ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

ప్రెసిడెంట్ చెప్పడం పూర్తి అవ్వగానే ఆ అమ్మాయి “హాయ్ ,
మై నేమ్ ఇస్ శ్రావణి, వాట్స్ యూర్స్ “అని అడిగింది.
(తన వాయిస్ చాలా సెక్సీగా ఉంది,లైఫ్ లో ఒక్క సరి ఐన
తన చేత మొడ్డ గుడిపించు కోవాలి అనుకున్న)

తాను హలో నిన్నే అంటుంటే అప్పుడు ఊహలోంచి బయటికి వాచా.
“హాయ్ మై నామే ఇస్ నాని,తిను నా ఫ్రెండ్ రమణి “అని రమణి ని పరిచయం చేశా.
రమణి కూడా తనని పరిచయం చేసుకుంది.
ప్రెసిడెంట్ నవ్వుతు “రేయ్ అబ్బాయ్,మీ ముగ్గురు బాగానే కలిసి పోయినందుకు నాకు కొంచెం హాయిగా ఉందిరా,
దీనికేమైనా అవసరం ఉంటె చూడు”అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.
తాను ,నేను ,రమణి ముగ్గురం కూడా ఒకటే క్లాస్ అండ్ ఒకటే సెక్షన్.
మేము వెళ్లేసరికి క్లాస్ లో ఒక పది మంది వచ్చి ఉన్నారు.

ప్రియా కూడా అందులో ఉంది.నేను తనని చూసి షాక్ అయ్యా.
తాను నా దగ్గరికి వచ్చి హాయ్,నా surprise ఎలా ఉంది అని అడిగింది.
‘నేను తన తల మీద మొట్టికాయ వేసి ఎందుకె చెప్పలేదు అన్న.
రమణి,శ్రావణి,ప్రియా ,మౌనిక (కొత్త పాప,యావరేజ్ ఫిగర్ బట్ దెంగడానికి బనే ఉంటుంది)
ఆ నలుగురు ఒక బెంచ్(లాస్ట్ బెంచ్)
నేను,ఇంకో ముగ్గురు (రవి,సురేష్,రామ్ – ముగ్గురు మూడు ఊర్ల నుంచి వస్తారు ,విల్లా ముగ్గురి కంటే నేనే కొంచెం హేఈఘ్ట్ ఎక్కువ,ముగ్గురు కూడా కొంచెం వెల్ సెట్టిల్డ్ ఫామిలీస్ నుంచి వచ్చారు.)
మేము కూడా లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చున్నాం.
(వాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ లాస్ట్ బెంచ్,
మేము రైట్ సైడ్ లాస్ట్ బెంచ్)

మేము వచ్చిన తర్వాత ఇంకో ఇరవై ఏడూ మంది వచ్చారు.
అక్కడితో క్లాస్ లో మొత్తం నలభై మంది అయ్యాం (ఇరవై గర్ల్స్ అండ్ ఇరవై బాయ్స్.
ఇప్పటి వరకు పరిచయం ిన వాళ్ళు
నేను
ప్రియా (ఫస్ట్ లవుడ్ గర్ల్)
రమణి(చిట్టి గాడికి కిస్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ గర్ల్)
శ్రావణి (మై డార్లింగ్)
మౌనిక (లాస్ట్ బెంచ్ మేట్)
వనజ(డ్రిల్ల్ మాస్టర్ కూతురు -నల్ల పూకు)
రవి
సురేష్
రామ్)