదు అని మమ్మల్ని నచ్చిన గేమ్ ఆడుకోమన్నారు.మా సెక్షన్ బోయ్స్ పదకొండు మంది కలిసి క్రికెట్ ఆడదామనుకున్నాం.కానీ ఆ పీరియడ్ లో టెన్త్ క్లాస్ సెక్షన్ వాళ్ళకి కూడా ఉంది.మేము వెళ్లి అన్న మీకు మాకు మ్యాచ్ వేద్దాం అన్న అని అడిగాం.వాళ్ళ టీం లో స్కూల్ లీడర్ ఉన్నాడు.వాడికి నాకు అసలే పడదు.

వాడు ‘మీరేం ఆడతారు రా,అమ్మాయిలతో కలిసి చెమ్మ చెక్క ఆడుకోండి’అన్నాడు.

నేను ‘ఆడటానికి భయపడుతున్నారా ‘అని అన్న.

అంతే మా వాళ్ళు అందరు నవ్వేశారు.వాళ్ళకి గుద్దలో కాలినట్టు ఉంది.

స్కూల్ లీడర్ గాడు ‘సరే రా,ఆడదం ఓడిపోయినా వాళ్ళు షర్ట్స్ లేకుండా స్కూల్ గ్రౌండ్ చుట్టూ పరిగెత్తాలి’అన్నాడు వల్లే గెలుస్తారు అన్న ధీమాతో.

మా సెక్షన్ బాయ్స్ అందరు భయపడ్డారు,బట్ వాళ్ళని ఎలాగోలా కన్విన్స్ చేసి మ్యాచ్ కి ఒప్పించా.

మ్యాచ్ స్టార్ట్ ఐంది.టైం తక్కువగా ఉంది అని ఫైవ్ ఓవర్లు పెట్టాం.టాస్ మేమె గెలిచి బాటింగ్ తీసుకున్నాం.మేము త్రి వికెట్స్ కోల్పోయి ముప్పే రెండు పరుగులు చేసాం.ఇంతకు ముందే చెప్పగా మా స్కూల్ గ్రౌండ్ చాలా పెద్దదని ఆ స్కోర్ చేసామంటే చాలా ఎక్కువ.తర్వాత వాళ్ళు బాటింగ్ కి దిగారు కానీ ఫైవ్ ఓవర్లు లో ట్వంటీ రన్స్ కొట్టారు చచ్చి చెడి.

వేసిన బెత ప్రకారం వాళ్ళు షర్ట్స్ లేకుండా గ్రౌండ్ మొత్తం పరిగెత్తారు.మా క్లాస్ అమ్మాయిలు,టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయిలు అందరు వాళ్ళని చూసి ఒకటే నవ్వు.అప్పుడు స్కూల్ లీడర్ గాడి పేస్ చూడాలి.ఆముదం తగిన కోతిలా మొహం పెట్టాడు.కరెక్టుగా ఇదే టైం లో డ్రిల్ల్ మాస్టర్ బైక్ మీద స్కూల్ కి వచ్చాడు.గ్రౌండ్ లో షర్ట్స్ లేకుం డా పరిగెడుతున్న వాళ్ళని చూసి ఏమి జరిగిందో కనుక్కుని అందరిని ప్రిన్సిపాల్ రూమ్ లోకి పిలిచాడు.

లోపల ప్రిన్సిపాల్,డ్రిల్ల్ మాస్టర్ వున్నారు.తర్వాత పద్మ మేడం,ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళ సెక్షన్ సర్ కూడా వచ్చాడు.

లోపలికీ వెళ్ళగానే అందరు కలిసి బాగా గడ్డి పెట్టారు.కొట్టడం తప్ప అన్ని చేసేసారు.స్కూల్ లీడర్ గాడికి అయితే స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు.ఎందుకంటే వాడిగా బెట్ వేసింది.ఆలా ఒక అరగంట పాటు గడ్డి పెట్టి వర్కింగ్స్ను ఇచ్చి పంపేశారు.బయటికి రాగానే పద్మ ఆంటీ రేపు (సండే)ఇంటికి రమ్మంది.